Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

ЛІТЕРАТУРА

1. Богданович М. В. Математика : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко.— К.: Генеза, 2013. — 176 с.

2. Бутрім В. Л. Математика. 3-4 класи. // Початкова освіта. Дидактичні матеріали. — 2007. — № 2.

3. Ващенко О. М., Кудикіна Н. В., Люріна Т. І., Романенко Л. В. Рухливі ігри в початковій школі: Навчально-методичний посібник.— К.: Навчальна книга, 2002. — 80 с. — (Сер. «Здоров’ятко»).

4. Веселка здоров’я / упоряд. Лохвицька Л. В., Андрющенко Т. К. — Тернопіль: Мандрівець, 2007. — 224 с.

5. Витоки здоров’я дитини: Навчально-методичний посібник. — Тернопіль: Мандрівець, 2010. — 160 с.

6. Гезей О. Особистісно-компетентнісний підхід до реалізації змістової лінії «Сюжетні задачі» відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти // Імідж сучасного педагога.— 2012.— № 10.

7. Гезей О. Четвертий клас: працюємо за новою програмою з математики // Початкове навчання та виховання. — 2014. — № 22.

8. Гезей О., Заліська О. Реалізація змістової лінії «Сюжетні задачі» відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти.— Формування та розвиток фахової компетентності вчителя початкової школи в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 24-25 квітня 2013 року) / за заг. ред. канд. пед. наук Л. Д. Покроєвої.— X.: Харківська академія неперервної освіти 2013.

9. Грищенко Н. І. Урок математики // Початкове навчання і виховання.— 2006.— №32.

10. Ілінов Б. Про вивчення у початковій школі залежності результату арифметичних дій від зміни одного з компонентів // Початкова школа.— 2010. — № 6.

11. Кудіна Л. В. Від роду до роду. Народознавство.— X.: Торсінг, 2002.

12. Листопад Н. Геометрична складова математичної компетентності молодшого школяра // Початкова школа. — 2011. — № 8.

13. Навчальні програми. 1-4 класи: методичні рекомендації щодо організації навчально- виховного процесу в 2016/2017 навчальному році з коментарем провідних фахівців. — X.: Вид-во «Ранок», 2016. — 192 с.

14. Мельничук А. В. Розвиток творчих здібностей // Бібліотечка вчителя початкових класів. — 2003. — № 11.

15. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (додаток до наказу МОН України від 15.06.2015 року № 641) // Інформаційний збірник та коментарі МОН України.— 2015. — № 7.

16. Назаренко Н. Розв’язання текстових задач алгебраїчним способом // Початкова школа. — 2011. — № 2.

17. Олекса Вороний. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. — К.: «Велес», 2005. — 528 с.

18. Онопрієнко О. Компетентнісно зорієнтовані задачі як засіб формування математичної компетентності учнів // Початкова щкола. — 2013. — № 3.

19. Гісихогімнастика. Старший дошкільний вік / Упоряд. О. А. Атемасова.— X.: Вид-во «Ранок», 2010. — 160 с.

20. Скворцова С. Обчислювальні навички як складова предметно-математичної компетентності молодшого школяра // Початкова школа. — 2011. — № 8-9.

21. Сучасний навчальний заклад — Школа сприяння здоров’ю: Матеріали Всеукраїнського Науково-практичного семінару // Ред. група Л. Д. Покроєва, С. Є. Вольянська, І. В. Волкова, В. І. Олійник. — X.: ХОНМІБО, 2006. — 148 с.

22. Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах серії «Шкільна бібліотека» / Укладач, автор передмови Стус Т. В. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. —192 с.

23. Цицюра С. М. Весела лічба. // Розкажіть онуку. — 2008. — № 6.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити