Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ВЕЛИЧИНИ

УРОК 33. ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ТА РІВНЯНЬ

Мета:

формування предметних компетентностей: узагальнити уявлення учнів про десяткову систему числення, правила читання і запису багатоцифрових чисел; ознайомити із записом чисел римськими цифрами; повторити способи розв'язування рівнянь; провести підготовку до контрольної роботи; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про твори українських поетів;

громадянської: виховувати любов до поезії, до рідного слова.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: літературне читання, українська мова, мистецтво.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

— Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажімо собі:

Я прийшов (прийшла) на урок для чого? ... (Учитися)

Треба бути яким (якою)? ... (Спокійним)

Зі мною хто? ... (Мої друзі)

Вони мене що? ... (Поважають)

Мені це як? ... (Приємно)

Я готовий(во) до чого? ... (До успішної роботи)

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»).

Гра «Упізнай вірш»

— Розгляньте ілюстрації. Вгадайте вірш українського поета.

(Т. Шевченко. Вірш «Садок вишневий коло хати...»)

Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)

Словникова робота

Хрущі — великі жуки.

Плугатарі — орачі, ті, хто ходять за плугом.

Цікаво знати!

Народні прикмети говорять: весною багато хрущів — літом слід чекати засухи; як купа хрущів навесні, то будуть проса рясні.

— Яку пору року зображено у вірші? (Весну, бо гудуть хрущі над квітучими вишнями.)

— Чому співають дівчата, адже вони потомлені йдуть після важкої роботи? (Вони молоді, життєрадісні, сповнені енергії та надій.)

— І ми попрацюємо...

2) Усні обчислення (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»).

а) Обчислити «ланцюжок».

Знайти частку чисел 180 і 6...; збільшити на 100...; поділити на 10...; помножити на 6...; збільшити на 6...; збільшити на 16...; поділити на 100...; збільшити на 999...; поділити на 10. Що вийшло? (Відповідь: 100.)

б) Обчислити ланцюжок.

Знайти частку чисел 240 і 6...; збільшити на 1000...; поділити на 2...; поділити на 10...; збільшити на 100...; зменшити на 52...; поділити на 10...; збільшити на 100...; поділити на 2. Що вийшло? (Відповідь: 55.)

в) Обчислити ланцюжок.

Знайти частку чисел 540 і 6...; збільшити на 10...; поділити на 100...; помножити на 1000...; збільшити на 600...; збільшити на 400...; поділити на 1000...; збільшити на 98...; поділити на 4. Що вийшло? (Відповідь: 25.)

3) Каліграфічна хвилинка.

— Дівчатам скласти можливі варіанти шестицифрових чисел з числами 7; 0; 5 та записати в порядку зростання.

— Хлопцям скласти можливі варіанти шестицифрових чисел з числами 7; 0; 3 та записати в порядку спадання.

4) Робота за індивідуальними картками.

Картка 1

1. Обчислити.

2. Розв’язати задачу.

У Катерини 1800 іграшок, а в Олександри — 100 іграшок. У скільки разів більше іграшок у Катерини, ніж у Олександри?

Картка 2

1. Обчислити.

2. Розв’язати задачу.

Маса слонів становить 2100 кг, а бегемотів — 700 кг. У скільки разів маса бегемотів легше, ніж маса слонів?

Картка 3

1. Обчислити.

2. Розв’язати задачу.

Мама купила на зиму 150 кг картоплі, а моркви — у 10 разів менше. У скільки разів мама купила більше картоплі, ніж моркви?

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»)

Бліцтурнір

1. Запишіть числа, в яких:

✵ 5 сотень тисяч, 3 десятки тисяч, 2 одиниці тисяч, 4 сотні, 7 одиниць; 30 одиниць II класу, 40 одиниць І класу;

✵ 1 сотня тисяч, 1 десяток тисяч, 8 одиниць тисяч, 4 сотні, 7 десятків, 3 одиниці.

(532 407; 30 040; 118 473)

2. Прочитайте числа в такому порядку: чотирицифрові; п’ятицифрові; шестицифрові.

84 037; 60 704; 455; 4075; 1507; 250 743; 761 245.

3. Доповніть речення.

✵ Лічба починається з...

✵ Натуральний ряд чисел...

✵ Десять одиниць становлять...

✵ Десять десятків складають...

✵ При читанні чисел називають...

✵ Щоб отримати число, яке йде за даними, потрібно...

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Незакінчене речення»)

✵ Нам необхідні ці знання, бо...

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 48-51).

а) Інформаційна хвилинка. Завдання № 306. Бліцопитування.

— Які числа називають натуральними?

— Яке натуральне число найменше?

— Чи існує найбільше натуральне число?

— Чому система числення, якою ми користуємося, називається десятковою?

— Назвіть розряди, які утворюють клас тисяч.

— Назвіть лічильну одиницю першого (другого) класу.

— Як прочитати багатоцифрове число?

— Наведіть приклади зміни значення цифри в записі числа залежно від місця, що вона займає.

— Знайдіть у тексті підручника, як читають багатоцифрові числа.

— Прочитайте, що говориться в тексті про класи одиниць (тисяч).

б) Ознайомлення з римськими цифрами — № 309 (фронтально з використанням прийому «Коментування»).

в) Самостійне розв’язування рівняння № 310 (фронтальна робота з використанням прийому «Коментування»).

г) Розв’язування задачі № 311 (робота в міні-групах з використанням прийому «Два — чотири — всі разом»).

1) 16 ∙ 20 = 320 (кг) — слив розклали у великі ящики;

2) 428 - 320 = 108 (кг) — слив розклали в менші ящики;

3) 108 : 12 = 9 (кг) — слив клали в менший ящик.

2) Порівняйте, не обчислюючи (фронтально з використанням прийому «Коментування», «Взаємоперевірка»).

3) Фізкультхвилинка-релакс.

4) Робота в «Літературній» студії.

Тестування

Поетичні рядки «А мати хоче научати, та соловейко не дає» означають, що:

А соловейко перекрикує матір;

Б увечері не можна дітей «научати», краще говорити вранці;

В коли навкруги така краса, такий спів, не хочеться нікого позбавляти гарного настрою;

Г мати хоче покарати дітей за непослух.

Відповідь: В.

«Поетичний практикум»

Визначте риму уривка вірша Т. Шевченка.

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть.

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть.

(Рима: гудуть — йдуть — ждуть; хати — дівчата.)

— Як ви вважаєте, чому Т. Г. Шевченка знають і люблять у всьому світі?

— Чому його поезії (або уривки з них) знають напам’ять багато українців, навіть тих, хто живе за кордоном?

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

✵ Поезія Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати...» справила на мене (нагадала мені)…

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 51, № 313; 314.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Як засвоїли новий матеріал? («Квітка засвоєння»)

✵ Які правила читання багатоцифрових чисел існують?

✵ Про який спосіб обчислення дізналися?

✵ Як називається перший (другий) клас?

✵ Скільки розрядів у кожному класі?

✵ Які розряди в першому класі? у другому?

3. Прощання

Інструкція: учні в парах беруться за руки й дарують одне одному усмішку: кожен повертається до свого сусіда і, сказавши йому те, що викликало в нього захоплення, і побажавши йому чогось гарного, усміхається. Учитель дякує класу за роботу.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити