Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

УРОК 44. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗНАХОДЖЕННЯ РІЗНИЦІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЗМЕНШУВАНЕ МАЄ ДЕКІЛЬКА НУЛІВ

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з відніманням багатоцифрових чисел у випадку, коли зменшуване містить кілька нулів; закріплювати вміння застосовувати переставну властивість додавання, виконувати перевірку дій додавання і віднімання; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про винаходи людства.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття; позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: «Я у світі», українська мова, мистецтво.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

Гей, нові Колумби й Магеллани!

Напнемо вітрила наших мрій.

Кличуть нас у мандри океани,

Гасла вже відомі і нові.

Кораблі! Шикуйтесь до походу!

Мрійництво! Жаго наша! Живи!

І веди всіх нас у невідоме,

Клич гучніш вперед ти нас завжди!

2. Актуалізація опорних знань

1) Математична розминка (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

— Пропоную вам сьогодні вирушити за новими відкриттями, а) Гра «Знайти число».

5 од. тис.

8 дес. 3 од.

90 сот. 7 дес.

300 сот. 3 од.

8 од. тис.

4 дес. 6 од.

9 сот. 4 дес.


30 003

940

8046

9070

5083

б) Гра «Хто швидше?».

Хід гри

Клас об’єднується у дві команди. За сигналом учителя учні розв’язують задачі. Виграє команда, яка швидше поверне розв’язані вирази вчителю.

1. Супутник Землі робить перший оберт за 1 год 40 хв, а другий оберт — за 100 хв. Як це пояснити? (1 год 40 хв = 100 хв)

2. Одне яйце вариться' 4 хв. Скільки хвилин необхідно варити 6 яєць? (4 хв)

3. Наступне питання у нас про кохання. Одного разу хлопець-математик гуляв з дівчиною. Вона зірвала ромашку і почала відривати пелюстки, примовляючи: «Любить — не любить». Тоді хлопець сказав: «Не варто цього робити. Це зайве. Достатньо тільки...» (Підрахувати кількість пелюсток. Якщо парна, то любить.)

4. Що стоїть посередині Києва? (Буква «є»)

5. На гілці 5 яблук, на березі 7 гілок. Скільки яблук на березі? (Жодного)

6. Від шматка тканини довжиною в 200 м кожний день відрізували по 20 м. Через скільки днів відрізали останній шматок? (Через 9 днів)

7. Книга в обгортці коштує 1 грн 20 к. Скільки коштує книга, якщо вона на 1 грн дорожча за обгортку? (1 грн 10 к)

2) Математичний диктант (з використанням прийому «Тихе опитування»).

1. Число 826 км 4 м = [ ] м.

2. Перетворити: 86 м 43 мм = [ ] мм.

3. Знайти різницю чисел: 82 і 57.

4. Знайти суму чисел: 38 і 57.

5. У скільки разів більше 84 від 14?

6. На скільки 27 менше за 60?

7. Чому дорівнює ділене, якщо цілитель 4. Частка 18?

8. З якого числа відняли 54 і отримали 26?

9. Чому дорівнює дільник, якщо ділене 96, а частка 16?

10. Число 836 зменшити на 600.

11. Зменшуване 836, від’ємник 4. Знайти різницю.

12. Знайти 1/80 від 4800.

13. Знайти 7/9 від 36.

14. Обчислити: 280 : 7 ∙ 2 ∙ 70 = [ ].

Відповіді. 826 004 м; 86 043 мм; 25; 95; 6; 33; 72; 80; 6; 236; 832; 60; 28; 5600.

3) Каліграфічна хвилинка.

Варіант 1

— Запишіть відповіді (крім іменованих чисел) у порядку зростання.

6; 25; 28; 33; 60; 72; 80; 95; 236; 832; 5600.

Варіант 2

— Запишіть відповіді (крім іменованих чисел) у порядку спадання.

5600; 832; 236; 95; 80; 72; 60; 33; 28; 25; 6.

4) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Жадібність — непомірне бажання володіння або споживання. Обов’язково обумовлене суперництвом, як на свідомому, так і на підсвідомому рівні. Індивід не може відчувати це почуття без конкуренції.

Пароль (фр. parole — слово) — секретне слово або певна послідовність символів, призначена для підтвердження особи або її прав. Паролі використовують для захисту інформації.

Код — система знаків (символів), за допомогою яких текст передається, сприймається і зберігається.

Замок — механічний запірний пристрій.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

— Обчисліть.

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням ділової гри «За і проти»)

— Чи потрібно вміти знаходити різницю у випадку, коли зменшуване має декілька нулів? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Інформаційна хвилинка.

— Віднімання починаємо з одиниць. Від нуля не можна відняти 2, десятків немає, тому беремо 1 сотню і замінюємо її 10 десятками. Візьмемо 1 десяток, у розряді десятків залишиться 9 десятків. Один десяток замінимо десятьма одиницями. Число 500 розглядаємо як 4 сотні 9 десятків і 10 одиниць.

Виконуємо віднімання: від 10 відняти 2, буде 8. Пишемо 8 на місці одиниць. Від 9 десятків відняти 3 десятки, буде 6 десятків. Пишемо цю цифру в розряді десятків різниці. Від 4 сотень нема чого віднімати, тому це число записуємо на місці сотень різниці.

Отримали відповідь: 4 сотні 6 десятків і 8 одиниць, або 468.

2) Робота за підручником (с. 66-67).

а) Робота над виразами з буквеними даними № 405 (робота за варіантами з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

1) а + b, якщо а = 163 250, b = 8075, то 163 250 + 8075 = 171 325.

2) а - Ь, якщо а = 163 250, b = 8075, то 163 250 - 8075 = 155 175.

3) а : 10, якщо а = 163 250, то 163 250 : 10 = 16 325.

4) b ∙ 10, якщо b = 8075; то 8075 ∙ 10 = 80 750.

5) а + 7000, якщо а = 163 250 + 7000 = 170 250.

б) Виконання письмових обчислень — № 406 (фронтально з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

в) Самостійне виконання завдання № 407 (фронтально з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

в) Робота над задачею № 408 (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

Розв’язання

1) 4603 - 2978 = 1625 (авт.) — III місяць;

2) 4603 - 3093 = 1510 (авт.) — II місяць;

3) 3093 - 1625 = 1468 (авт.) — І місяць.

Відповідь: за перший місяць завод випустив 1468 автомобілів, за другий — 1510 автомобілів, за третій — 1625 автомобілів.

— Перевірте розв’язання задачі.

1468+ 1510+ 1625 = 4603 (авт.)

3) Фізкультхвилинка.

Звучить «Пісенька фіксиків» з мультфільму «Фіксики» (за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=kvw8ftyXByO).

4) Завдання з логічним навантаженням — № 409 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

Розв’язання

(250 - 10) : 3 = 80 (м)

80 + 10 = 90 (м)

5) Робота в «Мультиплікаційній» студії.

Інформаційна хвилинка (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— А тепер — мультфільм повчальний! Для малят усіх — навчальний!

Назва серії

Короткий опис

Посилання на YouTube

Кодовий замок

Дім Дімич забув код на замку, внаслідок чого не може показати фіксикам ігрову приставку і зробити домашнє завдання. Добре, коли поруч є фіксики, які допоможуть відчинити кодовий замок. Вони допомогли це зробити і вирішили грати з приставкою

https://www.youtube.com/watch?v=kvw8ftyXByO

— Чому Нулик називав Дім Дімича хвальком та жаднюгою?

— Як улаштовано кодовий замок?

— Чого вас навчила ця серія?

6) Робота в «Літературно-художній» студії (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»).

Гра «Коло думок»

— Пофантазуйте, придумайте іншу кінцівку серії. Намалюйте ілюстрацію.

— Спочатку кожен подумає індивідуально, потім обмінюєтесь думками в парі, після цього пара повернеться і ви порадитесь у групі. Командир групи розповість кінцівку, яку ви склали.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 67, № 410; 411.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Які прийоми письмового додавання багатоцифрових чисел ви знаєте?

✵ Які прийоми письмового віднімання багатоцифрових чисел знаєте, коли зменшуване містить кілька нулів?

✵ Сформулюйте переставну властивість додавання.

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Передайте зміст своєї діяльності на уроці за допомогою трьох дієслів.

✵ Передайте свій емоційний стан після уроку за допомогою трьох прикметників.

✵ Чи мали вплив інші люди на досягнення успіху на уроці?

✵ Кому ви хочете подякувати?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити