Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3-й КЛАС. ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

УРОК 4. ПРИЙОМИ УСНОГО ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ, МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

Мета:

формування предметних компетентностей: вдосконалювати вміння учнів читати, записувати і порівнювати трицифрові числа, називати попереднє і наступне числа; повторити правила множення і ділення з числами 1 і 0; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

ціннісно-смислової: формувати через розуміння учнями значення вивчення поняття «міри ємкості»;

інформаційної: розширити знання учнів про український фольклор;

громадянської: виховувати повагу до народних традицій.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: літературне читання, українська мова.

Обладнання: опорні схеми; обчислювальні таблиці; картки контролю; обладнання для виконання практичної роботи; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення (фронтальне з використанням прийому «Мікрофон»).

— А зараз перевіримо, наскільки ви були уважними на минулому уроці.

— Поясніть запис виразів та їх розв’язання.

— Обчисліть за зразком.

Відповіді: 20; 28; 4; 42; 30; 14; 42; 104; 12; 12; 36; 28.

2) Каліграфічна хвилинка.

— Дівчатам — записати відповіді усних обчислень в порядку зростання, збільшуючи на 100.

104; 112; 114; 120; 128; 130; 136; 142; 204.

— Хлопцям — записати відповіді усних обчислень в порядку спадання, збільшуючи на 100.

204; 142; 136; 130; 128; 120; 114; 112; 104.

— Любі діти, сьогодні ми продовжимо спілкування із нашим новим другом...

3) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

«Чарівний горох» — анімаційний фільм 2008 року студії «Укранімафільм», режисер — Ярослава Руденко-Шведова. Мультфільм знято за мотивами української народної казки «Котигорошко».

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— Заповніть таблицю (робота в парах, одна дитина за закритою дошкою).

Доданок

200


160

50

Доданок


120

340


Сума

280

300


900

— Назвіть компоненти та результат дії додавання.

— Які приклади на віднімання та додавання ми склали?

— Який висновок можна зробити?

Множник

200

2

420

100

Множник2


Добуток

800

300


900

— Назвіть компоненти та результат дії множення.

— Які приклади на множення та ділення ми склали?

— Яка тема нашого уроку? (Відповіді учнів.)

Висновки. Отже, щоб перевірити дію додавання, можна від суми відняти один із доданків.

Якщо дістанемо другий доданок, то обчислення виконано правильно.

Щоб перевірити дію множення, можна добуток поділити на один із множників.

Якщо дістанемо другий множник, то обчислення виконано правильно.

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мікрофон»)

— А для чого нам потрібно знати прийоми усного додавання і віднімання, множення і ділення в межах 1000? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником.

а) Розв’язування кругових прикладів № 32 (з використанням прийому «Коментування»).

б) Повторення правил множення чисел 1 і 0 — № 33 (з використанням прийому «Коментування»).

Учні пояснюють, що 1 ∙ 3 = 3 = (1 + 1 + 1); 0 ∙ 4 = 0 = (0 + 0 + 0 + 0).

— Сформулюйте правило, яким користувалися при розв’язанні прикладів.

— До кожного прикладу на множення складіть приклад на ділення, поясніть, як знайшли результат. Пам’ятайте, що ділити на 0 не можна!

— Розтлумачте, як обчислили частки.

Можна записати формули у вигляді таблиці:

Учні формулюють правила за рівностями в рамках і наводять до кожного з правил приклади (№ 34).

в) Розв’язування прикладів № 35 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Варіант 1

Варіант 2

г) Робота над задачею № 36 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

Рівень 1

Розв’язання

І спосіб

1) [ ] + [ ] = [ ] (кг) — ягід зібрали з двох кущів;

2) [ ] : [ ] = [ ] (ящ.);

([ ] + [ ]) : [ ] = [ ] (ящ.)

Рівень 2

План дій

✵ Складіть короткий запис до задачі.

✵ Розв’яжіть задачу по діях.

Рівень 3

План дій

✵ Складіть короткий запис до задачі.

✵ Як називаються задачі даного виду?

✵ Розв’яжіть задачу виразом.

Рівень 4

Розв’яжіть двома способами.

I спосіб

1) 18 + 12 = 30 (кг) — ягід зібрали з двох кущів;

2) 30 : 6 = 5 (ящ.);

(18 + 12) : 6 = 5 (ящ.)

II спосіб

1) 18 : 6 = 3 (ящ.) — розклали ягоди з першого куща;

2) 12 : 6 = 2 (ящ.) — розклали ягоди з другого куща;

3) 3 + 2 = 5 (ящ.);

18 : 6 + 12 : 6 = 5 (ящ.).

2) Самостійна робота з подальшою самоперевіркою за записом на дошці — № 37.

— Згадайте правило множення суми на число і розподільний закон множення. Добуток суми двох чисел на будь-яке число дорівнює сумі добутків кожного доданка на це число.

Щоб розділити суму чисел на дане число, достатньо розділити кожний доданок на це число й отримані частки додати.

Щоб розділити суму чисел на добуток двох чисел, достатньо розділити це число на один множник, а потім результат розділити на другий множник.

3) Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою — № 38.

Виконується з коментуванням зручним способом. Учні пояснюють, чому саме цей спосіб вони обрали і яку властивість множення або ділення використали.

4) Фізкультхвилинка

5) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Сюжет мультфільму за мотивами української народної казки «Котигорошко»

Підступний чарівник-старий зі своїм котом жили у занедбаному брудному будинку і частенько ходили голодні, адже не любили ані прибирати, ані готувати. Одного разу їм на думку спала ідея взяти в ув’язнення одну працьовиту дівчину з села, Оленку. Так і було зроблено. Після погроз застосувати магію, вона погодилася виконувати всю домашню роботу. Але виявлений у саду чарівний горох подарував їй надію на порятунок.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 8, № 40; 41.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Як засвоїли новий матеріал? («Квітка засвоєння»)

Учні прикріплюють на дошці пелюстки квітки:

зелені — все зрозуміло;

сині — майже все зрозуміло;

жовті — зрозуміло наполовину;

оранжеві — дещо зрозуміло;

червоні — нічого не зрозуміло.

✵ Які прийоми усного додавання і віднімання, множення і ділення в межах 1000 ви повторили?

✵ Які властивості множення і ділення повторили?

3. Прощання

Інструкція: учні в парах беруться за руки й дарують одне одному усмішку: кожен повертається до свого сусіда і, сказавши йому те, що викликало в нього захоплення, і побажавши йому чогось гарного, усміхається. Учитель дякує класу за роботу.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити