Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

УРОК 46. ЧИСЛОВІ ВИРАЗИ, ЯКІ МІСТЯТЬ КІЛЬКА АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ РІЗНИХ СТУПЕНІВ БЕЗ ДУЖОК І З ДУЖКАМИ. ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ

Мета:

формування предметних компетентностей: закріплювати вміння учнів виконувати дії додавання і віднімання над багатоцифровими числами; вчити узагальнювальних прийомів розв'язування задач; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про винаходи людства.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: «Я у світі», українська мова, мистецтво, основи здоров'я.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

— Давайте візьмемось за руки і передамо частинку своєї душі своєму товаришеві, давайте усміхнемось одне одному і побажаємо доброго настрою та міцного здоров’я. (Якщо у когось настрій сумний, невеселий, усі діти «поліпшують» настрій товаришеві за допомогою лагідних слів, жестів.)

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування (з використанням прийому «Мозковий штурм»),

а) Вправа «Закінчи речення».

(Учитель починає речення, а діти його закінчують.)

✵ Чистота — запорука... (здоров’я).

✵ У здоровому тілі здоровий... (дух).

✵ Чиста вода — для хвороби... (біда).

✵ Найбільше багатство — це... (здоров’я).

✵ Хвороба з брудом у... (дружбі).

✵ Без уроків фізкультури не зміцниш... (мускулатури).

✵ Як про здоров’я дбаєш — так і... (маєш).

✵ У чистій оселі й життя... (веселе).

б) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії").

— А які прилади допомагають нам тримати нашу оселю в чистоті?

✵ Сміття все попідбирає

І пилинки позбирає

Наш надійний помічник,

Працьовитий робітник. (Пилосос)

Пилосос — машина для прибирання пилу і забруднень з поверхонь за рахунок усмоктування потоком повітря. Пил і забруднення накопичуються в пило- збірнику, з якого вони повинні регулярно видалятися. Перші пилососи були виготовлені в США в 1869 році.

Пилососи можна розподілити за призначенням на побутові та промислові; за рухливістю — на переносні і стаціонарні.

в) Усні обчислення (з використанням прийому «Тихе опитування»).

— Хто з дитячих років займається математикою, той розвиває мозок, свою волю, виховує в собі наполегливість і завзятість у досягненні мети. Математика — наука точна. Вона вимагає від кожного з вас добре продуманих відповідей.

— Отже, інтелектуальна розминка!

Гра «Мовчанка»

Хід гри

Учні об’єднуються у три групи і «ланцюжком» виходять до дошки виконують по одному завданню і записують відповідь (мовчки).

1. Результат дії множення. (Добуток)

2. Скільки кілограмів містить 1 центнер? (100 кг)

3. Число 10 помножте на себе. (100)

4. У назві якого птаха сорок однакових букв? (Сорока)

5. Найбільше шестицифрове число. (999 999)

6. Найкоротший місяць року. (Лютий)

7. Число, на яке не можна ділити. (0)

8. Найменше шестицифрове число (100 000)

9. Число, що йде за числом 99 999. (100 000)

10. У будинку 5 кімнат. Із однієї зробили дві. Скільки стало кімнат? (6)

г) Калейдоскоп «Цікаві задачки» (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

1. Над річкою летіли 1 голуб, 1 щука, 2 синиці, 2 стрижі, 5 чайок. Скільки птахів летіло? (10)

2. До школи йшло 5 хлопчиків, а назустріч їм — 4. Скільки дітей ішло до школи? (5)

3. На даху 7 горобців. Кішка впіймала та з’їла одного. Скільки горобців залишилося? (Жодного)

4. Два батька і два сини впіймали 3 карасі, кожен по одному. Як це могло статися? (Дід, син, онук)

5. Скільки крокодилів живе у Дніпрі? (Жодного)

6. Які числівники є у пісні про Марусю, чорняву дівчину? (Раз, два, три)

7. Яка з кухонних речей літає у космосі? (Тарілка)

8. Що позначає у математиці тире? («Мінус»)

9. Супутник Землі робить один оберт за 1 год 40 хв, а другий оберт за 100 хв. Як це пояснити? (1 год 40 хв = 100 хв)

10. З Києва до Львова виїхав потяг зі швидкістю 50 км/год, а зі Львова до Києва виїхав потяг зі швидкістю 60 км/год. Який з потягів буде далі від Києва в момент зустрічі? (В момент зустрічі потяги будуть на однаковій відстані від Києва.)

2) Каліграфічна хвилинка.

— На свій розсуд запишіть сім шестицифрових чисел, розташованих підряд.

3) Робота за індивідуальними картками.

Картка 1

1. Записати в метрах і сантиметрах.

40 000 м = [ ] км

2094 см = [ ] м [ ] см

5001 см = [ ] м [ ] см

2. Скласти і записати числа, використовуючи цифри 6; 2; 1; 0; 7.

Картка 2

1. Записати в метрах і сантиметрах.

60 000 см = [ ] км

3075 см = [ ] м [ ] см

4008 см = [ ] м [ ] см

2. Скласти і записати числа у порядку спадання, використовуючи цифри 2; 0; 3; 8; 5.

Картка 3

1. Записати в метрах і сантиметрах.

70000 см = [ ] км

5026 см = [ ] м [ ] м

6009 см = [ ] м [ ] см

2. Скласти і записати числа у порядку зростання, використовуючи цифри 0; 4; 3; 9; 7

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

Числові вирази, арифметичні дії, дужки.

— Наведіть приклад об’єднання цих слів.

Задачі, буквені дані.

— Наведіть приклад об’єднання цих слів.

— Яка тема уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Метод "Прес"»)

— Як розв’язати числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками?

— Що для цього треба знати? (Я вважаю, що..., тому що...)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 68).

Усне обчислення прикладів № 42 і (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

2) Практична робота «Перетворення іменованих чисел» (фронтально з використанням прийому «Коментування»).

✵ Запишіть у центнерах.

5000 кг; 8000 кг; 3000 кг; 30 т; 80 т 500 кг.

✵ Запишіть у кілограмах.

70 ц; 60 ц; 20 ц.

Практична робота «Співвідношення одиниць маси».

— Доберіть з правого стовпчика величини, що дорівнюють величинам у лівому стовпчику.

3) Самостійна робота за варіантами (з подальшою перевіркою вчителем).

Запишіть масу тварин у більших одиницях маси.

Варіант 1

Маса папуги 1234 г = [ ]

Маса удава 123 400 г = [ ]

Маса слона 4680 кг = [ ]

Варіант 2

Синій кит важить 150 000 кг = [ ]

Тюлень-монах 300 кг = [ ]

Бегемот 4000 кг = [ ]

4) Робота за підручником (с. 68-69).

а) Обчислення прикладів № 423 (з використанням прийому «Коментування»).

50 778 - 21 930 - 19 855 = 8993

54 127 + (25 705 - 9777) = 70 055

5888 - 3409 + 1758 = 4237

17 788 - (9473 - 6207) = 14 522

б) Робота над задачею № 424 (з використанням прийому «Коментування»).

✵ Аналіз умови та розв’язування задачі.

Вартість крісла

Вартість стільця

Всього

b грн

b : с грн

b + b : с

в) Самостійне розв’язання задачі № 425 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

✵ Аналіз умови та розв’язування задачі.

Перше число

Друге число

Сума

а грн

а ∙ 4 грн

а + а ∙ 4

Учні вивчають задачу, складають короткий запис, один учень працює біля дошки.

а — перше число

а ∙ 4 — друге число

а + а ∙ 4 — сума чисел, якщо а = 224, то 224 + 224 ∙ 4 = 1120

г) Робота над задачею № 426 (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

Диференційована робота

Учні високого рівня знань розв’язують задачу двома способами.

Учні достатнього рівня знань розв’язують задачу по діях.

1) 10 580 - 8350 = 2230 (кг) — у третьому зерносховищі;

2) 6180 - 2230 = 3950 (кг) — у другому зерносховищі;

3) 8350 - 3950 = 4400 (кг) — у першому зерносховищі.

Решта учнів — за допомогою короткої умови на картках-підказках і схеми- опори.

ґ) Виконання завдання № 427 (з використанням прийому «Коментування»).

Увага — на масу гирьок, що стоять на вагах.

Відповідь: маса півня — 2 кг; маса індика — 3 кг; маса качки — 1 кг 400 г.

д) Усне виконання завдання № 428 (з використанням прийому «Коментування»).

5) Фізкультхвилинка

6) Робота в «Мультиплікаційній» студії.

Інформаційна хвилинка (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— А тепер — мультфільм повчальний! Для малят усіх — навчальний!

Назва серії

Короткий опис

Посилання на YouTube

Пилосос

Дім Дімич не прибрав свої іграшки, унаслідок чого Нулика засмоктало в пилосос. Сімка врятувала Нулика від пилу, а Дім Дімич з тих пір ніколи не відкладав на завтра з прибирання іграшок за собою

https://www.youtube.com/

watch?v=kvw8ftyXByO

— Як це відбувається, що пилосос пил всмоктує, а назад — не видуває?

— Що спільного між пилососом та вентилятором? сачком?

— Як можна керувати телевізором за допомогою дзеркала?

— Чому пил небезпечний для приладів?

— Чому необхідно прибирати приміщення?

— Чого вас навчила ця серія?

7) Робота в «Художній» студії.

— За допомогою геометричних фігур придумай та намалюй пилосос майбутнього.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 69, № 429; 430.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Як засвоїли навчальний матеріал? («Квітка засвоєння»)

Учні прикріплюють на дошці пелюстки квітки:

зелені — все зрозуміло;

сині — майже все зрозуміло;

жовті — зрозуміло наполовину;

оранжеві — дещо зрозуміло;

червоні — нічого не зрозуміло.

✵ Про що слід пам’ятати, виконуючи письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел?

✵ Як розв’язувати числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками?

3. Прощання

Інструкція: учні в парах беруться за руки й дарують одне одному усмішку: кожен повертається до свого сусіда і, сказавши йому те, що викликало в нього захоплення і побажавши йому чогось гарного, усміхається. Учитель дякує класу за роботу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити