Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ВЕЛИЧИНИ

УРОК 26. ПОРІВНЯННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ З ПЕРЕВІРКОЮ МНОЖЕННЯМ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ТРЕТЬОГО ДОДАНКА

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з правилом порівняння багатоцифрових чисел у межах 100 000; вдосконалювати вміння читати і записувати п'ятицифрові числа; повторити письмове ділення; вчити розв'язувати задачі двома способами; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про українські мультиплікаційні серіали, правила поведінки у громадських місцях, а саме у зоопарку.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: літературне читання, українська мова, «Я у світі».

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»).

Гра «Заморочки з бочки»

Хід гри

Клас об’єднується у три команди. Перед учнями на столі стоїть бочка із цікавими завданнями. Учні підходять до бочки, виймають картки із завданнями і дають відповіді. Переможе команда, члени якої не припустяться жодної помилки.

1. Мельник пішов на млин і побачив у кожному кутку по 3 кішки. Скільки ніг на млині? (3 ∙ 4 ∙ 4 + 2 = 50)

2. Один шофер не взяв із собою водійські права. Був знак одностороннього руху, але він рушив у зворотному напрямку. Поліцейський це бачив, але не зупинив його. Чому? (Шофер ішов пішки.)

3. Чи може дощ лити два дні поспіль? (Ні, між ними — ніч.)

4. Що буде з вороною, коли їй виповниться 7 років? (Піде восьмий.)

5. Вистрибнути на ходу з нього можна, а застрибнути на ходу в нього не можна. Що це? (Літак)

6. Що завжди збільшується і ніколи не зменшується? (Вік)

7. Хлопчик йде зі школи додому 30 хвилин. За скільки хвилин цю саму дорогу пройдуть 3 хлопчики? (За 30 хвилин)

8. У 9-поверховому будинку є ліфт. На першому поверсі живуть 2 людини, на другому — 4 людини, на третьому — 8 осіб, на четвертому — 16, на п’ятому — 32 і т. д. Яка кнопка в ліфті цього будинку натискається частіше за інші? (Кнопка першого поверху)

9. Коли чорній кішці найкраще пробратися в будинок? (Коли двері відчинені).

10. Летіла зграя качок: дві попереду, дві позаду, одна посередині і три в ряд. Скільки їх усього? (Три)

2) Тестування «Перевір свої знання» (індивідуальна робота з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

1. Які числа записано в таблиці?


Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

сотні

десятки

одиниці

І


3

0

0

2

3

II


1

3

2

0

0

І. а) Сто двадцять три;

б) тисяча двадцять три;

в) тридцять тисяч двадцять три.

II. а) Тринадцять тисяч двадцять;

б) тринадцять тисяч двісті;

в) тринадцять тисяч два.

2. Яку цифру записано;

✵ у розряді одиниць тисяч числа 987 654?

а) 9;

б) 8;

в) 7.

✵ у розряді сотень числа 174 832?

а) 1;

б) 8;

в) 4.

3. Які числа є попереднім і наступним для числа 4799?

а) 4798 і 4797;

б) 4798 і 4800;

в) 3799 і 5799.

4. У кінозалі 900 місць. Учні якої школи повністю розмістяться у кінозалі?

а) Школи № 1, де навчається 1005 учнів;

б) школи № 2 де навчається 870 учнів;

в) школи № 3 де навчається 920 учнів.

5. Запиши п’ять чисел, наступних за числом 57 098.

3) Каліграфічна хвилинка.

— Хлопці записують п’ятицифрові числа, склавши їх із цифр: 1; 0; 5.

— Дівчата записують п’ятицифрові числа, склавши їх із цифр: 1; 0; 4.

4) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедїї — вільної енциклопедії).

«Живчик та його друзі» (серія 12 «Чарівні окуляри»)

Зоопарк — територія, спеціально створена людиною, з будівлями й обладнанням для утримання, збереження, розмноження зникаючих видів та публічного показу тварин.

Імідж людини — це думка про цю людину.

Під словом мавпи розуміють усіх, за винятком людини, представників роду приматів.

Бартер — прямий безгрошовий обмін товарами або послугами.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

1. Повідомлення теми та мети (фронтально з використанням прийому «Коло ідей»)

Гра «Улюблена цифра»

Хід гри

Учитель пропонує учням записати свою улюблену цифру (3; 5; 7 — будь-яку), а потім збільшити її втричі, одержаний добуток помножити на 1000.

У відповіді буде п’ятицифрове число, записане улюбленою цифрою. Наприклад, для 9: 9 ∙ 3 ∙ 1000 = 27 000, а для 5: 5 ∙ 3 ∙ 1000 = 15 000. Утворені добутки порівняйте.

Висновок. З двох чисел менше те, яке під час лічби називають раніше.

При порівнянні чисел застосовуйте прийоми порозрядного порівняння від вищих розрядів до нижчих.

Наприклад: 17 326 < 28 454, тому що 1 дес. тис. < 2 дес. тис.

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з прийому «Незакінчене речення»)

✵ Багатоцифрові числа треба вміти порівнювати, бо... (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 38-39).

а) Порівняння багатоцифрових чисел (работа в парах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

25 100 >25 010 40 009 <40 090

37 000 < 37 700 59 000 < 95 000

10 000 > 9000 7070 < 70 007

б) Дії з іменованими числами — № 239 (фронтально з використанням прийому «Я — вчитель»).

480 см виразити в метрах і сантиметрах.

1 м = 100 см, отже, 400 см — це 4 м і ще 80 см, усього 4 м 80 см.

28 004 см виразити в метрах і сантиметрах.

1 м = 100 см, отже, 28 000 см — це 280 м і ще 4 см, усього 280 м 4 см.

6020 см виразити в метрах і сантиметрах.

1 м = 100 см, отже, 6000 см — це 60 м і ще 20 см, усього 60 м 20 см.

148 см виразити в метрах і сантиметрах.

1 м = 100 см, отже, 100 см — це 1 м і ще 48 см, усього 1 м 48 см.

3544 см виразити в метрах і сантиметрах.

1м = 100 см, отже, 3500 см — це 35 м і ще 44 см, усього 35 м 44 см.

2. Повторення алгоритму письмового ділення.

1. Визначення неповного діленого.

2. Визначення кількості цифр частки.

3. Підбір цифр частки.

4. Перевірка правильно підібраної цифри частки.

— Назвіть перше неповне ділене.

— Визначте число цифр частки.

— Поясніть, як знайшли першу цифру частки.

— Перевірте, чи правильно знайдена ця. цифра.

— Назвіть друге неповне ділене.

— Поясніть, як знайшли другу цифру частки.

— Перевірте, чи правильно знайдена ця цифра.

— Назвіть третє неповне ділене.

— Поясніть, як знайшли третю цифру частки.

— Перевірте, чи правильно знайдена ця цифра.

3) Самостійне розв'язування прикладів № 240 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»)

Варіант 1

618 : 3 = 206 918 : 54 = 17

Варіант 2

432 : 54 = 8 768 : 12 = 64

4) Самостійне розв'язування задачі № 241 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

— Це задача на знаходження невідомого третього доданка. Відразу знайти ми його не можемо. Тому спочатку знаходимо другий доданок.

Розв'язання:

1) 355 - 89 = 266 — друге число;

2) 355 + 266 = 621 — сума двох чисел;

3) 874 - 621 = 253 — трете число.

5) Колективне розв'язування задачі № 242 двома способами (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

I спосіб

1) 200 - 80 = 120 (сл.) — більше читає учень за хвилину мовчки;

2) 120 ∙ 5 = 600 (сл.) — більше читає учень мовчки за 5 хв;

(200 - 80) ∙ 5 = 600 (сл.)

II спосіб

1) 80 ∙ 5 = 400 (сл.) — читає учень уголос за 5 хв;

2) 200 ∙ 5 = 1000 (сл.) — читає учень мовчки за 5 хв;

3) 1000 - 400 = 600 (сл.) — більше читає учень за 5 хв — мовчки, ніж уголос.

6) Фізкультхвилинка.

7) Розв'язування завдання з логічним навантаженням № 243 (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

Відповідь: 212; 424; 636; 848.

8) Робота в «Мультиплікаційній» студії.

«Живчик та його друзі» (серія 12 «Чарівні окуляри»)

Складання пам’ятки

Для збереження рослин, тварин та вашої безпеки дотримуйте таких основних правил:

1. Не можна годувати та турбувати тварин — це порушує режим їх годівлі та утримання і може призвести до захворювань.

2. Забороняється заходити за огорожу.

3. Бережіть зелені насадження: дерева, кущі, квіти.

4. Фотографуйте тварин без застосування спалахів.

5. Не кидайте у вольєри з тваринами жодних предметів.

6. Не приводьте і не приносьте з собою домашніх тварин.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 39, № 244; 245.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Назвіть п’ятицифрові числа.

✵ Згадайте алгоритм письмового ділення.

✵ Якою дією перевіряється ділення?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Які риси характеру допомагали навчатися, а які — заважали?

Активність, апатія, ввічливість, упертість, дисциплінованість, допитливість, ініціативність, наполегливість, неуважність, незібраність, недбалість, організованість.

✵ Похваліть себе. Чи з’явилося почуття самоповаги від роботи на уроці?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити