Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ВЕЛИЧИНИ

УРОК 39. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ

Мета:

формування предметних компетентностей: систематизувати уявлення учнів про одиниці вимірювання часу; закріплювати вміння перетворювати одні одиниці вимірювання величин на інші; удосконалювати обчислювальні навички; уміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про твори українських поетів;

громадянської: виховувати любов до поезії, до рідного слова.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: величини.

Міжпредметні зв'язки: літературне читання, українська мова.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

2. Актуалізація опорних знань

— Нам потрібно визначити курс нашої поетичної подорожі, і щоб не сісти на математичну мілину, ми маємо подолати багато труднощів і перешкод.

А познайомимося ми з автором... (Прийом «Інтрига»), розв’язавши наступне завдання.

— Отже, в добру путь!

1) Усне опитування.

а) Гра «Намалюй словами».

Поблискують черешеньки

В листі зелененькім,

Черешеньки ваблять очі

Діточкам маленьким. (Леся Українка «Вишеньки»)

б) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Зі всіх шістьох дітей, що були в Косачів (двоє синів і четверо дочок), Леся найбільше вдалася в батька: і вродою, і характером, і звичками. Обидва вони були однаково лагідні та безмежно добрі, стримані, терплячі, однаково наділені виключною силою волі. Вони обоє були поблажливі в ставленні до інших, але не до себе...

Що інтенсивніше наступала хвороба, то непоборнішим ставав дух, незламнішою воля і жадоба до життя.

— Математика потребує наполегливості, уваги, працелюбства...

2) Усні обчислення (з використанням прийому «Тихе опитування»).

а) Гра «Математична ромашка».

Відповіді: 990; 10; 6000; 10 000; 1.

б) Гра «Математична закономірність» (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм» з подальшою взаємоперевіркою).

— Знайдіть закономірності, які пов’язують числа в колонках таблиці, і заповніть порожні клітини.

3

4

5

6


8

5

8

11

14


20
9

16

25


49


8125

64

121


289


5296

12


30

4290


30

72


210

306702


3) Математичний диктант (індивідуальна робота з подальшою самоперевіркою).

Гра «Математична естафета»

Хід гри

Клас об’єднується у три групи (1-ша група — Живчики, 2-га група — Лимончики, 3-тя група — Грушки).

За сигналом учителя учні розв’язують вирази, передаючи їх ланцюжком одне одному. Виграє команда, яка швидше поверне розв’язані вирази учителю.

1. Чому дорівнює ділене, якщо дільник 16, а частка 6?

2. Обчислити: 800 - 500 + 400 - 300 + 200 = [ ].

3. Знайти добуток чисел: 34 та 3.

4. Знайти різницю чисел; 700 і 6.

5. Число 14 збільшити в 6 разів.

6. На скільки більше 73 від 35?

7. 1/80 = 3. Знайти все число.

8. Знайти 5/7 від 35.

9. Обчислити: 8 + 5 — 7 + 9 — 6 + 8 = [ ].

10. Число 870 зменшити на 500.

11. Число 780 збільшити на 20.

12. 1/30 = 60. Знайти все число.

13. Обчислити: 20 + 80 - 70 + 50 - 60 + 40 = [ ].

14. Яке число помножили на 90 і отримали 450?

4) Каліграфічна хвилинка (фронтальна робота з використанням прийому «Мікрофон»).

Відповіді математичного диктанту:

96; 600; 102; 694; 84; 38; 240; 25; 17;370;800;1800;60;5.

Варіант 1 записує відповіді за порядком спадання.

1800; 800; 694; 600; 370; 240; 102; 96; 84; 60; 38; 25; 17; 5.

Варіант 2 записує відповіді за порядком зростання.

5; 17; 25; 38; 60; 84; 96; 102; 240; 370; 600; 694; 800; 1800.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням методу «Мозковий штурм»)

Бліцопитування

— Скільки сантиметрів у дециметрі? у метрі? у кілометрі?

— Скільки кілограмів у тонні? у центнері?

— Скільки місяців у столітті? у році?

— Скільки разів потрібно взяти по 50 см, щоб отримати 1 м?

— Скільки разів потрібно взяти по 50 г, щоб отримати 800 г?

— Скільки разів потрібно взяти по 3 см, щоб отримати 3 м?

— Скільки разів потрібно взяти по 10 с, щоб отримати 1 хвилину?

— Скільки разів потрібно взяти по 12 міс., щоб отримати 1 століття?

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням ділової гри «За і проти»)

— Чи потрібно вміти співвідносити одиниці вимірювання часу? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Повторення таблиць вимірювання одиниці часу (фронтально з використанням прийому «Мікрофон»).

— З яких частин складається доба?

— Скільки годин у добі?

— Що більше: 1 год чи 1 хв?

— Яку найменшу одиницю часу ви знаєте?

— Скільки секунд в 1 хв?

— Погляньмо на таблицю, пригадаймо, що:

1 доба = 24 год 1 год = 60 хв 1 хв = 60 с

2) Робота з моделями годинників (фронтально з використанням прийому «Мікрофон»).

— Скільки обертів за добу робить мала стрілка?

— Скільки обертів за добу робить велика стрілка?

— Яка стрілка рухається найшвидше?

— Покажіть 7 год 20 хв; пів на десяту; 24 години; час завершення уроку.

3) Заміна більших одиниць вимірювання часу меншими (з використанням прийому «Коментування»).

— Запишіть у секундах 5 хв.

Міркуємо так: в одній хвилині міститься 60 секунд, а в 5 хвилинах — у 5 разів більше, тобто 60 ∙ 5 = 300 с.

4) Робота за підручником (с. 59).

а) Заміна менших одиниць вимірювання часу більшими — № 368 (з використанням прийому «Коментування»).

— Запишіть у хвилинах 180 с.

Хід міркування: 60 с — це 1 хвилина, а у 180 с — стільки хвилин, скільки разів по 60 вміститься у числі 180, тобто 180 : 60 = 3 (хв).

— Запишіть у секундах 3 хв 50 с.

Пояснюємо: 3 хвилини — це 60 ∙ 3 = 180 с, та ще 50 с, маємо 180 + 50 = 230 (c).

б) Виконання завдання № 370 (фронтально з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Варіант 1

21 год 15 хв = 1275 хв

17 хв 47 с = 1067 с

Варіант 2

47 діб 8 год = 1136 год

15 год 29 хв = 929 хв

в) Виконання завдання за новою темою № 371 (фронтально з використанням прийому «Коментування» з подальшою перевіркою за записом на дошці).

13 хв = 780 с

72 год = 3 доби

1/6 хв = 10 с

1/5 ст. = 20 р.

480 с = 8 хв

210 хв = 3 год 30 хв

1/6 год = 10 хв

1200 хв = 20 год

50 міс. = 4 р. 2 міс.

1/3 доби = 8 год

г) Розв’язування задачі № 366 (робота в групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

— Що відомо?

— Що невідомо?

— Скільки купили холодильників? пральних машин?

— Яка ціна холодильника? пральної машини?

Складання виразу.

а ∙ 3 + b ∙ 2 — вартість усієї покупки.

ґ) Самостійне розв’язування задачі № 367 (з використанням прийому «Мікрофон»).

Після роботи над текстом задачі учні аналізують її, складають вираз.

(а - b ∙ 3) : 8 — коштує тренажер.

5) Фізкультхвилинка.

6) Робота в «Літературній» студії (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»).

Гра «Візьму перо і спробую» (робота в групах)

— А зараз ви всі спробуєте доповнити вірш, дописуючи слова, що римуються.

НА ЗЕЛЕНОМУ ГОРБОЧКУ

На зеленому горбочку,

У вишневому садочку,

Притулилася хатинка,

Мов маленькая дитинка,

Стиха вийшла виглядати,

Чи не вийде її мати.

І до білої хатинки,

Немов мати до дитинки,

Вийшло сонце, засвітило

І хатинку звеселило.

Леся Українка

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 60, № 372; 373.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Що позначають літерами (словами): ст., міс., год, доба, рік, хв, с?

✵ Які основні одиниці вимірювання часу ви знаєте?

✵ Назвіть співвідношення між одиницями вимірювання часу.

✵ Котра зараз година?

✵ Коли урок почався? Коли закінчився?

✵ Скільки часу тривав урок?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Які риси характеру допомагали навчатися, а які — заважали?

Активність, апатія, ввічливість, упертість, дисциплінованість, допитливість, ініціативність, наполегливість, неуважність, незібраність, недбалість, організованість.

✵ Похваліть себе. Чи з’явилося почуття самоповаги від роботи на уроці?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити