Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

УРОК 45. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ У ВИПАДКУ ТРЬОХ ДОДАНКІВ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ДОВЖИНИ СТОРОНИ ТРИКУТНИКА

Мета:

формування предметних компетентностей: закріплювати вміння учнів застосовувати сполучний і переставний закони додавання для раціональних обчислень, виконувати додавання і віднімання багатоцифрових чисел письмово; вдосконалювати вміння розв'язувати задачі; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про винаходи людства.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: «Я у світі», українська мова, мистецтво.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування (з використанням прийому «Асоціації»),

— Вирушаємо за математично-морськими пригодами.

— Які риси характеру притаманні дослідникам?

✵ Цілеспрямованість

✵ наполегливість

✵ працьовитість

✵ хоробрість

✵ мужність

✵ рішучість

✵ витривалість

✵ вміння долати перешкоди

✵ вміння працювати у команді

— Вирушаймо!..

2) Математична розминка.

а) Усні обчислення (з використанням прийому «Тихе опитування»).

Гра «Мовчанка»

Хід гри

Учні об’єднуються у дві групи і «ланцюжком» виходять до дошки, обчислюють по одному прикладу і записують відповідь (мовчки).

Збільшити на 1.

99 9 999; 999 999; 90 9999; 99 999; 999.

Зменшити на 1.

10 000; 1 000 000; 10; 11 000; 1000; 100 000; 100.

Збільшити на 10.

990 990; 90; 9 990; 999 999; 990; 99 999; 999 990.

Зменшити на 10.

10 100; 100 000; 100; 110 000; 1000; 100 100; 10.

Заповнити таблицю.

а

57620

4000

3150

а - 10
а - 100
а - 1000
б) Калейдоскоп «Цікаві задачки» (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

1. 17 землекопів за 17 годин викопують 17 метрів канави. Скільки землекопів потрібно, щоб за 100 годин викопати 100 метрів канави? (17)

2. Назвіть найменше натуральне число. (1)

3. На столі стояли три склянки з ягодами. Ягоди з двох склянок з’їли. Скільки склянок залишилося? (Три)

4. Як називається 1/24 частина доби? (1 година)

5. Яке число без остачі ділиться на всі числа? (0)

6. На двох руках десять пальців. Скільки пальців на 10-ти руках? (50 пальців)

3) Математичний диктант (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

✵ Знайти добуток чисел: 13 і 9.

✵ Знайти частку чисел: 96 і 3.

✵ Число 51 зменшити в 17 разів.

✵ Знайти 1/80 від 320.

✵ 1/50 = 80. Знайти все число.

✵ У скільки разів більше 84 від 6?

✵ Знайти 7/8 від 480.

✵ Перетворити: 256 км 3 м = [ ] м.

✵ Перетворити: 93 м 48 мм = [ ] мм.

✵ Обчислити: 420 : 7 : 3 ∙ 9 = [ ].

✵ Обчислити: 800 - 500 + 400 - 2 = [ ].

✵ Записати число: чотириста шістдесят дві тисячі сім.

Відповіді. 117; 32; 3; 4; 4000; 14; 420; 256 003 м; 93 048 мм; 180; 698; 462 007.

4) Каліграфічна хвилинка.

Варіант 1

— Запишіть відповіді (крім іменованих чисел) у порядку зростання.

3; 4; 14; 32; 117; 180; 420; 698; 4000; 462 007.

Варіант 2

— Запишіть відповіді (крім іменованих чисел) у порядку спадання.

462 007; 4000; 698; 420; 180; 117; 32; 14; 4; 3.

5) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Пульт (керування) — пристрій для контролю над різними об’єктами і керування ними.

Світлодіод — пристрій, що випромінює світло.

Людське око не бачить інфрачервоного випромінювання, органи чуття деяких інших тварин, наприклад, змій та кажанів, сприймають інфрачервоне випромінювання, що допомагає їм добре орієнтуватися в темряві.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

Папус — тато Сімки та Нулика, фіксик екстра-класу, зеленого кольору. В минулому працював на космодромі і займався найскладнішою технікою. Завжди мріяв полетіти в космос і багато років до цього готувався, але так і залишився дублером, чим досі переймається. Любить розповідати про свою юність. Тепер Папус — сімейний фіксик і працює у звичайній квартирі, але, як і раніше, готовий до подвигів.

Мася — дружина Папуса, мама Сімки і Нулика, рожевого кольору. Фіксик високої кваліфікації, добре знається у кухонній техніці. Дуже любить чистоту і порядок, легко справляється з рутинною роботою. Більш практична, ніж її мрійливий чоловік, іноді бурчить на людей за недостатньо дбайливе ставлення до приладів.

Дідус — фіксик коричневого кольору, схожий на стародавніх фіксиків і за зовнішнім виглядом сильно відрізняється від інших. У нього зберігаються давня мудрість і звичаї, а також він чудовий оповідач і вчитель юних фіксиків!

Проблемне питання

Папус полагодив 6549 приладів, Мася — 2745, а Сімка — 275. Нулик та Дідус підрахували загальну кількість. Хто із них має рацію?

— Чим схожі та чим різняться ці приклади?

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Метод "Прес"»)

— Як виконати обчислення багатоцифрових чисел у випадку трьох доданків?

— Що для цього треба знати? (Я вважаю, що..., тому що ...)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 67-68).

а) Усне обчислення прикладів № 412 (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

б) Самостійне обчислення прикладів № 413 (з використанням прийому «Коментування»).

25 + 43 + 35 + 37 + 20 = 25 + 35 + 43 + 37 + 20 = 160

180 + 230 + 20 + 70 = 180 + 20 + 230 + 70 = 500

в) Обчислення прикладів № 414.

г) Обчислення прикладів № 416.

ґ) Робота над задачею № 417 (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

Розв’язання

1) 806 + 556 = 1362 (км) — довжина Дністра;

2) 1362 + 839 = 2201 (км) — довжина Дніпра;

(806 + 556) + 839 = 2201 (км)

2) Фізкультхвилинка.

ГІМНАСТИКА ДЛЯ ОЧЕЙ

1. Міцно заплющ очі (полічи до п’яти). Розплющ очі (полічи до п’яти). Повтори вправу 4-6 разів.

2. Швидко кліпай очима протягом однієї хвилини.

3. Заплющ очі. Обережно погладжуй коловими рухами повіки подушечками пальців. Спочатку в напрямку від носа і навпаки.

4. Роби очима колові рухи: направо — донизу — наліво — догори. Потім у зворотному напрямку. Повтори вправу 8-10 разів.

5. Простягни руку вперед. Стеж за кінчиком указівного пальця, повільно наближаючи його до носа, потім повільно його віддаляючи. Повтори вправу 5 разів.

6. Вдивляйся вдалину лічачи до трьох. Переведи погляд на кінчик носа та долічи до п’яти. Повтори вправу 5-7 разів.

3) Робота з геометричним матеріалом — № 418 (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

— Що називають периметром? (Суму довжин сторін многокутника)

— Запишіть формулу для знаходження периметра трикутника.

РΔ = а + b + с

— Що дано в задачі? Що невідомо?

— Як знайти невідому сторону? (Від суми трьох доданків відняти суму двох доданків, отримаємо третій доданок.)

1) 48 + 39 = 87 (мм) — довжина першої і другої сторін;

2) 126 - 87 = 39 (мм) — 3 см 9 мм — довжина третьої сторони.

4) Хвилинка-розминка.

— Обведіть фігуру, не відриваючи олівця від паперу та не проводячи двічі по одній лінії.

5) Робота в «Мультиплікаційній» студії.

Інформаційна хвилинка (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— А тепер — мультфільм повчальний! Для малят усіх — навчальний!

Назва серії

Короткий опис

Посилання на YouTube

Пульт

У пульті залипла кнопка. Сімка з Нуликом витягли її голкою, а голка впала на ніс Кусачки. При цьому Кусачка відбирає пульт. Коли він знайшовся, мультик закінчився, і Дім Дімичу довелося прибирати непотріб зі столу

https://www.youtube.com/

watch?v=kvw8ftyXByO

— Як ми можемо побачити інфрачервоний промінь?

— Як у цьому може допомогти цифровий фотоапарат? дзеркало?

— Як можна керувати телевізором за допомогою дзеркала?

— Чого вас навчила ця серія?

б) Робота в «Художній» студії.

— За допомогою трикутників придумайте та намалюйте свого фіксика.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 68, № 419; 420.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Які прийоми письмового додавання багатоцифрових чисел ви знаєте?

✵ Які прийоми письмового віднімання багатоцифрових чисел ви знаєте, коли зменшуване містить кілька нулів?

✵ Сформулюйте переставну властивість додавання.

✵ Сформулюйте сполучну властивість додавання.

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Передайте зміст своєї діяльності на уроці за допомогою трьох дієслів.

✵ Передайте свій емоційний стан після уроку за допомогою трьох прикметників.

✵ Чи мали вплив інші люди на досягнення успіху на уроці?

✵ Кому ви хочете подякувати?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити