Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

УРОК 48. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПЕРИМЕТР ПРЯМОКУТНИКА

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з круглими числами; узагальнити прийоми розв'язування задач; закріпити вміння знаходити периметр прямокутних ділянок за планом; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про винаходи людства.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: літературне читання, українська мова, «Я у світі».

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

1) Психологічна настанова (з використанням прийому «Інтрига»).

За віконцем віхола — на мітлі приїхала,

Книжку діткам привезла і наказ такий дала:

Нумо, дітки, не баріться, гуртом до книжечки беріться!

Нас у гості запросив той, хто в ... сидів.

Ми всі книжку прочитали й дарунки підготували.

Тож і ти, не зівай — книжку «...» читай!

— Що спільного в цих ілюстраціях?

2) Мотивація навчальної діяльності.

— Нас чекає велика праця.

Що для роботи візьмемо в помічники? (Уважність, працелюбність, знання)

— Знаю, що ви любите працювати.

I по секрету скажу, що коли ви працюєте, то схожі на одну маленьку і працелюбну команду, що є навіть символом працелюбності в українців. Мурашку шанували у всі часи.

І для нас мурашка буде символом працьовитості, мудрості, порядку, дружби в нашому класі.

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення (з використанням прийому «Тихе опитування»).

а) Гра «Цікава гірка».

Хід гри

Хто швидше виконає обчислення?

б) Гра «Розумники-розумниці» (з використанням прийомів «Взаємоперевірка»).

Варіант 1

10 т - 2500 кг = 10 000 кг - 2500 кг = 7500 кг = 7 т 5 ц

10 м - 370 см = 1000 см - 370 см = 630 см = 6 м 3 дм

100 т - 20 ц = 1000 ц - 20 ц = 980 ц = 98 т

Варіант 2

100 дм - 40 см = 1000 см - 40 см = 960 см = 9 м 6 дм

20 кг - 3000 г = 20 000 г - 3000 г = 17 000 г = 17 кг

20 м - 300 см = 2000 см - 300 см = 1700 см = 17 м

2) Математичний диктант (фронтально з використанням прийому «Коментування»)

Варіант 1

1. Знайти різницю чисел: 94 і 68.

2. Перетворити: 9265 кг = [ ] т [ ] кг.

3. Перетворити: 876 км 24 м = [ ] м.

4. Знайти суму чисел: 48 і 37.

5. Знайти добуток чисел: 13 і 7.

6. Знайти частку чисел: 96 і 3.

7. Знайти 1/90 від 3600.

8. 1/60 = 50. Знайти все число.

9. У скільки разів 4200 більше від 60?

10. Знайти периметр квадрата зі стороною 12 см.

11. Знайти 8/9 від 81.

12. Число 28 збільшити в 3 рази.

Варіант 2

1. Знайти різницю чисел: 83 і 57.

2. Перетворити: 8356 м = [ ] км [ ] м.

3. Перетворити: 643 т 35 кг = [ ] кг.

4. Знайти суму чисел: 56 і 38.

5. Знайти добуток чисел: 12 і 9.

6. Знайти частку чисел: 84 і 4.

7. Знайти 1/80 від 4800. -

8. 1/50 = 80. Знайти все число.

9. У скільки разів 6300 більше від 70?

10. Знайти периметр квадрата зі стороною 11 см.

11. Знайти 7/8 від 64.

12. Число 29 збільшити в 3 рази.

3) Каліграфічна хвилинка.

Варіант 1

— Випишіть числа (крім іменованих) у порядку зростання.

26; 32; 40; 70; 72; 84; 85; 91; 3000.

Варіант 2

— Випишіть числа (крім іменованих) у порядку спадання.

4000; 108; 94; 90; 87; 60; 52; 26.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— Поясніть розв’язання прикладів.

Пояснення

Записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями, тисячі під тисячами.

Аналогічна робота проводиться над прикладами на віднімання.

Висновок: письмове додавання і віднімання багатоцифрових круглих чисел виконують так само, як додавання і віднімання трицифрових чисел.

— Яка тема уроку?

Висновок. Додавання і віднімання круглих багатоцифрових чисел.

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням ділової гри «За і проти»)

— Чи потрібно вміти додавати і віднімати такі числа? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Ознайомлення з поняттям «круглі числа».

— Серед поданих чисел назвіть ті, запис яких закінчується нулем.

403; 90; 100; 815; 1000; 170; 1300; 950.

— Числа, запис яких закінчується нулем або кількома нулями, називають круглими числами.

2) Обчислення прикладів з вивченої теми.

Самостійна робота (з використанням прийому «Взаємоперевірка»)

Варіант 1

3500 + 4100 =

1400 + 3200 =

7100 + 1500 =

4000 - 1 =

Варіант 2

3300 + 1200 =

6500 + 1100 =

3200 + 3200 =

4950 + 1 =

3) Робота за підручником (с. 71-72).

а) Обчислення прикладів № 439; 440 (з використанням прийому «Коментування»).

б) Самостійне розв’язування задачі № 441.

✵ Аналіз умови задачі.

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

Розв’язання

(с ∙ 3) (км) — проїхав велосипедист до зустрічі;

с + с ∙ 3 (км) — відстань між містом і селом.

Відповідь: с + с ∙ 3 (км) — відстань між містом і селом.

в) Письмове обчислення прикладів № 442 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»)

г) Розв’язування геометричної задачі № 443 (знаходження периметра ділянки за поданим планом). Пояснення вчителя.

На малюнку — план ділянки городу. Кожна окрема ділянка є прямокутником.

— Периметр якої ділянки ми можемо знайти відразу? (Периметр ділянки під огірки. У цієї ділянки кожна сторона дорівнює 6 м. Значить, периметр дорівнює 6 ∙ 4 = 24 м.)

— Що потрібно знати, щоб знайти периметр ділянки під картоплю? (Довжину ще однієї сторони.)

— Як знайти довжину цієї сторони? (Від 20 м відняти 6 м, буде 14 м.) Периметр ділянки під картоплю: (14 + 8) ∙ 2 = 44 (м).

— Як знайти периметр ділянки під помідори? (Знайти довжину меншої сторони: 8 - 6 = 2 м.) Периметр ділянки, зайнятої під помідори, дорівнює (6 + 2) ∙ 2 = 16 м.

4) Фізкультхвилинка «Пісня про ліліпута» (муз. та сл. В. Шинкарук).

Скінчилась вистава, погасли вогні,

Затихли й оплески й сміх дитячий,

Циркач ліліпут у щасливому сні

Велетом раптом себе побачив.

Приспів:

Одразу маленьким став його дім,

В якому так довго він був нещасливим,

Тепер ліліпута вважають усі

Великим, і добрим, і справедливим. (Двічі)

5) Робота над задачами.

а) Розв’язування задачі № 444 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

— Що запитується в задачі?

— Чи можемо ми відповісти на це питання?

— Що потрібно зробити?

Коментування дітей (корекція вчителя).

1) 13 730 + 13 730 = 27 460 (м) — тканини виготовили за перший і другий день;

2) 27 460 - 11 800 = 15 660 (м) — тканини виготовили за третій день;

3) 27 460 + 15 660 = 43 120 (м) — тканини фабрика виготовила за 3 дні.

Відповідь: 43 120 м тканини фабрика виготовила за 3 дні.

б) Самостійне розв’язування задачі № 445(1).

Учні складають задачу за коротким записом.

1) 18 ∙ 3 = 54 (грн) — коштують книжки для дорослих;

2) 144 - 54 = 90 (грн) — коштують книжки для дітей;

3) 90 : 6 = 15 (грн) — коштує одна книжка для дітей.

Розв'язування задачі № 445(2)

30 + (30 + 20) + (30 + 60) = 170 (м)

6) Робота в «Мультиплікаційній» студії.

Інформаційна хвилинка (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— А тепер — мультфільм повчальний! Для малят усіх — навчальний!

Назва серії

Короткий опис

Посилання на YouTube

Компакт-диск

Васька дав Дім Дімичу диск з мультфільмом «Гулівер». Диск не читався. Фіксики пояснили Дім Дімичу, що за диск не можна братися брудними руками, і почистили його. Дім Дімич припустив, що фіксики теж походять від ліліпутів, але Сімка пояснила, що вони не ліліпути, а фіксики. Коли мультфільм почався; Дім Дімич був змушений поскладати диски та коробки від них

https://www.youtube.com/watch?v=kvw8ftyXByO

— Що означає «працювати від душі»?

— Як працює компакт-диск?

— Чому диск може не працювати?

— Чого вас навчила ця серія?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 72, № 446; 447.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Як засвоїли навчальний матеріал? («Квітка засвоєння»)

Учні прикріплюють на дошці пелюстки квітки:

зелені — все зрозуміло;

сині — майже все зрозуміло;

жовті — зрозуміло наполовину;

оранжеві — дещо зрозуміло;

червоні — нічого не зрозуміло.

✵ Про що необхідно пам’ятати, виконуючи письмове додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання довжини і маси?

✵ Як знайти периметр прямокутника?

3. Прощання

Інструкція: учні в парах беруться за руки й дарують одне одному усмішку: кожен повертається до свого сусіда і, сказавши йому те, що викликало в нього захоплення, і побажавши йому чогось гарного, усміхається. Учителі» дякує класу за роботу.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити