Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ВЕЛИЧИНИ

УРОК 31. ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА 10; 100; 1000

Мета:

формування предметних компетентностей: вдосконалювати вміння учнів читати, записувати і порівнювати багатоцифрові числа, розв'язувати задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків; ознайомити з правилом множення на 10; 100; 1000; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес; комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Форма проведення: урок-гра «Зоряна година».

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Організація класу. Психологічна настанова

— Дорогі діти! З давніх-давен в Україні цінували розум, кмітливість, допитливість, спостережливість.

Сьогоднішній урок — це своєрідна гімнастика, яка навчить вас самостійно розв’язувати інтелектуальні завдання, застосовувати свої знання в різних нестандартних ситуаціях.

Зоряна година — це година успіху, тож нехай пощастить кожному учаснику!

Правила гри

У грі беруть участь 3 команди учнів.

Питання зачитуються один раз.

Учасники мають право підіймати сигнальну картку тільки після слова ведучого «час».

Приймається тільки один варіант відповіді від кожної команди.

Умови гри

Грають усі учасники разом.

Час на обдумування варіанту відповіді — 30 секунд.

Правильна відповідь оцінюється однією зірочкою.

Відповідає учасник, який першим підняв картку (командний рахунок).

Команди отримують місця залежно від кількості зірочок, які набрали за гру. Але зірочки отримує і кожен учасник команди за правильне розв’язання певних завдань (індивідуальний рахунок).

У грі буде 4 раунди.

— Чи всі зрозуміли правила та умови гри? Бажаю всім стати переможцями!

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— Чого ви очікуєте від нашого уроку? (Нових знань; зустрічей із новим, цікавим...)

— Проаналізуйте завдання — яка тема нашого уроку?

Гра «Обчислювальна машина»

Хід гри

Попрацюйте на «обчислювальній машині». Машина виконує зазначені дії. Як працювала машина? (Дії, які виконувала машина: зменшити у 10; 100; 1000 разів; збільшити у 10; 100 разів).

Відповіді: 900; 90; 9; 90 000; 900 000.

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мікрофон»)

— А для чого нам потрібні ці знання? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

Представлення команд, журі

Капітани по черзі оголошують свою назву та девіз.

— Представляю капітанів команд:

1. Команда «Інтелектуали» — ...

2. Команда «Міцний горішок» — ...

3. Команда «Розумники і розумниці» — ...

— Отже, починаємо з розминки.

Раунд 1. «Розминка»

Команда «Інтелектуали»

1. Запишіть, скільки одиниць першого класу в кожному з чисел: 751 005; 67 789;45 267; 789 008.

2. Запишіть цифрами числа: чотириста шістдесят шість тисяч двісті п’ять; двісті тридцять сім тисяч дев’ятсот три.

3. Запишіть, скільки всього одиниць означає цифра 8 у записі кожного з таких чисел: 80; 70 980; 18 790; 134 568.

4. Обчисліть.

149 + 301 + 253

480 + 427 - 249.

5. Яке найбільше і найменше шестицифрові числа можна записати, користуючись у кожному випадку цифрами 2 і 9? Запишіть ці цифри.

Команда «Міцний горішок»

1. Запишіть, скільки одиниць другого класу в кожному з чисел; 14 789; 467 793; 45 673; 10 256; 56 784.

2. Запишіть цифрами числа: сто тридцять шість тисяч двісті п’ять; дев’ять тисяч сто п’ятдесят три.

3. Запишіть; скільки всього одиниць означає цифра 7 у записі кожного з таких чисел: 78; 17 869; 70 958; 375.

4. Яке найбільше і найменше шестицифрові числа можна записати, користуючись у кожному випадку цифрами 3 і 8. Запишіть ці числа.

5. Обчисліть.

167 + 234 + 405

140 + 268 - 133.

Команда «Розумники і розумниці»

1. Запишіть, скільки одиниць другого класу в кожному з чисел: 15 889; 578 894; 56 784; 10 367; 67 895.

2. Запишіть цифрами числа: сто двадцять сім тисяч триста п’ять; дев’ять тисяч двісті п’ятдесят чотири.

3. Запишіть, скільки всього одиниць означає цифра 9 у записі кожного з таких чисел: 98; 18 869; 70 958; 395.

4. Яке найбільше і найменше шестицифрові числа можна записати, користуючись у кожному випадку цифрами 4 і 7. Запишіть ці числа.

5. Обчисліть.

156 + 246 + 505

150 + 378 - 122.

(На дошці з’являються «Зірки» за перший раунд.)

Раунд 2. «Бліцтурнір»

(За правильне розв’язання — «Зірочки» кожному.)

Ознайомлення з прийомами множення і ділення на 10; 100; 1000.

Пояснення

2 ∙ 10 = 10 ∙ 2 = 20; 3 ∙ 100 = 100 ∙ 3 = 300; 3 ∙ 1000 = 1000 ∙ 3 = 3000

✵ Щоб помножити число на 10, достатньо дописати до нього праворуч 1 нуль.

✵ Щоб помножити число на 100, достатньо дописати до нього праворуч 2 нулі.

✵ Щоб помножити число на 1000, достатньо дописати до нього праворуч 3 нулі.

4000 : 10 = 400; 4000 : 100 = 40; 4000 : 1000 = 4

✵ Щоб поділити число на 10, достатньо відкинути в запису числа праворуч 1 нуль.

✵ Щоб поділити число на 100, достатньо відкинути в запису числа справа 2 нулі.

✵ Щоб поділити число на 1000, достатньо відкинути в запису числа справа 3 нулі.

Обчислення прикладів

Раунд 3. «Придумай задачі та розв'яжи»

(Схеми, коротка умова — на дошці або на комп’ютері.)

— Спочатку згадаємо алгоритм рішення задач. (На комп’ютері)

Алгоритм

1. Уважно прочитай задачу і подумай, про що в ній говориться.

2. Визнач, які величини відомі, а які невідомі.

3. Якщо потрібно, визнач їх на схемі.

4. Подумай і поясни, як з допомогою відомих величин знайти невідомі.

5. Виконай розв’язання і назви відповідь.

Задача 1

1. Розв’яжіть задачу.

36 ящиків — по 10 кг

? — по 12 кг

Розв’язання

1) 36 ∙ 10 = 360 (кг)

2) 360 : 12 = 30 (ящ.)

2. Складіть обернену задачу, розв’яжіть її.

36 ящиків — по 10 кг

30 ящиків — ?

Задача 2

Розв’яжіть задачу з поясненням, запишіть скорочену умову.

У ящики по 10 кг і 5 кг розклали 400 кг огірків. Ящиків, які вміщують по 5 кг, було 24. Скільки знадобиться ящиків, які вміщують 10 кг?

Розв’язання

1) 5 ∙ 24 = 120 (кг) — в ящиках по 5 кг;

2) 400 - 120 = 280 (кг) — в ящиках по 10 кг;

3) 280 : 10 = 28 (ящ.)

Відповідь: знадобиться 28 ящиків, які вміщують 10 кг.

Задача 3

Розв’яжіть задачу з поясненням.

— Прочитайте умову задачі.

У Миколи Олексійовича було а поличок книг по 10 штук на кожній. Він віддав b книжок у міську бібліотеку. Скільки книг у нього залишилося?.

— Що незвичайного?

— Складіть вираз.

— Складіть вираз і знайдіть його значення, якщо а = 56, b = 260.

— Читаємо завдання:

У Юри а книг, в Анни b книжок, а в Сашка — с книг.

— Що означають вирази (по одному на кожну команду)?

а ∙ 10 - b — кількість книг Юрія і Анни

а + b — кількість книг всього

а - b — різниця між кількістю книг

Фізкультхвилинка

Раунд 4. «Цікаві завдання»

1. У музеї горіло 128 свічок, 3 із них погасили. Скільки залишиться? (Три, останні згорять)

2. Коли ділене і частка рівні між собою? (Коли дільник дорівнює 1)

3. Скільки буде, якщо півтисячі розділити наполовину? (250)

4. Чи можна між цифрами 5 і 6 поставити якийсь знак, щоб утворилося число, більше ніж 5 і менше ніж 6? (Потрібно поставити кому.)

5. Три послідовних натуральних числа дають у сумі 24. Знайдіть ці числа. (7; 8; 9)

6. У будинку 200 квартир. Скільки разів на дверях написано цифру 7? (40 разів)

Підсумок гри

— Наша гра добігла завершення. Зірочки є у всіх. Отже, зоряний час відбувся у кожного!

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 46, № 292; 293.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Як засвоїли навчальний матеріал? («Квітка засвоєння»)

✵ Які правила множення на 10; 100; 1000 ви знаєте?

✵ Які правила ділення на 10; 100; 1000 запам’ятали?

3. Прощання

Інструкція: учні в парах беруться за руки й дарують одне одному усмішку: кожен повертається до свого сусіда, і побажавши йому чогось гарного, усміхається. Учитель дякує класу за роботу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити