Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

УРОК 53. САМОСТІЙНА РОБОТА

Мета:

формування предметних компетентностей: актуалізувати знання учнів з теми «Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел»; закріплювати вміння розв'язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

— Епіграфом нашого уроку будуть слова Л. Д. Пітера: «Щоб уникати помилок, необхідно набувати досвіду; щоб набувати досвіду, слід припускатися помилок».

— Поясніть значення цього висловлювання.

1. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»).

а) Утворіть усі можливі чотирицифрові числа із цифр 4; 6; 0.

б) Розташуйте числа у порядку зростання. Підкресліть, скільки всього сотень у найбільшому числі.

6832; 7504; 783; 7142; 6341; 63 141.

2) Міні-тестування (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

1. Познач правильну відповідь: «Числу 3050 передує число...»:

А 3049

Б 30 049

В 30 051

2. Тисяча тисяч — це:

А 10 000

Б 1000 000

В 100 000

3. Познач число, яке містить 360 одиниць II класу та 70 одиниць І класу.

А 360 007

Б 36 070

В 360 070

4. Обери рядок, у якому правильно записано число 6408 як сума розрядних доданків.

А 6000 + 400 + 8

Б 60 000 + 4000 + 8

В 60 000 + 400 + 8

5. Скільки всього сотень у числі 74 372?

А 7 сотні

Б 74 сотні

В 743 сотні

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Коло ідей»)

— Зверніть увагу на дошку (на дошці — запис).

Варіант 1

1. Обчислити.

670 + 100 - 350 8 дм — 7 см =

2. Порівняти.

90 кг [ ] 19 ц

Варіант 2

1. Обчислити.

390 + 200 - 250 7 дм — 7 см =

2. Порівняти.

20 хв [ ] 2 год

— Яка тема нашого уроку? (Самостійна робота)

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням методу «Незакінчене речення»)

✵ Ми маємо написати самостійну роботу, бо... (Відповіді учнів.)

3. Фізкультхвилинка

Гімнастику для очей потрібно робити два рази на день у певний час. Крім того, ще дві години обов’язково заплющуй очі на дві хвилини або дивися вдалину близько 10 хвилин — це мінімум, яким ти маєш заспокоїти очі.

Гімнастика передбачає рухи очними яблуками. Вона дуже проста і приємна. Кожну вправу слід виконувати 10 разів.

4. Самостійна робота (з подальшою перевіркою вчителем)

Варіант 1

1. Розв’яжіть задачу.

У 6 менших пакетів розсипали 12 кг круп. В один більший пакет вміщується на 1 кг більше, ніж у менший. Скільки потрібно більших пакетів, щоб розсипати 12 кг крупи?

2. Обчисліть, записуючи числа у стовпчик.

3. Розв’яжіть рівняння.

х + (540 + 20) = 870

730 - х = 110

4. Геометричне завдання.

Довжина прямокутника дорівнює 6 см, а ширина — у 3 рази менша. Знайдіть периметр прямокутника.

5. Додаткове завдання.

У саду зібрали 452 кг яблук, це на 130 кг більше, ніж груш. Скільки кілограмів груш і яблук разом зібрали в саду?

Варіант 2

1. Розв’яжіть задачу.

У 5 великих ящиків розсипали 40 кг ягід. В один малий ящик вміщується ягід у 2 рази менше, ніж у великий. Скільки потрібно малих ящиків, щоб розсипати 28 кг ягід?

2. Обчисліть, записуючи числа у стовпчик.

3. Розв’яжіть рівняння.

(560 + 40) + х = 790

х - 240 = 420

4. Геометричне завдання.

Ширина прямокутника дорівнює 2 см, а довжина — на 3 см більша. Знайдіть периметр прямокутника.

5. Додаткове завдання.

У першому альбомі 358 марок, що на 120 марок більше, ніж у другому. Скільки всього марок у двох альбомах?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання (з використанням прийому «Обери сам»)

1. Розв’яжіть задачу № 1.

За 7 днів у магазині продали 49 комп’ютерів. Магнітофонів за день продали на 3 менше, ніж комп’ютерів. Скільки магнітофонів продадуть за 8 днів?

2. Розв’яжіть задачу № 2.

Мікроавтобус за 6 годин витратив 36 л пального. Автобус за 1 годину витрачає пального на 3 л більше, ніж мікроавтобус. Скільки пального витрачає автобус за 5 годин?

3. Розв’яжіть рівняння.

х + 264 = 671 х - 372 = 358

4. Обчисліть значення виразу, виконуючи кожну дію письмово.

324 + 267 - 205 434 + 258 - 307

5. Виконайте дії з іменованими числами.

1 кг - 270 г 3 м + 60 см 2 м - 3 дм

2. Рефлексія (з використанням прийому «Інтерв'ю»)

✵ Чого навчилися на уроці? Які поняття повторили?

✵ Що сподобалося на уроці?

✵ Що сьогодні здалося складним?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити