Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

УРОК 58. ПРОСТІ ТА СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ШВИДКІСТЮ, ЧАСОМ І ШЛЯХОМ ПРИ РІВНОМІРНОМУ ПРЯМОЛІНІЙНОМУ РУСІ. ДІЇ З ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів зі способом визначення часу за відомими швидкістю і відстанню; вдосконалювати вміння додавати і віднімати іменовані числа; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про винаходи людства.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: величини, іменовані числа.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, літературне читання, «Я у світі».

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

2. Актуалізація опорних знань

1) Інформаційна хвилинка (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»).

а) Гра «Калейдоскоп ілюстрацій».

— Що спільного в цих ілюстраціях? (На малюнках зображено гвинт кріпильний; повітряний гвинт, пропелер; турбіну — лопатковий двигун.)

б) Повідомлення учнів.

Гвинт — деталь циліндричної, рідше конічної, форми з гвинтовою поверхнею або деталлю з гвинтовими лопатями.

Гвинт призначений для утворення нарізевого з’єднання або фіксації. Шуруп — це різновид гвинта, який має конічне звуження на кінці і створює нарізи при вкручуванні.

2) Усні обчислення (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

а) Математичний ланцюжок.

— Знайдіть закономірності та допишіть числа.

1; 2; 5; 6; 9; 10; 13;...

1; 90; 2; 89; 4; 85; 6;...

9; 11; 15; 21; 29;...

б) Виконайте віднімання (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Гра «Хто швидше?»

Хід гри

Грають по одному учню від команди (клас об’єднано у три команди). Виграє команда, яка швидше впорається із завданням, не припускаючись помилок.

3) Каліграфічна хвилинка (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

Діти виписують каліграфічно відповіді своєї команди.

1-ша команда. 122; 343; 444; 533; 303; 130; 414; 212; 521.

2-га команда. 216; 126; 114; 228; 315; 212; 257; 309; 429

3-тя команда. 188; 482; 63; 54; 174; 265; 124; 294; 32.

4) Робота за картками індивідуального контролю.

1. Обчисліть приклади.

2. Порівняйте.

50 м 60 см [ ] 50 м 06 см

20 м 07 см [ ] 20 м 7 дм

3. Додаткове завдання.

За 15 хвилин Оленка ліпить 25 вареників. Скільки вареників зліпить дівчинка за півтори години?

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— Поясніть розв’язання задачі.

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Нулик

7 см/хв

?

28 см

Сімка

4 см/хв

?

28 см

— Яка тема уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням ділової гри «За і проти»)

— Чи потрібно вміти визначати час за відомими швидкістю і відстанню? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Пояснення (вчителем або сильними учнями).

Задача

Турист пройшов 20 км зі швидкістю 5 км/год. Скільки часу перебував у дорозі турист?

— За одну годину турист проходив 5 км. Скільки разів число 5 міститься в числі 20?

20 км : 5 км/год = 4 год

Висновок: щоб визначити час, потрібно відстань розділити на швидкість.

2) Гра «Моментальне фото» (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

— Переглянути формули, запам’ятати, відтворити з пам’яті.

Відстань — S

Час — t

Швидкість — v

Для того, щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість: t = S : v.

3) Робота за підручником (с. 82-83).

а) Самостійне розв’язування задачі № 511 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

✵ Аналіз умови задачі

— Які компоненти відомі?

— Розв’яжіть задачу.

Коментування дітей (корекція вчителя).

— Виконайте ланцюжком, повторюючи правило знаходження часу. (Лижник 26 : 13 = 2 (год)); потяг 240 : 60 = 4 (год); автомобіль 240 : 80 = 3 (год).)

б) Розв’язування задачі № 512 (з використанням прийому «Я — вчитель»).

✵ Аналіз умови задачі

— Які компоненти відомі?

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Асфальтованою дорогою

70 км/год

?

210 км

Ґрунтовою дорогою

45 км/год

?

90 км

1) 210 : 70 = 3 (год) — рухався автомобіль асфальтованою дорогою;

2) 90 : 45 = 2 (год) — рухався автомобіль ґрунтовою дорогою;

3) 3 + 2 = 5 (год)

210 : 70 + 90 : 45 = 5 (год)

Відповідь: автомобіль проїхав усю відстань за 5 годин.

в) Колективне розв’язування задачі № 513.

✵ Аналіз умови задачі

— Які компоненти відомі?

Колективно розглядаються різні випадки руху човнів (за течією і проти течії).

17 250 + 15 000 + 19 885 = 52 км 135 м

19 885 + (17 250 - 15 000) = 22 км 135 м

г) Самостійне розв’язування задачі № 514.

✵ Аналіз умови задачі

— Які компоненти відомі?

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Човен

100 м/хв

?

1 км

Плавець

?

?

400 м

1) 1000 : 100 = 10 (хв) — час руху;

2) 400 : 10 = 40 (м/хв).

Відповідь: швидкість, з якою рухався плавець, дорівнює 40 м/хв.

ґ) Обчислення прикладів з іменованими числами № 516 (з використанням прийому «Коментування»).

4) Фізкультхвилинка.

5) Робота в «Мультиплікаційній» студії.

— А тепер — мультфільм повчальний! Для малят усіх — навчальний!

Назва серії

Короткий опис

Посилання на YouTube

Гвинтики

Дім Дімич вирішує написати твір про фіксиків, постійно запитуючи, хто вони такі і що роблять, але потім відмовляється і вирішує написати твір про кого-небудь іншого

https://www.youtube.com/watch?v=zSQi.JrgwpCo&t=2s

Інформаційна хвилинка (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»)

Гвинтовий механізм був відомий ще у Стародавній Греції (як Архімедів гвинт). Пізніше його описав грецький математик Архіт Тарентський. У І столітті до н. е. дерев’яні гвинтові передачі вже широко застосовувалися у країнах Середземномор’я, у складі олійних і винних пресів. У Європі XV століття металеві гвинти як кріпильні вироби були дуже рідкісними, якщо взагалі були відомі.

Широке поширення металевих гвинтів почалося після появи в 1760-1770 роках машин для їх масового потокового виготовлення.

Хвилинка питань

— Яка історія розвитку гвинтика?

— Чи треба берегти таємниці?

— Чого вас навчила ця серія?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 83, № 518; 519.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Як визначити час за відомими швидкістю і відстанню?

✵ Що слід пам’ятати при додаванні і відніманні іменованих чисел?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Чим зацікавила вас інформація про гвинтики?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити