Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ВЕЛИЧИНИ

УРОК 37. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ ВИМІРЮВАННЯ МАСИ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета:

формування предметних компетентностей: формувати в учнів уміння замінювати одні одиниці вимірювання довжини і маси іншими; закріплювати уявлення про обернені задачі; вдосконалювати навички усних і письмових обчислень; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про твори українських поетів;

громадянської: виховувати любов до поезії, до рідного слова.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: величини.

Міжпредметні зв'язки: літературне читання, українська мова, мистецтво.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

Світ чарівного дитинства

Посміхається віршами,

Пригортає, ніби ненька,

Лагідно руками.

І до серця міцно-міцно діток притискає,

Всю свою чарівність в душу нам вкладає,

Всі скарби народу віддає у дар,

Щоб мудрим і веселим виростав школяр.

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»).

— Наші непосидючі фруктики на місці ніяк не можуть усидіти. їх поетична гра зацікавила. І нам хочуть загадати віршовану загадку...

Гра «Розгадай твір та його автора»

✵ Я чизайка зуслатрі,

мадрів він на гокурб,

баул б гойо смапійла,

золязу ізкалаля:

ку-ку. (П. Г. наТичи «А я у гай ходила»)

— Розумникам усе під силу!.. Математика нас чекає...

2) Усні обчислення (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм» з подальшою взаємоперевіркою).

— Знайдіть закономірності, які пов’язують числа в колонках таблиці, і заповніть порожні клітини.

а)

89

45

98

74

102б)

12

7

15


31

2412

37


26


363

11

8

42

6
77


19


27

5836

77


168


144


3) Математична розминка (фронтально з використанням прийому «Мікрофон»).

Завдання 1

✵ До шкільної їдальні привезли 237 бубликів, та з’їли всі, крім 13. Скільки бубликів залишилось? (13)

✵ Дальнобійники виїхали на машині. Кожне колесо машини проїхало 180 000 м. Скільки кілометрів проїхала машина? (180 км)

✵ Африканський слон, стоячи на одній нозі, важить 6000 кг. Скільки тонн важить слон, якщо стане на дві ноги? (6 т)

✵ У трьох братів по одній сестрі. Скільки дітей у цій родині? (4)

✵ Що легше: 3 т заліза чи 3000 кг вати? (Рівні)

Завдання 2

— Який знак слід поставити замість зірочки, щоб вийшла правильна рівність?

Завдання 3

Порівняти, не обчислюючи.

4) Математичний диктант (індивідуальна робота з подальшою самоперевіркою).

Гра «Математична естафета»

Хід гри

Клас об’єднується у дві групи (1-ша група — Живчики, 2-га група — Лимончики).

За сигналом учителя учні розв’язують вирази, передаючи їх ланцюжком одне одному. Виграє команда, яка швидше поверне розв’язані вирази учителю.

5) Каліграфічна хвилинка.

— Запишіть сім шестицифрових чисел за порядком спадання на вибір.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (фронтально з використанням прийому «Коло ідей»)

1) Розв'язування задачі-жарту.

Марійку мама попросила піти до магазину і купити продукти за списком.

Печива — 1100 г, макаронів — 1 кг, хліба — 400 г. Яка вага всієї покупки? Чи зможе дівчинка за один раз усе принести?

1 кг = 1000 г

1100 + 1000 + 400 = 2500 (г) = 2 кг 500 г

2) Гра «Магазин».

— Наталя працює в супермаркеті на складі продовольчих товарів. Що їй потрібно знати при отриманні товару великих обсягів?

Звісно, у магазині не обійтися без ваг і гир для великих об’ємів.

— Які гирі потрібні?

— Які одиниці вимірювання маси ви знаєте? Яка з них найменша? Яка — найбільша?

1 кг = 1000 г

— Що таке центнер? Як записати коротко?

1 ц = 100 кг

1 т = 1 000 кг

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням методу «Мікрофон»)

— Де в житті нам знадобляться ці знання? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Повторення таблиць вимірювання довжини і маси (фронтально з використанням прийому «Мікрофон»).

— Назвіть одиниці вимірювання маси від більшої до меншої.

1 т 1 ц 1 кг 1 г

— Назвіть одиниці вимірювання довжини від більшої до меншої,

1 км 1 м 1 дм 1 см 1 мм

2) Робота за підручником (с. 54-55).

а) Перетворення величин — № 338 (фронтально з використанням прийому «Коментування»).

48 000 г = 48 кг

500 000 г = 500 кг

20 т 20 кг = 20 020 кг

15 т 630 кг = 15 630 кг

3 ц 25 кг = 325 кг

3 ц 5 кг = 305 кг

б) Розв’язування нерівностей № 339 (з використанням прийому «Коментування»).

Щоб нерівність 120 - х < 95 була правильною, потрібно вибрати такі значення букви х, які були б більшими за 25. Це числа 30 і 35.

Варіант 1

150 - х < 135 200 - х < 150 + 50

Варіант 2

180 - х < 175 3000 - х < 2000 + 148

в) Самостійне обчислення прикладів № 341 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Варіант 1

420 : 7 = 60

200 : 4 = 50

48 000 : 8 : 3 = 2000

180 + 20 ∙ 5 = 280

Варіант 2

50 ∙ 8 = 400

300 ∙ 5 = 1500

30 ∙ 7 + 3 = 213

300 + 300 : 2 = 450

г) Самостійне розв’язування задачі № 340 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

900 : 18 ∙ 100 = 5000 (кг)

ґ) Розв’язування задачі № 342 (робота в групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

Розв’язання:

1) 16 + 19 = 35 (кг) — ягід усього зібрали;

2) 35 : 7 = 5 (ящ.)

(16 + 19) : 7 = 5 (ящ.)

Складання обернених задач

Задача 1. З двох вишень зібрали 5 ящиків ягід, по 7 кг кожен. Скільки кілограмів ягід зібрали з другої вишні, якщо з першої зібрали 16 кг?

Розв’язання

1) 7 ∙ 5 = 35 (кг) — ягід усього зібрали;

2) 35 - 16 = 19 (кг) — ягід зібрали з другої вишні.

(7 ∙ 5) - 16 = 19 (кг)

Задача 2. З однієї вишні зібрали 16 кг ягід, а з другої — 19 кг. Усі ягоди розклали порівну в 5 однакових ящиків. Яка маса одного ящика?

Розв’язання

1) 16 + 19 = 35 (кг) — ягід усього зібрали;

2) 35 : 5 = 7 (кг) — ягід в одному ящику.

(16 + 19) : 5 = 7 (кг)

д) Самостійне розв’язування задачі № 343 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

1) 8000 ∙ 2 = 16 000 (кг) — потрібно піску;

2) 8000 ∙ 4 = 32 000 (кг) — потрібно щебеню.

3) Фізкультхвилинка.

МОВО РІДНА МОЯ, НЕ МОВЧИ

(муз. і сл. Н. Красоткіної)

Мово, веселим струмочком біжи

Та об’єднай всі джерельця малі.

Про Україну усім розкажи —

Дивний, чарівний куточок землі.

Мово, струмочки в ріку об’єднай,

Дужим потоком течи серед квіт.

І на Землі зазвучи, заспівай,

Щоб прислухався до тебе весь світ!

Я із калини сопілку зроблю,

Щоб розбудити ранкову зорю.

Мову свою я всім серцем люблю,

Нею співаю і говорю.

— Надія Григорівна Красоткіна — вчитель, талановита людина, авторка безлічі книг для дітей і вчителів.

4) Розв'язування задачі № 345 (робота в групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

— Розв’яжіть задачу самостійно, користуючись планом.

1) Скільки літрів молока дала б корова за два удої, якби вранці дала молока стільки, скільки і ввечері?

2) Скільки літрів молока дала корова ввечері?

3) Скільки літрів молока дала корова вранці?

Розв’язання:

1) 25-3 = 22 (л);

2) 22:2 = 11 (л);

3) 11 + 3 = 14 (л).

5) Самостійне розв'язування задачі № 347 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

120 : 4 ∙ 3 = 90 (кг)

6) Гра «Знайди відповідність за змістом» (з використанням прийому «Інтерв'ю»).

Одним вухом чує спів

Миші під копицею,

Другим чує, як іде

Дядечко з рушницею.

✵ М. Рильський «Віє вітер з-під воріт»

Ясне сонце виплива,

Коту спинку пригріва.

Кіт воркоче, кіт муркоче,

Ніби щось сказати хоче.

✵ Леся Українка «Напровесні»

Не дивуйтесь, що квітом прекрасним

Розцвілася дівчина несміла,—

Так під промінням сонечка ясним

Розцвітає первісточка біла.

✵ Д. Пав личко «Заєць»

— Діти, я дуже рада, що всі ви знаєте і любите поезію. А вам, діти, я хочу побажати: читайте, читайте і читайте! Хай не буде у вас жодного дня, аби ви не прочитали хоча б однієї сторінки нової книги. Тоді ви будете освіченими, вихованими, добрими людьми.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 55, № 348; 349.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Що позначають літерами: т, кг, ц, г?

✵ Які основні одиниці вимірювання маси ви знаєте?

✵ Назвіть співвідношення між одиницями вимірювання маси.

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Які риси характеру допомагали навчатися, а які — заважали?

Активність, апатія, ввічливість, упертість, дисциплінованість, допитливість, ініціативність, наполегливість, неуважність, незібраність, недбалість, організованість.

✵ Похваліть себе. Чи з’явилося почуття самоповаги від роботи на уроці?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити