Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ВЕЛИЧИНИ

УРОК 30. КЛАС ОДИНИЦЬ, КЛАС ТИСЯЧ. РОЗРЯДИ — ОДИНИЦІ ТИСЯЧ, ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ, СОТНІ ТИСЯЧ

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з класами одиниць і тисяч, їх структурою, правилом читання багатоцифрових чисел, із застосуванням поняття «клас»; закріплювати вміння ділити і множити на одноцифрове і двоцифрове число; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про твори українських поетів;

громадянської: виховувати любов до поезії, до рідного слова.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: літературне читання, українська мова, мистецтво.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

— Наші непосидючі фруктики на місці ніяк не можуть усидіти. Дізналися про нову цікаву поетичну гру. Про свої враження розповідають із захопленням. І нам хочуть загадати віршовану загадку...

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування (фронтально з використанням прийомів «Мозковий штурм», «Інтрига»).

Гра «Намалюй словами»

Хід гри

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов’їну.

Володимир Сосюра

2) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Малюнок (графіка) — зображення певного предмета, візерунка, портрета або явища на якійсь площині художніми техніками (олівець, перо, різні фарби тощо). Малюнки створюють як на недовговічних поверхнях (палицею на піску), так і на довговічних (мідяні, цинкові дошки матриці для друкування гравюр тощо).

Малюнок — мовне зображення явищ реальної дійсності в літературних творах (роман, оповідання, есе, вірш, стаття тощо).

3) Усні обчислення (фронтально з використанням прийому «Мікрофон»).

Творчі люди талановиті в усьому. Потренуймося в математичних обчисленнях!

Гра «Обчислювальна машина»

Хід гри

Попрацюйте на «обчислювальній машині». Машина виконує зазначені дії. Яке число має вийти з машини?

Відповіді: 854 400; 854 586; 856 200; 864 300; 864 205.

4) Каліграфічна хвилинка(з використанням прийому «Коментування»).

— Хлопці записують шестицифрові числа, склавши їх із цифр: 1; 0; 4; 6.

— Дівчата записують шестицифрові числа, склавши їх із цифр: 1; 0; 5; 7.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»)

Математичний диктант (індивідуальна робота з подальшою самоперевіркою)

Гра «Математична естафета»

Хід гри

Клас об’єднується у три групи (1-ша група — Живчика, 2-га група — Лимончика, 3 група-Грушки).

За сигналом учителя учні розв’язують вирази, передаючи їх ланцюжком одне одному. Виграє команда, яка швидше поверне розв’язані вирази вчителю.

1. Число 84 зменшити на 69.

2. Знайти 4/9 від 36.

3. Обчислити: 7 + 5 — 6 + 8 — 9 - 4 = [ ].

4. 1/2 = 11. Знайти все число.

5. Яке число додали до 54 і отримали 75?

6. Знайти різницю чисел: 654 і 635.

7. Обчислити: 630 : 7 : 3 ∙ 8 : 40 + 4 = [ ].

8. Знайти частку чисел: 168 і 8.

9. Число 99 зменшити в 3 рази.

10. Знайти 2/50 від 150.

Відповіді: 15; 16; 1; 22; 21; 19; 10; 21; 33; 6.

Гра «Шифрувальники» (робота в парах)

А

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є

Ж

3

И

І

Ї

Й

К

Л

М

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

X

П

Ч

Ш

Щ

Ь

Ю

Я


18

19

20

21

22.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


— Розташуйте літери за таким порядком.

15; 16; 1; 22; 21; 19; 10; 21; 33; 6.

Відповідь. Клас, розряд.

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Незакінчене речення»)

✵ Нам необхідні ці знання, бо...

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Пояснення вчителя на основі таблиці розрядів і класів

— В усній нумерації розряди багатоцифрових чисел групують у класи. У кожному класі є три розряди. У межах шестицифрових чисел маємо два класи: перший і другий. Одиниці, десятки і сотні — назви першого, другого і третього розрядів першого класу — класу одиниць. Одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч — назви першого, другого і третього розрядів другого класу — класу тисяч.

Назви лічильних (розрядних) одиниць перших двох класів: для класу одиниць — одиниця, десяток, сотня; для класу тисяч — тисяча, десять тисяч, сто тисяч. Одиницею першого класу є одиниця, одиницею другого класу — тисяча. Щоб прочитати чотири-, п’яти- або шестицифрове число, називають спочатку, скільки в ньому одиниць класу тисяч, а потім — скільки одиниць класу одиниць (слово «одиниць» не називають).

2) Робота за підручником (с. 44-45).

а) Виконання завдань з нової теми № 276-278 (фронтально з використанням прийому «Мікрофон»).

— Як називається перший (другий) клас?

— Скільки розрядів у кожному класі?

— Які розряди входять у перший (другий) клас?

— Як прочитати числа, які записуються більше, ніж трьома цифрами?

б) Виконання завдання на повторення письмового множення і ділення — № 279 (робота в групах з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Варіант 1

228 ∙ 3 = 684 48 ∙ 23 = 1104

782 : 23 = 34 161 : 23 = 7

Варіант 2

227 ∙ 3 = 681 47 ∙ 23 = 1081

748 : 22 = 34 175 : 25 = 7

в) Розв’язування задачі № 280 (робота в міні-групах з використанням прийому «Два — чотири — всі разом»).

— Що потрібно знати для того, щоб відповісти на питання задачі? (Скільки квартир побудували торік.)

1) 126 ∙ 6 = 756 (кв.) — побудували торік;

2) 756 + 240 = 996 (кв.)

Творча робота над задачею

Учні складають обернену задачу.

3) Фізкультхвилинка.

4) Робота в «Літературній» студії.

Гра «Перестав усе, як потрібно»

Засобакали гавки,

Закицькали нявки,

Закумкали кваки,

Закачкали кряки,

Закізкали меки,

Забаранили беки,

За зірки сховалось небо.

Гра «Утвори пару»

— Утворіть пари слів, щоб утворилися логічні зв’язки.

шурхотить

✵ вітер

шумить

✵ трава

свистить

✵ грім

гуркотить

✵ сніг

рипить

✵ птах

співає

✵ дощ

тріщить

✵ мороз

Гра «Добери риму»

Річка — ... (невеличка);

крики — ... (музики);

співає — ... (безкрає);

затремтіли — ... (уміли);

ріка — ... (гомінка);

сміх — ... (дзвінких);

поклика — ... (ріка);

глибини — ... (вони).

— А завершуємо наш урок такими словами...

Ой, тому плекайте, діти,

Рідненькую мову,

І учиться говорити

Своїм рідним словом!

Мово рідна, слово рідне,

Хто вас забуває,

Той у грудях не серденько,

А лиш камінь має.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 45, № 281; 282.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Які правила читання багатоцифрових чисел існують?

✵ Як називається перший (другий) клас?

✵ Скільки розрядів у кожному класі?

✵ Які розряди в першому класі? у другому?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Передайте зміст своєї діяльності на уроці за допомогою трьох дієслів.

✵ Передайте свій емоційний стан після уроку за допомогою трьох прикметників.

✵ Чи мали вплив інші люди на досягнення успіху на уроці?

✵ Кому ви хочете подякувати?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити