Розробки уроків - Математика 4 клас II семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ з/п

Тема уроку

Дата

Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

65

Дія множення. Закони множення

66

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв’язування задач на рух

67

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в середині першого множника є нулі. Розв’язування задач з двома буквеними даними

68

Множення чисел, які закінчуються нулями

69

Множення одноцифрового числа на багатоцифрове. Задачі на спільну роботу

70

Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу

71

Правило обчислення площі прямокутника. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу

72

Обчислення площі і периметра прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу

73

Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі

74

Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника

75

Знаходження однієї зі сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел

76

Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов’язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії

77

Самостійна робота

78

Тематична контрольна робота № 5

79

Аналіз контрольної роботи. Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі

80

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі вивчених видів

81

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

82

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

83

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить в середині нуль. Перевірка ділення множенням. Елементи прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічна грань, основа, вершина

84

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить в середині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

85

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

86

Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

87

Ділення іменованих чисел на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі вивчених видів

88

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух

89

Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух

90

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух

91

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10; 100; 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу

92

Самостійна робота

93

Тематична контрольна робота № 6

94

Аналіз контрольної роботи. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною, порівняння частин

Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями

95

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа

96

Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа

97

Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів

98

Знаходження числа за значенням його дробу. Розв’язування задач

99

Самостійна робота

100

Тематична контрольна робота № 7

101

Аналіз контрольної роботи. Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток

102

Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10; 100; 1000. Розв’язування задач, що включають знаходження числа за його дробом

103

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв’язування яких вимагає знаходження дробу від числа

104

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа

105

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа

106

Знаходження добутку виду 2400 ∙ 30 усним і письмовим способами. Розв’язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення

107

Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей

108

Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число

109

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення

110

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділення

111

Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій

112

Ділення виду 45 780 : 60; 299 600 : 700. Задачі на рух

113

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння

114

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв’язування задач

115

Самостійна робота

116

Тематична контрольна робота № 8

117

Аналіз контрольної роботи. Повторення множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом

118

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями

119

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями

120

Множення іменованих чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями

121

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями

122

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії

123

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 ∙ 403. Задачі на рух і на знаходження площі

124

Самостійна робота

125

Державна підсумкова атестація

Повторення вивченого за рік

126

Ділення трицифрових чисел на двоцифрове

127

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього арифметичного (ознайомлення.)_

128

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння

129

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок), Задачі на знаходження середнього арифметичного

130

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного

131

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Розв’язування задач

132

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач

133

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нуль одиниць

134

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею. Розв’язування задач.

135

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв’язування нерівностей

136

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове число. Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними. Підсумковий урок

Примітка. У чинній навчальній програмі не зазначено чітку послідовність розділів курсу та кількість годин для їх вивчення (подане планування є орієнтовним та може бути скориговане вчителем, зважаючи на конкретну навчальну ситуацію в класі та педагогічну доцільність).

Матеріали для проведення уроків контролю навчальних досягнень уміщено в окремих посібниках Видавничої групи «Основа».Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити