Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ВЕЛИЧИНИ

УРОК 38. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ: СЕКУНДА, ХВИЛИНА, ГОДИНА, ДОБА, МІСЯЦЬ, РІК, СТОЛІТТЯ, ТИСЯЧОЛІТТЯ. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ

Мета:

формування предметних компетентностей: систематизувати уявлення учнів про одиниці вимірювання часу; закріплювати вміння учнів перетворювати одних одиниць вимірювання величин на інші; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про твори українських поетів;

громадянської: виховувати любов до поезії, до рідного слова.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: величини.

Міжпредметні зв'язки: літературне читання, українська мова, мистецтво.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

Поезія — це світ чарівний, незвичний,

Поезія — це диво, сповнене краси.

Поринути в неї — це ж так цікаво!

Це справді свято, радість для душі.

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування.

а) Гра «Поезія вчить...» (з використанням прийому «Асоціативний кущ»).

— Вірші супроводжують нас усе життя. Вони дають нам привід для радості, приносять задоволення. Заповніть схему.

б) Гра «Намалюй словами».

Одним вухом чує спів

Миші під копицею,

Другим чує, як іде

Дядечко з рушницею. (Д. Павличко «Заєць»)

2) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Копиця, діал. коп’як — ущільнена конусоподібна купа сіна або соломи, зазвичай складається на сінокосі. До поширення комбайнів у копиці складали й снопи. Копиця значно менша за скирту і трохи за стіг. Копицю хліба на полі з 15-20 снопів називають копня, на 60 снопів — копа. Копиця на дерев’яній підстилці у деяких місцевостях була відома як оденок.

— Математика нас чекає...

3) Усні обчислення (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм» з подальшою взаємоперевіркою).

— Знайдіть закономірності, які пов’язують числа в колонках таблиці, і заповніть порожні клітини.

81

48

24

56


4228

25

23

27

249

8

6


9

7


41

44

5648


18

12


16

1469

69

69

69
4) Математичний диктант (індивідуальна робота з самоперевіркою).

Гра «Математична естафета»

Хід гри

Клас об’єднується у три групи (1-ша група — Живчики, 2-га група — Лимончики, 3-тя група — Грушки).

За сигналом учителя учні розв’язують вирази, передаючи їх ланцюжком одне одному. Виграє команда, яка швидше поверне розв’язані вирази учителю.

Картка 1

Картка 2

Картка 3

5) Каліграфічна хвилинка.

— Запишіть сім шестицифрових чисел у порядку зростання на вибір.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (фронтально з використанням прийому «Коло ідей»)

Бліцопитування

— Скільки сантиметрів у дециметрі? у метрі?

— Скільки разів потрібно взяти по 20 см, щоб отримати 1 м?

— Скільки разів потрібно взяти по 50 г, щоб отримати 200 г?

— Скільки разів потрібно взяти по 2 см, щоб отримати 2 м?

— Грушка вирішила з’ясувати вік хлопчиків. На що вони їй відповіли:

Живчик — 74 міс, Лимончик — 6 років 3 міс.

Хто найстарший?

1 рік = 12 міс.

74 : 12 = 6 років 2 міс.

Отже, Лимончик — найстарший.

— Які величини згадали?

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мікрофон»)

— Де в житті нам знадобляться ці знання? (Відповіді учнів.)

— А ми продовжуємо мандрувати з нашими героями далі математичною країною...

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Повторення таблиць вимірювання довжини і маси (фронтально з використанням прийому «Мікрофон»),

— Одиниці вимірювання часу пов’язані з рухом нашої планети Земля навколо Сонця і рухом Місяця навколо Землі, Землі навколо своєї осі.

Земля робить один оберт навколо Сонця за 365 діб (або у високосному році за 366 діб).

За час, коли Земля обертається навколо Сонця 1 раз, Місяць обертається навколо Землі 12 разів, тому 1 рік — 12 місяців. Земля обертається навколо своєї осі за 1 добу.

Година — це 1/24 частина доби, 1 доба — 24 год.

Хвилина —це 1/60 частина години, 1 год = 60 хв.

Секунда — це 1/60 частина хвилини, 1 хв = 60 с.

Найбільшими проміжками часу є століття і тисячоліття, 1 століття — 100 років, 1 тисячоліття = 1000 років. На найбільшій одиниці часу — тисячолітті — до 2000 року не акцентували увагу.

2) Робота з моделями годинників (фронтально з використанням прийому «Мікрофон»).

Демонстрування різних моделей годинників

— Якою є ціна поділок для великої та маленької стрілки годинника?

— На циферблатах часто використовують римські цифри.

У римській системі числення не застосовують помісний принцип запису цифр. Основними знаками є I, V, X. Інші цифри записують, в основному, за допомогою цих трьох позначень.

3) Перетворення одиниць вимірювання часу (фронтально з використанням прийому «Коментування»).

240 хв = 4 год

2 доби = 48 год

120 с = 2 хв

3 год = 180 хв

4 хв = 240 с

5 хв 30 с = 330 с

4) Робота за підручником (с. 57).

а) Розв’язування задачі № 359 (робота в групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

1) 360 : 6 : 3 = 20 (г) — 1 в’яз за один місяць

2) 20 ∙ 8 = 160 (г)

б) Розв’язування рівнянь № 358 (фронтально з використанням прийомів «Коментування», «Взаємоперевірка»).

Варіант 1

Варіант 2

5) Фізкультхвилинка.

6) Робота в «Літературній» студії (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»).

Гра «Відгадай твір та його автора»

✵ Залицві лиуг, діобрви,

понов могону, розвимо

і пеіснь в чанигарку. (І. Фаркно «Наійшдла навес»)

— А завершуємо наш урок такими рядочками із пісні Н. Красоткіної...

Мово прекрасна моя, не мовчи,

Не загубись поміж іншими ти,

А соловейком весною звучи.

Сміло, крилато у світі лети!

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 58, № 360; 361.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Що позначають літерами (словами): cт., міс., год, доба, рік, хв, с?

✵ Які основні одиниці вимірювання часу ви знаєте?

✵ Назвіть співвідношення між одиницями вимірювання часу.

✵ Котра зараз година?

✵ Коли він почався? Коли закінчився?

✵ Скільки часу тривав урок?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Які риси характеру допомагали навчатися, а які — заважали?

Активність, апатія, ввічливість, упертість, дисциплінованість, допитливість, ініціативність, наполегливість, неуважність, незібраність, недбалість, організованість.

✵ Похваліть себе. Чи з’явилося почуття самоповаги від роботи на уроці?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити