Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3-й КЛАС. ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

УРОК 8. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНОЮ

Мета:

формування предметних компетентностей: повторити і закріпити правило знаходження числа за його частиною; вчити розв'язувати задачі на знаходження числа за його частиною, виконувати ділення на одноцифрове число; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про український фольклор;

громадянської: виховувати повагу до народних традицій.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: літературне читання, українська мова.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

— Любі діти! Щоб наш урок минув не марно, подивімось одне на одного і посміхнімося! Нехай усмішка допоможе нам сьогодні, і ви на уроці матимете гарний настрій.

Девіз уроку:

Зібратися разом — це початок.

Триматися разом — це прогрес.

Працювати разом — це успіх.

Г. Форд

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення.

а) Гра «Математичний фокус».

— Задумайте двоцифрове число, збільшіть кількість десятків цього числа в 2 рази; до добутку додайте 5 одиниць; отриману суму збільшіть у 5 разів і до нового добутку додайте суму 10 одиниць і кількості одиниць задуманого числа. Скажіть результат, і я назву число, яке ви задумали.

Секрет фокусу.

Від результату потрібно відняти 35.

б) Повчальна гра «Поспішиш — людей насмішиш!».

— Я хотів провідати хворого товариша і взяв його адресу в школі,— говорить Поспішайко.— Вулицю запам’ятав, а номер будинку забув. Пам’ятаю тільки, що він не ділиться на 2. А тільки я його помножив на 5, так він не ділиться на 2.

А як уважаете ви, діти? Чи не припустився помилки Поспішайко?

Відповідь. Припустився. Якщо непарне число помножити на непарне, то дістанемо непарне число.

в) Повчальна гра «Допоможіть татові вибрати розмір сорочки...».

Тато купив сорочку, але виявилось, що її комір дуже сильно прилягає до шиї... На скільки номерів більшу за розміром коміра треба взяти сорочку, щоб зазор між шиєю і коміром становив 3 мм, якщо розмір коміра сорочки кожного наступного номера більше від попереднього на 1 см?

Розв’язання

З попередньої задачі видно, що в результаті збільшення довжини коміра на 1 см (на один номер) між шиєю і коміром утвориться зазор приблизно 16 мм. Щоб зазор був 3 мм, розмір коміра треба взяти на два номери більший.

2) Каліграфічна хвилинка.

— Розгорніть бортові журнали. Наші наступні координати... Розкодуйте їх.

Математичний диктант (на картках за варіантами з використанням прийому «Взаємоперевірка»)

Варіант 1

1. Перший доданок 53, другий доданок 27. Знайти суму.

2. На скільки більше 78 за 56?

3. У скільки разів менше 7 за 420?

4. Перевести: 7 кг = [ ] г.

5. Знайти периметр прямокутника зі сторонами: 6 дм і 8 дм.

6. Перевести: 4 м 8 см = [ ] см.

7. 927 зменшити на 700.

8. Знайти добуток чисел: 17 та 6.

9. Знайти частку чисел: 64 і 4.

10. Обчислити: 20 + 30 - 40 + 80 - 70 + 60 = [ ].

11. До якого числа додали 43, щоб отримати 89?

12. Обчислити: 3 + 9 - 6 + 7 - 8 + 9 = [ ].

Відповіді: 80; 22; 60; 7000 г; 28 дм; 408 см; 227; 102; 16; 80; 46; 14.

— Запишіть відповіді (крім іменованих) усних обчислень у порядку зростання.

14; 16; 22; 46; 60; 80; 102; 227.

Варіант 2

1. Перший доданок 46, другий доданок 54. Знайти суму.

2. На скільки більше 87 за 43?

3. У скільки разів 6 менше за 540?

4. Перевести 8 т = [ ] кг.

5. Знайти периметр квадрата зі стороною 7 дм.

6. Перевести: 5 см 8 мм = [ ] мм.

7. 486 зменшити на 300.

8. Знайти добуток чисел: 18 і 6.

9. Знайти частку чисел: 84 і 6.

10. Ділене 51. Дільник 17. Знайти частку.

11. Обчислити: 30 + 50 - 60 + 70 - 40 + 30 = [ ].

12. До якого числа додали 36, щоб отримати 98?

Відповіді: 100; 44; 90; 8000 кг; 28 дм; 58 мм; 186; 108; 14; 3; 80; 62.

— Запишіть відповіді (крім іменованих) усних обчислень у порядку зростання.

3; 14; 44; 62; 80; 90; 100; 108; 186.

3) Літературна хвилинка.

— Казка — давній і мудрий порадник. Це вона дає перше уявлення про добро і зло, правду і неправду, чесність, справедливість.

а) Конкурс «Упізнай, з якої казки предмет».

Горох —

«Казка про жар-птицю і сірого вовка»

Чарівна торба —

«Пан Коцький»

Сіно —

«Сірко»

Вовча голова

«Заєць та їжак»

Вкрадене немовля

«Солом’яний бичок»

Глечик —

«Цап та баран»

Жар-птиця —

«Два з торби»

Перегони між тваринами

«Лисичка і Журавель»

Літери на копиті

«Котигорошко»

Обід для Лисички і Кота

«Вовк і кобила»

б) Гра «Відгадай казку».

— Скільки дійових осіб у казці? Назвіть їх. (Семеро. Дід, баба, бичок, ведмідь, вовк, лисиця, заєць.)

— Як бичок знайомився зі звірами? («Я бичок-третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений».)

— Як смола врятувала бичка? (Звірі віддирали смолу та зав’язли зубами і ніяк вирвати не могли.)

— Складемо лічилку про бичка та інших тварин: «Раз — бичок-третячок, два — бичок та ведмідь, ...» («... три — бичок та вовчик, чотири — бичок та лисичка, п’ять— бичок та зайчик».)

— Хто запам’ятав, як казка закінчується? («А бичок, як не стало вже треба, доти стояв на сонці, поки й розтанув».)

— Яким виявилися дід, баба? (Дід та баба виявилися кмітливими, розумними, сміливими, винахідливими, тощо.)

— Кого з героїв казки ви більше поважаєте? За що?

— Яке прислів’я найбільше підійшло б до казки?

✵ Правда за все дорожча.

✵ Дав обіцянку — не відступай!

✵ Кому біда докучить, то і розуму научить.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийомів «Незакінчене речення» та «Коло ідей»)

— Як називаються компоненти дій при діленні?

— Про які випадки ділення розказує нам цей алгоритм?

✵ Називаю перше неповне ділене.

✵ Рахую кількість цифр у частці.

✵ Ділю перше неповне ділене.

✵ Остача менше дільника.

✵ Зношу наступну цифру.

✵ Ділю друге неповне ділене...

✵ Остачі немає. Ділення закінчене.

— Поясніть розв’язання задач.

✵ У коробці 24 олівці. З них 1/8 жовті. Скільки в коробці жовтих олівців?

✵ У танцювальному гуртку займаються 1/3 учнів класу, що складає 12 чоловік. Скільки всього учнів у класі?

✵ Скільки чоловік було в кінотеатрі, якщо 1/9 всіх глядачів складає 10 чоловік?

Під час розв’язування другої і третьої задач в учнів виникають труднощі.

— Який висновок можна зробити?

Висновок. Щоб знайти число за величиною його частини, потрібно величину частини помножити на кількість частин у цілому.

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Коло ідей»)

— Де у реальному житті ці знання нам стануть у пригоді? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 13-14).

а) Знаходження числа за його частиною — № 71 (робота в парах з використанням прийому «Одне завдання на двох»).

— Яку частину відрізка АС становить відрізок АВ? (1/5 частина)

— Скільки таких п’ятих частин є в цілому відрізку АС?

— Яка довжина однієї п’ятої частини відрізка АС? (22 мм)

— Як знайти всю довжину відрізка АС? (Слід узяти 5 разів по 22 мм. 22 ∙ 5 = 110 мм)

б) Практична робота над завданням № 72 (з використанням методу «Мозковий штурм»).

— На скільки частин розділена смужка?

— Яка довжина четвертої частини? Виміряйте в міліметрах. (22 мм)

— Як знайти всю довжину смужки? (Слід узяти 4 рази по 22 мм. 22 ∙ 4 = 88 мм)

(Учні перевіряють результат вимірюванням.)

Виконання завдання № 73

— Як знайти довжину відрізка? (20 мм ∙ 5 = 100 мм = 10 см)

Учні креслять відрізок завдовжки 10 см, на ньому — відрізок ОМ завдовжки 20 мм, який становить 1/5 всього відрізка.

в) Самостійна робота над задачею № 74 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

35 ∙ 3 = 105 (поїздів)

Творча робота над задачею

Учні змінюють питання таким чином, щоб у розв’язанні з’явилася ще одна дія.

Скільки поїздів на червоній та синій лініях?

1) 35 ∙ 3 = 105 (л.)

2) 105 - 35 = 70 (п.)

г) Обчислення прикладів на ділення на одноцифрове число № 76 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Варіант 1

636 : 6 = 106 915 : 3 = 305 540 : 5 = 108

Варіант 2

525 : 5 = 105 927 : 3 = 309 535 : 5 = 107

ґ) Робота над задачею № 77 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

✵ Аналіз умови задачі. Складання короткої умови

— Яким є головне питання?.

— Чи можемо відразу відповісти на питання задачі? Чому?

— Про що дізнаємося першою дією? другою?

— Якою дією відповімо на головне питання задачі?

✵ Диференційована робота

Учні високого рівня знань розв’язують задачу виразом.

(828 - 828: 6) : 2 = 345

Учні достатнього рівня знань розв’язують задачу по діях:

1) 828 : 6 = 138 (кг) — склали відходи;

2) 828 - 138 = 690 (кг) — борошна;

3) 690 : 2 = 345 (ті.) — з борошном вийшло.

Відповідь: з борошном вийшло 345 пакетів.

Решта учнів — за допомогою короткої умови на картках-підказках і схеми-опори.

1) [ ] : [ ] = [ ] (кг)

2) [ ] - [ ] = [ ] (кг)

3) [ ] : [ ] = [ ] (кг)

д) Самостійне розв’язування задачі № 78 з подальшою перевіркою (з наступним коментуванням).

1) 150 ∙ 4 = 600 (л) — соку всього;

2) 600 : 2 = 300 (б.)

Творча робота над задачею

— Розв’яжіть задачу, змінивши ємкість банок на трилітрові.

1) 150 ∙ 4 = 600 (л) — соку всього;

2) 600 : 2 = 300 (б.)

2) Фізкультхвилинка.

У країні казочок жив Бичок-третячок.

Разом з ним усі звірятка вишикувались на зарядку.

Похитали головою, раз — притупнули ногою,

Руки вгору підняли, трішки ними потрясли.

Та цього іще замало.

Руки вгору, руки вниз, раз — присіли, піднялись.

Головою похитали й працювати знов почали.

3) Розв'язування логічної задачі № 79 (фронтальна робота з використанням прийому «Синтез думок»).

Відповідь: 3 розпили.

4) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

— Порівняйте мультиплікаційний фільм з українською народною казкою.

Назва серії

Опис

01

«Солом’яний бичок»

Солом’яний бичок, який перетворював солому на золото, вкрадений. Котигорошко та його друзі роблять усе, щоб урятувати бичка з печери велетня. Але не завжди сила — правильне розв’язання проблеми

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 14, № 80; 81.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Які прийоми письмового ділення на одноцифрове число повторили?

✵ Яке правило знаходження числа за його частиною знаєте?

✵ Як розв’язати задачу на знаходження числа за його частиною?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Які риси характеру допомагали навчатися, а які — заважали?

Активність, апатія, ввічливість, упертість, дисциплінованість, допитливість, ініціативність, наполегливість, неуважність, незібраність, недбалість, організованість.

✵ Похваліть себе. Чи з’явилося почуття самоповаги від роботи на уроці?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити