Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

УРОК 59. ПРОСТІ ТА СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ І ВІДСТАНІ. ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА: КОНУС, ЦИЛІНДР, ПІРАМІДА, КУЛЯ, КУБ

Мета:

формування предметних компетентностей: узагальнити знання учнів про зв'язок між величинами: швидкість, час, відстань; закріплювати вміння розв'язувати задачі на знаходження цих величин, виконувати дії над іменованими числами; ознайомити з назвами геометричних тіл; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про винаходи людства.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: геометричні тіла, іменовані числа.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, літературне читання, «Я у світі».

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

Дитяча гра «Тренуємо емоції»

Мета гри: тренування дитячих емоцій, навчання саморегуляції, зняття напруги.

Учнів просять насупитися, як:

✵сердита заметіль;

✵ холодна крижинка.

Потім — посміхнутися, як:

✵ ласкаве сонечко;

✵ хитра лисиця;

✵ кумедний Нулик;

✵ серйозна Сімка...

— Які готуються до зустрічі із нами...

2. Актуалізація опорних знань

1) Інформаційна хвилинка.

а) Робота над загадками.

✵ Всі аркуші вже скріплені,

Не розсиплються вони.

Тримає міцно, як прищіпка,

Металева... (скріпка).

✵ Щоб аркуші з’єднати,

Пристрій цей потрібно взяти.

Може скобами скріпити.

Як цей пристрій зветься, діти? (Степлер)

б) Повідомлення учнів.

Степлерскріпкозшивач») — пристрій для скріплювання аркушів та іншого матеріалу за допомогою скоб, виготовлених з дроту. Скріпкозшивачі можуть бути ручні та електричні. Характеристикою використовуваних скоб є обмеження товщини аркушів, що скріплюються.

Скоби проходять через аркуші наскрізь, після чого їхні кінці впираються у пластину та загинаються.

У задній частині степлера (найближчої до шарніра) може розташовуватися металевий виступ, який застосовується для підчіплювання скоб при їх розгинанні і витягуванні. У цьому випадку степлер може використовуватися і як антистеплер.

2) Усні обчислення. Математичний ланцюжок.

— Знайдіть закономірності і допишіть числа.

1; 3; 2; 6; 3; 9; 4; 12;...

200; 197; 191; 182; 170; 155;...

35; 1; 30; 2; 25; 4; 20; 8;...

3) Математичний диктант.

Варіант 1

1. Знайти суму чисел: 48 і 35.

2. Перетворити: 45 км 35 м = м.

3. Перетворити: 41 т 6 кг = [ ] кг.

4. Знайти різницю чисел: 91 і 65.

5. 1/70 = 60. Знайти все число.

6. Знайти добуток чисел: 24 і 2.

7. Знайти 4/7 від 420.

8. Знайти частку чисел: 4800 і 6.

9. Число 700 зменшити на 40.

10. Число 243 збільшити на 700.

11. Яке число поділили на 50 і отримали 8?

12. Чому дорівнює ділене, якщо дільник 60, а частка 70?

13. Чому дорівнює від’ємник, якщо зменшуване 64, а різниця 27?

14. Обчислити: 300 + 400 + 300 - 700 + 500 = [ ].

Варіант 2

1. Знайти суму чисел: 56 і 29.

2. Перетворити: 25 м 61 мм = [ ] мм.

3. Перетворити: 57 кг 9 г = [ ] г.

4. Знайти різницю чисел: 83 і 68.

5. 1/60 = 40. Знайти все число.

6. Знайти добуток чисел: 32 і 3.

7. Знайти 3/8 від 320.

8. Знайти частку чисел: 5600 і 7.

9. Число 500 зменшити на 70.

10. Число 346 збільшити на 600.

11. Яке число поділили на 80 і отримали 5?

12. Чому дорівнює ділене, якщо дільник 40, а частка 80?

13. Чому дорівнює від’ємник, якщо зменшуване 64, а різниця 27?

14. Обчислити: 200 + 500 + 300 - 800 + 600 = [ ].

4) Каліграфічна хвилинка.

Варіант 1

— Випишіть числа (крім іменованих чисел) у порядку зростання.

26; 37; 48; 83; 240; 400; 660; 800; 943; 4200.

Варіант 2

— Випишіть числа (крім іменованих чисел) у порядку спадання.

3200; 2400; 946; 800; 430; 400; 120; 96; 85; 37; 15.

5) Робота за картками індивідуального контролю.

— У мене для вас є завдання: перевірте, чи правильно розв’язані приклади (якщо ні — виправте).

Картка

1. Обчисліть приклади.

2. Порівняйте вирази.

30 м 60 см = 30 м 06 см

50 м 07 см > 50 м 7 дм

— Ви дуже добре впоралися із завданням! Отже, подорож триває!

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— З яких геометричних фігур склали цього інопланетянина?

— Яка тема уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням ділової гри «За і проти»).

— Чи потрібно вміти розрізняти геометричні тіла? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Пояснення (вчителем або сильними учнями).

Геометричні фігури

Плоскі: трикутник, квадрат, коло, трапеція, прямокутник, овал, ромб, паралелограм, шестикутник.

Об’ємні: конус, циліндр, сфера, піраміда, куб, еліпсоїд, призма, паралелепіпед, тор.

Демонстрування геометричних тіл: циліндра, куба, кулі, конуса, піраміди, паралелепіпеда, призми.

На малюнку — плоскі фігури: коло, квадрат, прямокутник, трикутник.

— Знайдіть геометричні фігури на геометричних тілах.

— На якому геометричному тілі є квадрат? трикутник? прямокутник? коло?

2) Робота за підручником (с. 84-85).

а) Усне розв’язування завдань № 521-523 з нової теми (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

б) Обчислення прикладів з іменованими числами № 524 (з використанням прийому «Коментування»)

в) Робота над задачею № 525 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Велосипедист

12 км/год

5 год

однакова

?

6 год

однакова

— Складіть план розв’язання задачі.

1) Яка відстань між містами?

2) 3 якою швидкістю їхав велосипедист на зворотньому шляху?

1) 12 ∙ 5 = 60 (км) — відстань між містами;

2) 60 : 6 = 10 (км/ч) — швидкість велосипедиста на зворотньому шляху.

г) Самостійне розв’язування задачі № 526.

— Запишіть розв’язання задачі за планом.

1) 200 - 32 = 168 (кг) — у шести бідонах;

2) 168 : 6 = 28 (кг) — меду в одному бідоні.

— Складіть обернену задачу.

ґ) Колективне розв’язування задачі № 527.

✵ Аналіз умови задачі

— Які компоненти відомі?

Колективно розглядаються пояснення до виразів.

75 : 3 — швидкість руху карети бруківкою;

(75 - 21): 3 — швидкість руху ґрунтовою дорогою;

75 + (75 - 21) — відстань, яку проїхала карета бруківкою і ґрунтовою дорогою;

75 : 3 - (75 - 21) : 3 — на стільки більше швидкість руху бруківкою, ніж ґрунтовою дорогою.

3) Фізкультхвилинка.

ГІМНАСТИКА ДЛЯ ОЧЕЙ

✵ Подивись не повертаючи шиї спочатку ліворуч, потім праворуч. Виконай цю вправу 6 разів.

✵ Не рухаючи головою, подивись спочатку вгору, потім униз. Виконай 6 разів.

✵ Зроби колові рухи очима за годинниковою і проти годинникової стрілки по 6 разів.

✵ Заплющуй і розплющуй очі у швидкому темпі. Повтори 6 разів.

✵ Покліпай очима 6-10 разів.

✵ Зафіксуй погляд обох очей на носі (зведи очі до носа). Можна прикласти до кінчика носа вказівний палець — так вправу виконати легше:

✵ Заплющ очі і приклади руки до повік так, щоб очі прикривали саме долоні, а не пальці. Зроби кілька повільних вдихів і видихів. Потім відкрий очі і подивись удалину. Повтори 5-6 разів.

✵ Розітри долоні до відчуття в них тепла і приклади до заплющених очей.

4) Розв'язування завдання з логічним навантаженням № 528 (робота в групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

3 бідона ємністю 10 л відлити 9 л за допомогою 3-літрового бідона. (10 — 3 — 3 — 3 = 1 (л)).

Потім 1 л води перелити у 3-літровий бідон; набрати на річці 10-літровим бідоном води і відлити з нього у 3-літровий бідон стільки води, щоб наповнити його (1 л + 2 л = 3 л).

У 10-літровому бідоні залишиться 8 л води (10 л - 2 л = 8 л).

5) Геометрична хвилинка.

— Продовжте твердження.

✵ Геометричні тіла — це...

✵ Плоскі фігури — ...

б) Робота в «Мультиплікаційній» студії.

— А тепер — мультфільм повчальний! Для малят усіх — навчальний!

Назва серії

Степлер

Короткий опис

Дім Дімич грався перед концертом і порвав свої штани. Сімка була впевнена, що його мама встигне зашити, але Дім Дімич навіть боявся їй про це говорити. І він з Нуликом вирішив полагодити їх степлером. Але потім степлер перестав працювати з-за того, що скоба із заготовки застрягла у щілині. Дім Дімич проштовхнув її великою плоскою викруткою, потім закінчив скріплювати шов степлером. Але що трапиться, якщо мама під час першого прання помітить скоби на шві штанів?

Посилання на YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=zSQiJrgwpCo&t=2s

Інформаційна хвилинка (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»)

Скобами часто кріплять тканину до меблів, плакати до стін і щитів тощо. Конструкція, та принцип роботи:

Степлер складається з механізму подачі скоб, силової ударної пружини, ручки зведення та регулятора сили удару.

Силова ударна пружина зводиться при натисканні на ручку зведення, при цьому степлер також притискає матеріал до основи. Сила удару якісного степлера достатня для прибивання 3-4 мм фанери.

Хвилинка запитань.

— Як працює степлер?

— Що спільного між молотком, пістолетом та степлером?

— Чого вас навчила ця серія?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 85, № 529; 530.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Який зв’язок між величинами: швидкість, час, відстань?

✵ Що слід знати при розв’язуванні задач на знаходження цих величин?

✵ Що слід пам’ятати при виконуванні дій над іменованими числами?

✵ Назвіть геометричні тіла, плоскі фігури.

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Чим зацікавила вас інформація про степлер, антистеплер?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити