Розробки уроків - Математика 4 клас II семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАTOЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

УРОК 81. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

Мета:

формування предметних компетентностей: закріпити алгоритм ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові; удосконалювати вміння розв'язувати задачі, складати вирази, знаходити їх значення; розвивати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про чарівність краєвидів та дивовижність куточків України (Дніпро);

громадянської: привернути увагу учнів до проблем охорони навколишнього середовища та сприяти його збереженню.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: ділене, дільник, частка, властивості частки.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, природознавство, літературне читання.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Робота над загадкою

• 3 північних сторін я мандрую-випливаю,

Цілу Україну бачу-споглядаю,

Відвідую міста, що славні давниною,

І Київ наш, осяяний красою.

Як Запоріжжя і Херсон пройду,

У Чорне море шлях я свій веду.

— Хто здогадався, про що йдеться в цій загадці? (Річка Дніпро)

— Які слова допомогли відгадати загадку? Якими словами показано рух? (Мандрую-випливаю, бачу-споглядаю, відвідую, пройду, веду.)

— Запрошуємо у подорож нашою річкою — Дніпром.

— А чи все ми знаємо про цю річку?

— Після математичної розминки дізнаємось про наступні цікаві факти...

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення «Веселі задачки» (з використанням прийому «Мікрофон»).

• В білочок Пушинки й Пишки

804 шишки.

На 16 більше в Пишки.

Порахуйте її шишки!

(804 - 16) : 2 + 16 = 410)

• В 6 однакових мішках

3 центнери гороху.

«А в 7 таких мішках?» —

Запитав Тимоха.

(300 : 6 ∙ 7 = 350)

• У 7 однакових коробках —

777 сухарів.

Скільки в 3-х таких коробках?

Рахувавши, пес упрів!

(777 : 7 ∙ 3 = 333)

• Малюку зварила мама

Повидла з яблук 600 грамів.

Малюку, щоб його з’їсти,

Було б достатньо хвилин 6.

Та прийшов у гості Карлсон,

Що удвічі швидше їсть.

Їсти разом веселіше,

А повидло — ще смачніше.

Скільки часу знадобилось,

Щоб повидла не лишилось?

(600 : 6 + 600 : 3 = 300; 600 : 300 = 2 хв)

• 20 діток в дитсадочку клеїли по 5 листочків

Й по 3 квітки склали в вази.

Вийшли всі букети зразу.

Скільки ж квіточок з листками будуть мати їхні мами?

(5 ∙ 20 + 3 ∙ 20 = 160)

2) Каліграфічна хвилинка (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Відповіді: 410; 333; 350; 300; 2; 160.

Варіант 1

Записати відповіді у порядку зростання, збільшуючи на 60.

62; 220; 360; 393; 410;470.

Варіант 2

Записати відповіді у порядку зростання, збільшуючи на 70.

72; 230; 370; 403; 420; 480.

3) Математичний диктант (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Варіант 1

Варіант 2

1. Скільки всього десятків у числі 745?

1. Скільки всього десятків у числі 896?

2. У скільки разів 1 кг менший за 1 ц?

2. У скільки разів 1 т більша за 1 кг?

3. Знайти добуток чисел: 14 і 7.

3. Знайти добуток чисел: 16 і 5.

4. Число 28 збільшити в 3 рази.

4. Число 29 збільшити в 3 рази.

5. Знайти суму чисел: 48 і 32.

5. Знайти суму чисел: 54 і 36.

6. Знайти частку чисел: 96 і 16.

6. Знайти частку чисел: 98 і 14.

7. Число 87 зменшити в 3 рази.

7. Число 84 зменшити в 3 рази.

8. Знайти різницю чисел: 90 і 54.

8. Знайти різницю чисел: 80 і 32.

9. Обчислити: 48 : 8 ∙ 4 : 3 ∙ 2 : 4 ∙ 10 : 5 : 2 : 2.

9. Обчислити: 54 : 6 ∙ 4 : 6 ∙ 3 : 6 ∙ 5.

10. Перетворити: 24 кг 5 г = [ ] г.

10. Перетворити: 84 км 2 м = [ ] м.

11. Знайти 2/7 від 28.

11. Знайти 4/9 від 36.

Варіант 1

74; 100; 98; 84; 80; 6; 29; 36; 2; 24 005 г; 8.

Варіант 2

89; 1000; 80; 87; 90; 7; 28; 48; 15; 84 002 м; 16.

4) Інформаційна хвилинка.

Робота зі словником

— Як називали річку Дніпро греки, слов’яни, римляни, татари? (Борисфен, Славутич, Данаприс, Єнсі)

— Походження назви річки до цього часу не з’ясоване. Встановлено лише, що перша частина назви походить від слова «Дана», «Дна», «Дон», що означає «річка». Другу частину назви виводять від санскритського слова аргі, що означає «західний». Отже, слово «Дніпро» означає «Західна річка».

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— Виконайте завдання (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Варіант 1

2142 : 7 = 306

81 141 : 3 = 27 047

Варіант 2

128 420 : 4 = 32 105

12 032 : 2 = 6016

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням ділової гри «За і проти»).

— Чи треба знати ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 108).

а) Обчислення прикладів № 655 (з використанням прийому «Коментування»).

9 : 4 = 2 (ост. 1) 55 : 7 = 7 (ост. 6)

26 : 8 = 3 (ост. 2) 45 : 6 = 7 (ост. 3)

32 : 5 = 6 (ост. 2)

б) Обчислення прикладів № 657 (з використанням прийому «Коментування»).

Виконання завдань учнями біля дошки. Коментування дітей (корекція вчителя).

19 187 : 7 = 2741 120 865 : 5 = 24 173

148 460 : 4 = 37115 57128 : 8 = 7141

в) Робота над задачею № 656 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

Аналіз умови задачі за малюнком

— Які компоненти відомі?

— Поясніть, що знайдемо, обчисливши кожний вираз.

Коментування дітей (корекція вчителя).

Відповіді:

1) 120 : 30 = 4 (раз.) — у 4 рази в бочці води більше, ніж у цебрі;

2) 120 - 30 = 90 (л) — на 90 л води в бочці більше, ніж у цебрі;

3) 60 ∙ 6 = 360 (л) — води в 6 каністрах;

4) 60 : 30 = 2 (раз.) — у 2 рази води в каністрі більше, ніж у цебрі;

5) 120 - (30 + 60) = 30 (л) — на 30 л води більше в бочці, ніж у каністрі та цебрі разом;

6) 120 ∙ 3 + 30 ∙ 4 = 360 + 120 = 480 (л) — води разом у трьох бочках і чотирьох цебрах.

2) Фізкультхвилинка.

3) Самостійна робота над задачею № 658 (робота в міні-групах з використанням прийому «Я — вчитель»).

Деяким учням учитель може дати на допомогу план розв’язання задачі.

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

— Про що розповідається в задачі?

2 сівалки — 12 год — 96 га

1 сівалка — 7 год — ?

— Розв’яжіть задачу двома способами.

План розв’язання задачі:

1) Скільки гектарів можна засіяти однією сівалкою за 12 год?

2) Скільки гектарів можна засіяти однією сівалкою за 1 год?

3) Скільки гектарів можна засіяти однією такою сівалкою за 7 год роботи?

Розв’язання:

І спосіб

1) 96 : 2 = 48 (га) — однією сівалкою за 12 год;

2) 48 : 12 = 4 (га) — однією сівалкою за 1 год;

3) 4 ∙ 7 = 28 (га) — однією сівалкою за 7 год;

(96:2: 12) - 7 = 28 (га)

II спосіб

1) 96 : 12 = 8 (га) — двома сівалками за 1 год;

2) 8 : 2 = 4 (га) — однією сівалкою за 1 год;

3) 4 ∙ 7 = 28 (га) — однією сівалкою за 7 год;

Відповідь: 28 га можна засіяти однією сівалкою за 7 годин.

4) Самостійна робота над задачею № 659.

— Запишіть розв’язання виразом.

Розв’язання:

1240 ∙ 6 + 720 ∙ 4 = 10 320 (кг)

Відповідь: 10 320 кг вовни всього настригли.

5) Самостійне виконання завдання № 660 (з використанням прийому «Коментування»).

5 кг : 2 = 5000 г : 2 = 2500 г = 2 кг 500 г

10 м : 4 = 1000 см : 4 = 250 см = 2 м 50 см

1 дм : 5 см = 10 см : 5 см = 2

1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв

6) Робота в «Географічно-літературній» студії.

а) Гра «Моментальне фото».

Запам'ятай та перекажи (робота в парах)

— Дніпро — найбільша в країні і третя за розміром у Європі річка. Вона бере початок на півночі Смоленської області (Росія) і тече до Чорного моря через Росію, Білорусь, Україну, долаючи шлях 2285 км. У межах України довжина Дніпра становить 1050 км. Найбільшими притоками Дніпра є Прип’ять і Десна. Усього в басейні Дніпра — 1424 притоки.

б) Читання акровірша із пропущеними буквами, що позначають голосні звуки.

Д_вн_ ця р_чк_ сл_вн_

H_p_д тр_єдн_є

І в Ч_рне_ м_р_ пл_н_.

Пр_ст_р_ _кр_їн_

Р_зк_шн_ пр_кр_ш_є,

Оч_ц_ м_л_є д_т_н_.

(Давно ця річка славна

Народи три єднає

І в Чорне море плине.

Простори України

Розкішні прикрашає,

Очиці милує дитини.)

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 108-109, № 661; 662.

2. Рефлексія (з використанням методу «Мікрофон»)

• Яке завдання вас найбільше зацікавило? Чому?

• Де можна використати отримані на уроці знання?

• Які риси характеру допомагали навчатися, а які — заважали?

Активність, апатія, ввічливість, упертість, дисциплінованість, допитливість, ініціативність, наполегливість, неуважність, незібраність, недбалість, організованість.

• Чи з’явилося почуття самоповаги від роботи на уроці? Похваліть себе.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити