Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ВЕЛИЧИНИ

УРОК 32. САМОСТІЙНА РОБОТА

Мета:

формування предметних компетентностей: актуалізувати знання учнів з теми «Нумерація багатоцифрових чисел»; закріплювати вміння розв'язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

— Епіграфом нашого уроку будуть слова Піфагора:

✵ Не роби ніколи того, що не знаєш. Але вчись усього, що потрібно знати, і тоді будеш вести спокійне життя.

✵ Добре засвоєна мудрість не забувається ніколи.

1. Актуалізація опорних знань

1) Математичний диктант. Каліграфічна хвилинка (з використанням прийому «Мозковий штурм» з подальшою взаємоперевіркою).

✵ Яке натуральне число слідує за числом: 99; 398; 999; 4376?

✵ Запиши числа: триста дві тисячі двадцять; сто одна тисяча вісім.

✵ Яке натуральне число передує числу: 40; 650; 1000; 8769?

✵ Запишіть сусідів числа: 5349; 40 365.

✵ Знайдіть число, у якого в розряді десятків класу одиниць стоїть цифра 4 16 408; 46 205; 16 048; 4405; 16 804; 405 376.

✵ Запишіть у вигляді суми розрядних доданків числа: 4639; 50 080.

2) Гра «Найвищий бал» (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Діти обирають завдання собі під силу.

1. Записати найбільше і найменше п’ятицифрові числа, у кожному з яких сума цифр дорівнює 9 (цифри у записі числа можна повторювати) (2 бали).

2. На скільки зменшуване в різниці а - 7897, яка дорівнює 256, більше від від’ємника в різниці 618 - b, що дорівнює 327 (3 бали)?

3. Проставити найменування, щоб рівності були правильними (4 бали):

3 т 410 кг + 5... = 3 т 910 кг

3 т 410 кг - 5... = 3 т 405 кг

8м - 7... = 7 м 3 дм

8 м - 1... = 7 м 93 см

4. Маса третини гарбуза становить 4 кг 125 г. Яка маса одної п’ятої частини гарбуза (2 бали)?

5. Карлсон з’їв 800 г меду за 8 хв, Вінні-Пух — у 3 рази швидше. За скільки хвилин вони можуть з’їсти цей мед разом (4 бали)?

6. Накреслити прямокутник зі сторонами 3 см і 2 см. Поділити його на три квадрати (3 бали).

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Коло ідей»)

— Зверніть увагу на дошку (на дошці — запис).

Варіант 1

1. Обчислити.

984 : 24 + 248

2. Розв’язати рівняння з невідомим діленим.

x ∙ 4 = 24 x : 7 = 14

Варіант 2

1. Обчислити.

216 : 24 ∙ 18

2. Розв’язати рівняння з невідомим діленим.

x ∙ 8 = 24 x : 8 = 14

— Яка тема нашого уроку? (Самостійна робота)

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням методу «Незакінчене речення»)

✵ Ми маємо написати самостійну роботу, бо... (Відповіді учнів.)

3. Фізкультхвилинка для очей

4. Самостійна робота (з подальшою перевіркою вчителем)

І рівень

Варіант 1

1. Задача.

Двоє операторів набрали на комп’ютері 278 сторінок. Перший оператор набирав 10 днів по 11 сторінок на день. По скільки сторінок на день набирав другий оператор, якщо він працював 12 днів?

2. Розв’яжи приклади.

615 : 3 768 : 12

560 — 40 ∙ 2 1 км : 4

Варіант 2

1. Задача.

Два майстри виготовили 292 деталі. Один працював 10 днів і виготовляв щодня по 11 деталей. Другий виготовляв щодня по 14 деталей. Скільки днів працював другий майстер?

2. Розв’яжи приклади.

728 : 7 792 : 36

360 + 40 ∙ 4 1 м : 4

II рівень

Варіант 1

1. Задача.

Двоє операторів набрали на комп’ютері 696 сторінок. Перший оператор набирав 16 днів по 21 сторінці на день. По скільки сторінок на день набирав другий оператор, якщо він працював 15 днів?

2. Розв’яжи приклади.

615 : 3 768 : 12

560 — 40 ∙ 2 1 км : 4

576 : 64 32 ∙ 24

(380 - 80) : 6 1 м - 5 см

3. Додаткове завдання.

Олегові залишилося прочитати 24 сторінки книги. Це в 4 рази менше, ніж він уже прочитав. Скільки сторінок у книзі?

Варіант 2

1. Задача.

Два майстри виготовили 633 деталі. Один працював 11 днів і виготовляв щодня по 28 деталей. Другий виготовляв щодня по 25 деталей. Скільки днів працював другий майстер?

2. Розв’яжи приклади.

728 : 7 792 : 36

360 + 40 ∙ 4 1 м : 4

656 : 82 26 ∙ 31

(540 + 80) : 4 1 км - 20 м

3. Додаткове завдання.

До бази туристам залишилося пройти 36 км. Це в 4 рази більше, ніж вони вже пройшли. Скільки кілометрів складає туристичний маршрут?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 46-48, № 298; 295; 303; 304 (з використанням прийому «Обери сам»).

2. Рефлексія (з використанням прийому «Інтерв'ю»)

✵ Чого навчилися на уроці? Які поняття повторили?

✵ Що сподобалося на уроці?

✵ Що сьогодні здалося складним?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити