Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

УРОК 61. АНАЛІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Мета:

формування предметних компетентностей: актуалізувати знання учнів з теми «Арифметичні дії з багатоцифровими числами; письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел»; закріплювати вміння розв'язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння, виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про винаходи людства.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, літературне читання, «Я у світі», природознавство.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

— Я — маленька ікринка. Я тихо гойдаюся на водорості, мені гарно, затишно, ніщо мене не хвилює. Та що це? Що за дивні звуки? Хто це мене турбує? Хто спати мені не дає? Ой, та це ж рибинка!

— Як багато рибинок! Як вони пропливли повз мене. Тепер я вже не хочу спати! Я хочу плавати, хочу знати, що там назовні! Допоможіть мені, сили землі та води, швидше розвинутися, на світ поглянути!

2. Актуалізація опорних знань

1) Інформаційна хвилинка.

а) Бесіда.

— Як ікринка перетворюється на рибку? Які стадії розвитку проходить?

— Де люди тримають рибок удома?

— Сьогодні фіксики запрошують нас у цікавий акваріумний світ...

б) Повідомлення учнів.

Акваріум (лат. aquariumводойма) — призначений для утримання та розмноження водних організмів. У побуті акваріумом називають скляну посудину, призначену для утримання в домашніх умовах тропічних рослин, безхребетних та риб.

Розведення живності в акваріумі — популярне у світі захоплення, що налічує понад 60 мільйонів ентузіастів. Сучасний акваріум мало схожий на перший прототип, що з’явився близько 1850 р., і комплектується розвиненими системами фільтрування води, освітлення, підживлення тощо.

Акваріуми зазвичай класифікуються за типом води (прісна або солона), температурним режимом (тропічний, холодний тощо). Ці та інші параметри залежать від типів тварин та рослин, що живуть в акваріумах.

2) Усні обчислення (фронтально з використанням прийому «Коментування»).

а) Математичний ланцюжок.

— Знайдіть закономірності і допишіть числа.

3; 6; 2; 4; ...; ...; ...

1; 90; 2; 88; 3; 86; 4; ...

4; 8; 3; 6; ...; ...

б) Виконайте додавання (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Гра «Хто швидше?»

Хід гри

Грають по одному учню від команди (клас об’єднано у три команди). Виграє команда, яка швидше впорається із завданням, не припускаючись помилок.

3) Каліграфічна хвилинка (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

Діти виписують каліграфічно відповіді своєї команди.

1-ша команда. 778; 887; 897; 359; 859; 997; 970; 914; 787.

2-га команда. 777; 988; 786; 359; 689; 768; 859; 617; 869.

3-тя команда. 887; 893; 578; 887; 594; 899; 797; 667; 898.

4) Аналіз самостійної роботи.

Аналіз помилок, допущених учнями під час виконання самостійної роботи, з метою запобігання цих помилок на контрольній роботі.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

837 + 124 = 921 — 136 = х + 320 = 800

Знайти периметр прямокутника зі сторонами 3 см та 2 см.

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Нулик

7 см/хв

?

35 см

Сімка

5 см/хв

?

35 см

— Яка тема уроку?

2. Опрацювання навчального матеріалу

1) Математичний диктант (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Варіант 1

1. Знайти 1/90 від 9000.

2. Знайти добуток чисел: 13 і 9.

3. Знайти добуток чисел: 84 і 4.

4. У скільки разів 64 більше від 16?

5. Знайти 1/80 від 3200.

6. На скільки 43 менше 82?

7. Число 325 збільшити на 600.

8. Число 924 зменшити на 700.

9. Знайти суму чисел: 37 і 59.

10. Знайти: 3/8 від 2400.

11. Яке число помножили на 15 і отримали 75?

12. Перетворити: 72 км 7 м = [ ] м.

13. Перетворити: 54 321 г = [ ] кг [ ] г.

14. Записати формулу знаходження часу руху.

Варіант 2

1. Знайти 1/80 від 8000.

2. Знайти добуток чисел: 15 і 5.

3. Знайти частку чисел: 96 і 3.

4. У скільки разів 51 більше 17?

5. Знайти 1/60 від 3600.

6. На скільки 35 менше 73?

7. Число 437 збільшити на 500.

8. Число 821 зменшити на 600.

9. Знайти суму чисел: 46 і 39.

10. Знайти: 4/9 від 3600.

11. Яке число помножили на 17 і отримали 68?

12. Перетворити: 56 кг 4 г = [ ] г.

13. Перетворити: 65 382 м = [ ] км [ ] м.

14. Записати формулу знаходження швидкості часу.

2) Робота за підручником (с. 86).

а) Виконання завдання № 1 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

1) 1037 рік; 1934 рік;

2) 3730; 3740; 3780; 3800; 3810; 3820; 3890.

б) Усні обчислення — № 2 (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

в) Усні обчислення — № 5 (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

Тисячі

Сотні

Десятки

Одиниці

4

8

0

1

4

9

1

1

8

9

1

2

8

8

0

2

г) Виконання завдання № 6 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Учні з’ясовують, які цифри потрібно поставити замість зірочок, щоб жодна цифра не повторювалася, одержане число було найбільшим і найменшим.

8 976 345; 8 123 645.

ґ) Робота над задачею № 4 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

Диференційована робота

Учні високого рівня знань розв’язують задачу двома способами виразом.

Учні достатнього рівня знань розв’язують задачу по діях.

I спосіб

1) 30 ∙ 5 = 150 (м) — весь айсберг;

2) 150 - 30 = 120 (м) — підводна частина;

3) 120 - 30 = 90 (м) — більша підводна частина.

II спосіб

1) 1 - 1/5 = 4/5 (м) — становить підводна частина;

2) 30 ∙ 4 = 120 (м) — становить підводна частина;

3) 120 - 30 = 90 (м) — більша підводна частина.

Решта учнів — за допомогою короткої умови на картках-підказках і схеми-опори.

I спосіб

II спосіб

3) Фізкультхвилинка «Пісня про математику».

Богом дана ця наука

Нам як дар безцінний,

Як несхитна запорука,

Що розум нетлінний.

Приспів:

Найдавніша, наймудріша,

Всіх наук цариця,

Хай вона допоки світу

Славиться й святиться.

Логіка, краса і сила —

Ось її прикмети,

Всіх вона приворожила —

Мрійників й поетів.

Приспів.

Математику вивчати

Треба всім і всюди,

Будем її добре знати —

Вік нам вдячна буде.

4) Завдання з логічним навантаженням.

Завдання 1. Які три числа, якщо їх скласти і перемножити, дають один і той же результат? (1; 2; 3)

Завдання 2. Коли ми дивимося на цифру 2, а говоримо 10? (Дивлячись на годинник, ми говоримо: 10 хвилин п’ятого.)

Завдання 3. Напишіть 100 п’ятьма одиницями. (111 — 11 = 100)

5) Геометрична хвилинка (самостійна робота).

Продовж речення

✵ Геометричні тіла — це...

✵ Плоскі фігури — ...

— На вибір намалюйте геометричне тіло та плоску фігуру.

6) Робота в «Мультиплікаційній» студії.

— А тепер — мультфільм повчальний! Для малят усіх — навчальний!

Назва серії

Короткий опис

Посилання на YouTube

Акваріум

Фіксики вирішили навести порядок в акваріумі, щоб рибам легше дихалося і в акваріумі було світло. Мася і Сімка налагодили фільтр, Папус і Нулик полагодили вимикач, але мешканці акваріума виявилися негостинними. їх відволік корм, а тут ще й Кусачка почала наздоганяти фіксиків

https://www.youtube.com/watch?v=zSQiJrgwpCo&t=2s

Інформаційна хвилинка (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»)

Домашній акваріум призначений для любительського утримання водних організмів. Здебільшого, під терміном «домашній акваріум» розуміють саме прісноводний тропічний акваріум, призначений для утримання тропічних рибок та рослин. Однак, домашніми також є і морські акваріуми, де утримуються як самі корали, так і рибки коралових рифів, ракоподібні та молюски.

Хвилинка запитань

— Чому рибки були млявими?

— Як рибки дихають під водою?

— Які є способи дихання під водою?

— Коли винайшли водолазний костюм?

— Як фіксики врятували рибок?

— Що таке фільтр?

— Чого вас навчила ця серія?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання (на картках)

Картка

1. Обчисли вирази письмово і виконай перевірку.

60 573 + 31 258

462 325 - 18 986

2. Розв’яжи задачу.

Ластівка за 4 год польоту подолала 276 км. Третину цього шляху чиж пролетів за 2 год. На скільки швидкість ластівки більша за швидкість чижа?

3. Накресли відрізок, що дорівнює третій стороні трикутника, у якого дві сторони мають довжини 7 см 6 мм і 4 см 8 мм, а периметр — 17 см 9 мм.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ У яких завданнях у вас виникли труднощі?

✵ Над чим слід попрацювати?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Чим зацікавила вас інформація про акваріуми?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити