Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

УРОК 63. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Мета:

формування предметних компетентностей: проаналізувати результати контрольної роботи, організувати роботу над помилками; актуалізувати знання учнів з теми «Арифметичні дії з багатоцифровими числами; письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел»; закріплювати вміння розв'язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про винаходи людства;

здоров'язбережувальної: виховувати відповідальність за власне здоров'я.

Тип уроку: урок закріплення та корекції знань.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, основи здоров'я, «Я у світі».

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

✵ Предмет математики такий серйозний, що корисно не нехтувати нагодою робити його трохи цікавішим. (Б. Паскаль)

✵ Хіба ти не помітив, що здібний до математики успішний у всіх науках про природу? (Платон)

✵ Хто хоче з числами дружити, може сам все легко зробити!

— Поясніть твердження.

2. Актуалізація опорних знань

1) Аналіз контрольної роботи.

✵ Повідомлення результатів виконання роботи.

✵ Колективна робота над типовими помилками.

✵ Індивідуальна робота над помилками, допущеними в контрольній роботі.

2) Математична вікторина (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

1. Якою системою лічби ми користуємось? (Десятковою)

2. Як називається ця одиниця для лічби? (Десяток)

3. Полічіть десятками від 3020 до 3080, від 7050 до 7090, від 8030 до 8070.

4. Якщо візьмемо 100 десятків, то утворимо...

5. Полічіть сотнями від 10 000 до 10 700, від 4400 до 49 000, від 8000 до 9300.

6. Як називається число, яке отримуємо у результаті додавання? (Сума)

7. Як знайти невідомий доданок?

8. Як називається число, яке отримуємо у результаті віднімання? (Різниця)

9. Назвіть відомі вам геометричні тіла, плоскі фігури.

10. Чим відрізняється квадрат від інших фігур?

11. Що таке периметр?

12. Як знайти периметр трикутника, квадрата, прямокутника?

3) Математичний диктант (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Варіант 1

1. Число 27 збільшити в 3 рази.

2. Знайти різницю чисел: 90 і 67.

3. Обчислити: 63 : 7 ∙ 4 : 6 ∙ 8 = [ ].

4. У скільки разів 900 більше З?

5. 1/40 = 9. Знайти все число.

6. Чому дорівнює перший множник, якщо другий — 80, а добуток 4800?

7. Перетворити: 6 т 24 кг = [ ] кг.

8. Перетворити: 172 м 6 мм = [ ] мм.

9. Перетворити: 9 ц 2 кг = [ ] кг.

10. Знайти 1/70 від 4200.

11. Обчислити:900 - 700 + 600 - 400

12. Чому дорівнює ділене, якщо дільник 30, а частка 7?

13. Обчислити: 800 : 4 : 5 : 8 = [ ].

14. На скільки 200 менше від 600?

Варіант 2

1. Число 29 збільшити в 3 рази.

2. Знайти різницю чисел: 80 і 54.

3. Обчислити: 72 : 9 ∙ 3 : 6 ∙ 9 = [ ].

4. У скільки разів 800 більше 4?

5. 1/60 = 7. Знайти все число.

6. Чому дорівнює перший множник, якщо другий — 70, а добуток 2800?

7. Перетворити: 8 м 45 мм = [ ] мм.

8. Перетворити: 248 т 3 кг = [ ] кг.

9. Перетворити: 5 м 8 см = [ ] см.

10. Знайти 1/80 від 7200.

11. Обчислити:800 - 600 + 500 - 400

12. Чому дорівнює ділене, якщо дільник 80, частка З?

13. Обчислити: 900 : 3 : 5 : 10 = [ ].

14. На скільки 300 менше від 700?

4) Каліграфічна хвилинка.

Варіант 1

— Випишіть числа (крім іменованих чисел) у порядку зростання.

5; 23; 48; 60; 81; 210; 300; 360; 400.

Варіант 2

— Випишіть числа (крім іменованих чисел) у порядку спадання.

420; 400; 300; 240; 200; 90; 87; 40; 36; 26; 6.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

7260 + 1040 8201 - 1201 х + 3020 = 8000

Знайди периметр трикутника зі сторонами 3 см та 2 см; 4 см.

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Нулик

?

9 хв

72 см

Сімка

?

8 хв

72 см

— Яка тема уроку? (Закріплення вивченого матеріалу.)

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням ділової гри «За і проти»)

— Чи потрібно вміти розв’язувати ці завдання? (Відповіді учнів.)

3. Повторення вивченого матеріалу

1) Тестування (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

1. Які числа записано в таблиці?


Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

І

1

0

0

0

3

7

II

2

0

6

2

0

0

I. а) Сто тридцять сім;

б) тисяча тридцять сім;

в) сто тисяч тридцять сім.

II. а) Двісті шістдесят дві тисячі;

б) двісті шість тисяч двісті;

в) двісті тисяч шістдесят два.

2. Яку цифру записано:

✵ у розряді одиниць тисяч числа 876 544:

а) 8;

б) 7;

в) 6.

✵ у розряді сотень числа 185 943?

а) 1;

б) 9;

в) 5.

3. Яке серед чисел:

✵ найбільше; • найменше?

а) 8533 а) 8658

б) 8754 б) 4926

в) 8735 в) 5958

4. Які три числа продовжують таку послідовність: 38 500; 38 400; 38 300; 38 200...?

а) 38 210;38 220; 38 210;

б) 38 201; 38 200; 88 199;

в) 38 100; 38 000; 38 900.

5. Яке з чисел записано у вигляді суми таких розрядних доданків: 800 000 + 6000 + 3?

а) 806 003;

б) 860 003;

в) 863 000.

6. Скільки у числі 841501 всього сотень?

а) 841;

б) 8415;

в) 5.

7. Які числа є попереднім і наступним для числа 5799?

а) 5798 і 5797;

б) 5798 і 5800;

в) 4799 і 6799.

8. У театрі 1000 місць. Учні якої школи повністю розмістяться у театрі?

а) Школи № 1, де навчається 1005 учнів;

б) Школи № 2 де навчається 870 учнів;

в) Школи № 3 де навчається 920 учнів.

9. Порівняй іменовані числа.

839 кг [ ] 8 ц 39 кг;

45 км [ ] 45 000 м.

10. За допомогою цифр 1; 4; 0; 9; 8; 2 запиши найбільше і найменше шестицифрове число.

11. Запиши п’ять чисел, наступних за числом 200 489.

12. Запиши число, в якому 70 одиниць другого класу і 20 одиниць першого класу.

2) Фізкультхвилинка «Повтори оченятками».

3) Робота в «Мультиплікаційній» студії.

— А тепер — мультфільм повчальний! Для малят усіх — навчальний!

Назва серії

Короткий опис

Посилання на YouTube

Стільниковий

телефон

Нулика покарали за те, що він узяв Масін допомогатор без дозволу, слід було почекати Папуса і Масю, але вони були в сотовому телефоні, який тато втратив на заправці. А у Дім Дімича увімкнулася інтуїція, і він підказав батькові, де його знайти

https://www.youtube.com/watch?v=8yTd2dDpkFU

Інформаційна хвилинка (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»)

Стільниковий телефон — автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв’язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв’язку на території зони покриття мережі.

Нині стільниковий зв’язок — найпоширеніший з усіх видів мобільного зв’язку, тому зазвичай мобільним телефоном називають саме стільниковий телефон, хоча мобільними телефонами крім стільникових є також супутникові телефони, радіотелефони та апарати магістрального зв’язку.

Перший дзвінок з апарату стільникового зв’язку було зроблено його конструктором Мартіном Купером, що народився в 1928 році в Чикаго, США, у сім’ї єврейських емігрантів з України, які жили раніше в містечку під Києвом.

Запам'ятай!

✵ Для початку застерігаємо: мобільний телефон приносить не тільки користь, але й шкоду.

✵ Почастішали випадки, коли блискавка вбиває людину. До цього й причетні мобільні телефони, бо під час грози, не всі навчилися вимикати мобільні.

✵ Запам’ятайте! Мобільні телефони можуть стати провідником для блискавки.

✵ «Вибуховий характер». Тут ідеться про мобільний акумулятор. Його потрібно заряджати вдень, бо тоді зможете стежити за ним. Інколи мобільні акумулятори вибухають, а це становить небезпеку для людини, особливо, якщо ви заряджаєте телефон уночі і під час сну не вслідкуєте за всіма процесами.

✵ Дітям до 8 років не варто користуватися мобільними телефонами.

Для діток варто знати:

1. Не вихвалятися телефоном, бо це може стати предметом заздрості.

2. Вимикати мобільні телефони під час занять.

3. Не давати мобільний незнайомим людям.

Хвилинка запитань

— Як працює телефон?

— Чого вас навчила ця серія?

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання — на картках

Картка - домашнє завдання.

1. Розташуй числа у порядку спадання. Підкресли, скільки всього десятків у найменшому числі.

9153; 758; 7508; 9142; 36 410; 36 141.

2. Обчисли вирази письмово і виконай перевірку.

82 076 + 38 977 763 452 - 279 859

3. Порівняй.

67 ц [ ] 63 кг 340 г 4578 м [ ] 45 км 78 м

4. Розв’яжи задачу.

Відстань 324 км вовк подолав за 6 год. Лось чверть цього шляху пробіг за 3 год. На скільки швидкість лося менша за швидкість вовка?

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ В яких завданнях у вас виникли труднощі?

✵ Над чим слід попрацювати?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Чим зацікавила вас інформація про мобільні телефони?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити