Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3-й КЛАС. ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

  УРОК 1. НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

  УРОК 2. НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ У МЕЖАХ 1000. ВИРАЗИ ЗІ ЗМІННОЮ (змінними)

  УРОК 3. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ У МЕЖАХ 1000. НЕРІВНОСТІ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ

  УРОК 4. ПРИЙОМИ УСНОГО ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ, МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

  УРОК 5. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ. ЧИСЛОВІ ВИРАЗИ, ЯКІ МІСТЯТЬ КІЛЬКА АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ РІЗНИХ СТУПЕНІВ БЕЗ ДУЖОК І З ДУЖКАМИ

  УРОК 6. ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ

  УРОК 7. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ

  УРОК 8. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНОЮ

  УРОК 9. МНОЖЕННЯ Й ДІЛЕННЯ НА РОЗРЯДНІ ОДИНИЦІ 10; 100. ЗАДАЧI НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНОЮ І ЧАСТИНИ ВІД ЧИСЛА

  УРОК 10. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ВПРАВИ З НЕРІВНОСТЯМИ. ЗАДАЧІ НА ЗАСТОСУВАННЯ Дії МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

  УРОК 11. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

  УРОК 12. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА ЗАСТОСУВАННЯ ДІЇ МНОЖЕННЯ

  УРОК 13. ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА КРУГЛЕ ЧИСЛО. РІВНЯННЯ

  УРОК 14. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

  УРОК 15. САМОСТІЙНА РОБОТА

  УРОК 16. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМИХ ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ВЕЛИЧИНИ

  УРОК 18. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ЛІЧИЛЬНА ОДИНИЦЯ - ТИСЯЧА. УТВОРЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

  УРОК 19. ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ. МНОГОКУТНИКИ

  УРОК 20. ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАМІНА БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА СУМОЮ РОЗРЯДНИХ ДОДАНКІВ. ВИДИ КУТІВ: ПРЯМІ, ГОСТРІ, ТУПІ

  УРОК 21. ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ВЕЛИЧИНОЮ ЙОГО ДРОБУ

  УРОК 22. ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ОДИНИЦЬ ПЕВНОГО РОЗРЯДУ В ЧИСЛІ

  УРОК 23. ЧИТАННЯ І ЗАПИС П'ЯТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 20 000

  УРОК 24. ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС П'ЯТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 20 000. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

  УРОК 25. ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС П'ЯТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ НА ОСНОВІ НУМЕРАЦІЇ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ: 50 000 + 400 + 50 + 9; 6789 - 6000; 6789 - 700

  УРОК 26. ПОРІВНЯННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ З ПЕРЕВІРКОЮ МНОЖЕННЯМ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ТРЕТЬОГО ДОДАНКА

  УРОК 27. НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЧИТАННЯ І ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПОВТОРЕННЯ ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ДРОБУ

  УРОК 28. РОЗРЯДИ - ОДИНИЦІ ТИСЯЧ, ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ, СОТНІ ТИСЯЧ. ПОВТОРЕННЯ ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬ ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА

  УРОК 29. ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПОРІВНЯННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

  УРОК 30. КЛАС ОДИНИЦЬ, КЛАС ТИСЯЧ. РОЗРЯДИ - ОДИНИЦІ ТИСЯЧ, ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ, СОТНІ ТИСЯЧ

  УРОК 31. ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА 10; 100; 1000

  УРОК 32. САМОСТІЙНА РОБОТА

  УРОК 33. ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ТА РІВНЯНЬ

  УРОК 35. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ: МІЛІМЕТР, САНТИМЕТР, ДЕЦИМЕТР, МЕТР, КІЛОМЕТР. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ

  УРОК 36. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ МАСИ: ГРАМ, КІЛОГРАМ, ЦЕНТНЕР, ТОННА. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ ВИМІРЮВАННЯ МАСИ. ЗАДАЧІ, ЯКІ РОЗВ'ЯЗУЮТЬСЯ СПОСОБОМ ВІДНОШЕННЯ

  УРОК 37. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ ВИМІРЮВАННЯ МАСИ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

  УРОК 38. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ: СЕКУНДА, ХВИЛИНА, ГОДИНА, ДОБА, МІСЯЦЬ, РІК, СТОЛІТТЯ, ТИСЯЧОЛІТТЯ. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ

  УРОК 39. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

  УРОК 40. ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. ЗАКОНИ ДОДАВАННЯ. ЗАДАЧІ, ЯКІ РОЗВ'ЯЗУЮТЬСЯ ДОДАВАННЯМ

  УРОК 41. ДІЯ ВІДНІМАННЯ. ПРАВИЛО ВІДНІМАННЯ СУМИ ВІД ЧИСЛА. ЗАДАЧІ, ЯКІ РОЗВ'ЯЗУЮТЬСЯ ВІДНІМАННЯМ

  УРОК 42. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

  УРОК 43. ПЕРЕВІРКА ПРАВИЛЬНОСТІ ВИКОНАННЯ ДІЙ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ. СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ, РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ ОПИРАЄТЬСЯ НА ПРАВИЛО ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ДОДАНКА

  УРОК 44. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗНАХОДЖЕННЯ РІЗНИЦІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЗМЕНШУВАНЕ МАЄ ДЕКІЛЬКА НУЛІВ

  УРОК 45. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ У ВИПАДКУ ТРЬОХ ДОДАНКІВ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ДОВЖИНИ СТОРОНИ ТРИКУТНИКА

  УРОК 46. ЧИСЛОВІ ВИРАЗИ, ЯКІ МІСТЯТЬ КІЛЬКА АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ РІЗНИХ СТУПЕНІВ БЕЗ ДУЖОК І З ДУЖКАМИ. ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ

  УРОК 47. ДІЇ З ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

  УРОК 48. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПЕРИМЕТР ПРЯМОКУТНИКА

  УРОК 49. ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ОБЧИСЛЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПОДІЇ, ДАТИ ЇЇ ПОЧАТКУ, ДАТИ ЗАКІНЧЕННЯ ПОДІЇ

  УРОК 50. ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ОБЧИСЛЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПОДІЇ, ДАТИ ЇЇ ПОЧАТКУ, ДАТИ ЗАКІНЧЕННЯ ПОДІЇ

  УРОК 51. ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ОБЧИСЛЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПОДІЇ, ДАТИ ЇЇ ПОЧАТКУ, ДАТИ ЗАКІНЧЕННЯ ПОДІЇ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ

  УРОК 52. ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ОКРУГЛЕННЯ ПРИ ДОДАВАННІ ТА ВІДНІМАННІ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ

  УРОК 53. САМОСТІЙНА РОБОТА

  УРОК 54. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ВЕЛИЧИНАМИ

  УРОК 56. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ШВИДКІСТЬ. ШВИДКІСТЬ ТІЛА У ПРЯМОЛІНІЙНОМУ РІВНОМІРНОМУ РУСІ. ОДИНИЦІ ШВИДКОСТІ

  УРОК 57. ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ШВИДКІСТЮ ТІЛА, ЧАСОМ І ПРОЙДЕНИМ ШЛЯХОМ ПРИ РІВНОМІРНОМУ ПРЯМОЛІНІЙНОМУ РУСІ ТА ФОРМУЛИ ДЛЯ ЇХ ОБЧИСЛЕННЯ

  УРОК 58. ПРОСТІ ТА СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ШВИДКІСТЮ, ЧАСОМ І ШЛЯХОМ ПРИ РІВНОМІРНОМУ ПРЯМОЛІНІЙНОМУ РУСІ. ДІЇ З ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ

  УРОК 59. ПРОСТІ ТА СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ І ВІДСТАНІ. ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА: КОНУС, ЦИЛІНДР, ПІРАМІДА, КУЛЯ, КУБ

  УРОК 60. САМОСТІЙНА РОБОТА

  УРОК 61. АНАЛІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

  УРОК 63. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

  УРОК 64. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

ЛІТЕРАТУРА


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити