Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

УРОК 41. ДІЯ ВІДНІМАННЯ. ПРАВИЛО ВІДНІМАННЯ СУМИ ВІД ЧИСЛА. ЗАДАЧІ, ЯКІ РОЗВ'ЯЗУЮТЬСЯ ВІДНІМАННЯМ

Мета:

формування предметних компетентностей: узагальнити уявлення учнів про дію віднімання; закріпити вміння розв'язувати задачі на віднімання; повторити прийоми письмового віднімання трицифрових чисел; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про винаходи людства.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: «Я у світі», українська мова, мистецтво.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

— Розшифруйте записану формулу уроку.

(у + о)(в + с)р = з

(у — увага, о — організованість, в — взаємодопомога, с — спілкування, р — робота, з — знання)

— Саме ці якості потрібні будуть нам на уроці.

Мультфільмів чимало є на світі —

І веселих, і сумних.

Хіба зможемо прожити ми без них?

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

а) Гра « Відгадай-но».

— Відгадайте героїв, назву нових пригод. (Припущення учнів.)

— Перевіримо вашу математичну мудрість,

б) Гра «Яка команда швидше дістанеться вершини».

Хід гри

Клас об’єднується у три команди. За сигналом учителя учні розв’язують вирази, передаючи їх ланцюжком одне одному. Виграє команда, яка швидше поверне розв’язані вирази учителю.

— Наші пригоди розпочинаються...

2) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

SMS — служба коротких повідомлень, послуга обміну (передавання і прийому) короткими текстовими повідомленнями у телекомунікаційних мережах, доступна для більшості мобільних телефонів.

3 грудня 1992 року у Великій Британії було відправлено перше SMS-повідомлення.

Текст повідомлення був такий: «Merry Christmas».

3) Математичний диктант (з використанням прийому «Тихе опитування»).

1. Знайти різницю чисел: 726 і 326.

2. Знайти добуток чисел: 19 і 5.

3. Знайти частку чисел: 96 і 16.

4. Число 83 зменшити на 67.

5. Число 47 збільшити в 2 рази.

6. Перетворити: 24 км 3 м = [ ] м.

7. Перетворити: 93 т 27 кг = [ ] кг.

8. Число 800 зменшити на 14.

9. Перший множник 25, другий множник 4. Знайти добуток.

10. У скільки разів більше 96 від 12?

11. Зменшуване 96, від’ємник 48. Знайти різницю.

12. Перший доданок 47, другий доданок 28. Знайти суму.

13. На скільки більше 90 від 37?

14. Обчислити: 630 : 7 : 30 ∙ 90 = [ ].

Відповіді: 400; 95; 6; 16; 94; 24 003 м; 93 027 кг; 786; 100; 8; 48; 75; 53; 270.

4) Каліграфічна хвилинка.

Варіант 1

— Запишіть відповіді (крім іменованих чисел) у порядку зростання.

6; 8; 16; 48; 53; 75; 94; 95; 100; 270; 400; 786.

Варіант 2

— Запишіть відповіді (крім іменованих чисел) у порядку спадання.

786; 400; 270; .100; 95; 94; 75; 53; 48; 16; 8; 6.

5) Робота за індивідуальними картками.

Картка 1

1. Розкласти на розрядні доданки числа: 20 500; 10 300; 10 090.

2. Знайти значення виразу b : 8, якщо b = 640; b = 400.

Картка 2

1. Розкласти на розрядні доданки числа 630 800; 10 500; 18 000.

2. Знайти значення виразу b + b : 8, якщо b = 6400, b = 4000.

Картка 3

1. Розкласти на розрядні доданки числа: 46 000; 10 100; 20 504; 308 600.

2. Знайти значення виразу b + b : 8 + 2, якщо b = 640, b = 400.

— Плідна робота чекає на вас...

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— З прикладу на додавання складіть два приклади на віднімання.

24 + 16 = 40

40 - 24 = 16;

40 - 16 = 24.

— Як називаються числа при відніманні?

— Як застосувати послідовність чисел при відніманні?

— Покажіть на прикладі, як можна віднімати від числа суму: 26 - (5 + 9).

— Виконайте віднімання частинами.

43 - 9 = 43 - (3 + 6) = (43 - 3) - 6 = 40 - 6 = 34

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням ділової гри «За і проти»)

— Чи потрібно вміти віднімати від числа суму? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 63-64).

а) Самостійне розв’язування простих задач № 384 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

— Укажіть задачі, які розв’язуються дією віднімання. Запишіть розв’язання цих задач.

1) 800 - 70 = 730 (г) — середньодобовий приріст маси телички;

2) 36 - 22 = 14 (кг) — більше зібрали пшениці, ніж жита;

4) 40 - 8 = 32 — друге число.

5) а - b (л), якщо а = 80, b = 65, то 80 - 65 = 15 (л) — бензину залишилося в бензобаку;

6) 80 - 20 = 60 — число, задумане учнем.

б) Виконання завдання № 385 (фронтально з використанням прийому «Коментування»).

— Письмове віднімання чисел 487 і 259 поясніть докладно.

в) Самостійне письмове обчислення прикладів № 386 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

г) Розв’язування задачі на спільну роботу № 387 (робота в групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

Розв’язання

1) 950 - 818 = 132 (кг) — склали висівки;

2) 818 - 132 = 686 (кг)

Відповідь: на 686 кг більше отримали борошна, ніж висівок.

2) Гімнастика для очей.

Оченята роблять вправи:

Вліво, вправо, вліво, вправо.

Потім вгору, потім вниз

Оченятами дивись!

3) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Назва серії

Короткий опис

Посилання на YouTube

Есемески

Катерина побувала в гостях у Дім Дімича, але йдучи додому, забула свій мобільних. Дім Дімич кинувся навздогін, щоб повернути забуту річ, але не встиг: вона вже пішла додому. І потім почав читати чужі смс. Фіксики вирішили заборонити йому це робити. Сімка відірвала шматок від стікера і поклала його між контактами телефону й акумулятора. Дім Дімич, узявши телефон, побачив, що він не працює. Потім фіксики вийняли папірець, і телефон запрацював.

https://www.youtube.com/

watch?v=kvw8ftyXByO

— Що ж таке смс? Для чого вона потрібна?

— Чи можна читати чуже листування?

4) Робота в «Художній» студії. Виконання малюнка «Яким я уявляю фіксика».

Учитель звертає увагу на те, що малюнок має бути великим, необхідно рівномірно заповнювати аркуш, правильно використовувати колір. За власного ініціативою учні можуть придумати свою пригоду з фіксиком.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 64, № 388; 389.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Які закони віднімання ви знаєте?

✵ Як від числа відняти суму?

42 - (9 + 6) = (42 - 9) - 6 = 27

✵ Відніміть частинами: 47-9.

47 - 9 = 47 - (7 + 2) = (47 - 7) - 2 = 40 - 2 = 38

✵ Які види задач розв’язуються відніманням?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Передайте зміст своєї діяльності на уроці за допомогою трьох дієслів.

✵ Передайте свій емоційний стан після уроку за допомогою трьох прикметників.

✵ Чи мали вплив інші люди на досягнення успіху на уроці?

✵ Кому ви хочете подякувати?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити