Розробки уроків - Математика 4 клас II семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАTOЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

УРОК 83. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ В СЕРЕДИНІ НУЛЬ. ПЕРЕВІРКА ДІЛЕННЯ МНОЖЕННЯМ. ЕЛЕМЕНТИ ПРЯМОКУТНОГО ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА: РЕБРО, БІЧНА ГРАНЬ, ОСНОВА, ВЕРШИНА

Мета:

формування предметних компетентностей: вчити учнів розпізнавати елементи прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічну грань, основу, вершину; закріплювати вміння учнів ділити багатоцифрові числа на одноцифрові, перевіряти ділення множенням; удосконалювати вміння розв'язувати задачі; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про чарівність краєвидів та дивовижність куточків України (7 природних чудес Слобожанщини);

громадянської: привернути увагу учнів до проблем охорони навколишнього середовища та сприяти його збереженню.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: прямокутний паралелепіпед: ребро, бічна грань, основа, вершина; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, природознавство, літературне читання.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Звучить музика-релакс.

1) Психологічна настанова.

Я всміхаюсь сонечку: — Здрастуй, золоте!

Я всміхаюсь квіточці — Хай вона цвіте!

Я всміхаюсь дощику: — Лийся, мов з відра!

Друзям усміхаюся, зичу всім добра!

2) Мотиваційна хвилинка.

Природа людям роздає підказки,

Щоб ті жили у радості й красі.

В природі завжди доброта і ласка.

Цікавтесь, придивляйтеся усі.

І бережіть, любіть природу-диво.

Вона натхнення щедро роздає.

І проживете радісно, й щасливо,

Бо загадка у ній і сила є.

Надія Красоткіна

— Чудеса природи нас чекають...

2. Актуалізація опорних знань

1) Фронтальне опитування. Розгадування кросворда (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

По горизонталі:

По вертикалі:

1. Одиниця маси.

2. Інструмент для побудови геометричної фігури.

4. Геометрична фігура.

7. Одиниця об’єму.

8. Одноцифрове число.

10. Проміжок часу.

11. Одиниця площі.

3. Одиниця часу.

5. Одноцифрове число.

6. Одиниця маси.

9. Одиниця маси.

12. Одноцифрове число.

13. Одиниця часу.

14. Одиниця довжини.

2) Каліграфічна хвилинка. Математичний диктант (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Варіант 1

Варіант 2

1. Знайти 4/7 від 560.

1. Знайти 5/6 від 420.

2. 1/70 = 4. Знайти все число.

2. 1/80 = 9. Знайти все число.

3. Перетворити: 54 т 36 кг = [ ] кг.

3. Перетворити: 48 кг 84 г = [ ] г.

4. Перетворити: 9 дм 2 мм = [ ] мм.

4. Перетворити: 8 км 3 м = [ ] м.

5. Знайти добуток чисел: 18 і 4.

5. Знайти добуток чисел: 14 і 7.

6. Число 12 збільшити в 8 разів.

6. Число 13 збільшити в 6 разів.

7. Знайти суму чисел: 53 і 27.

7. Знайти суму чисел: 46 і 34.

8. Знайти частку чисел: 98 і 14.

8. Знайти частку чисел: 72 і 18.

9. Число 78 зменшити в 6 разів.

9. Число 96 зменшити в 8 разів.

10. Знайти різницю чисел: 74 і 35.

10. Знайти різницю чисел: 83 і 57.

11. Чому дорівнює зменшуване, якщо від’ємник 24, а різниця 16?

11. Чому дорівнює зменшуване, якщо від’ємник 37, а різниця 13?

12. Число 90 збільшити в 70 разів.

12. Число 80 збільшити в 40 разів.

Варіант 1

320; 280; 54 036 кг; 902 мм; 72; 96; 80; 7; 13; 39; 40; 6300.

Варіант 2

350; 720; 48 048 г; 8003 м; 98; 78; 80; 4; 12; 26; 50; 3200.

3) Робота за індивідуальними картками.

Картка 1

1. Обчислити.

2. Розв’язати рівняння.

Картка 2

1. Обчислити.

2. Розв’язати рівняння.

Картка 3

1. Обчислити.

2. Розв’язати рівняння.

4) Інформаційна хвилинка.

— Які ж чудеса природи нас чекають?

На Харківщині чимало заповідних куточків. Одні приваблюють туристів до себе унікальним рослинним світом, інші — розмаїттям птахів.

7 природних чудес Слобожанщини маловідомі чарівні місця Харківщини

1. Національний природний парк «Дворічанський».

2. У селі Антонівка Кегичівського району Харківської області — Солоне озеро.

3. По правому березі Сіверського Дінця недалеко від села Кицівка Чугуївського району — Кицівська пустеля.

4. Між селами Руська Лозова та Борщова — Семиозер’я.

5. Заповідний парк «Гомільшанські ліси».

6. Ландшафтний парк «Великобурлуцька стец».

7. Ландшафтний парк «Слобожанський» недалеко від Краснокутського дендропарку.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— Поясніть письмове розв’язання приклада (с. 110, № 672).

918 : 3 = 306

Увага! Поясни!

Щоб виконати ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові, ...

— Розгляньте записи та прочитайте пояснення.

Робота за підручником (с. 110, № 673)

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням ділової гри «За і проти»)

— Чи треба вміти ділити багатоцифрові числа на одноцифрові, а результати перевіряти множенням? (Відповіді учнів.)

— Де в житті нам знадобляться ці знання?

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 110-111).

а) Письмове обчислення прикладів № 674 (з використанням прийому «Коментування»).

Один учень працює біля дошки, решта — в зошитах.

453905 : 5 = 90 781

217 301 : 7 = 31 043

377 232 : 4 = 94 308

б) Самостійне обчислення виразів № 675 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

— Складіть вирази та знайдіть їх значення.

Відповідь:

2008 ∙ 8 - 800 = 15 264

33000 : 100 ∙ 3 = 330 ∙ 3 = 990

в) Робота над задачею № 677 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

Розв’язання:

1) 72 : 3 = 24 (в.) — один кухар за 6 хв;

2) 24 : 6 = 4 (в.) — один кухар за 1 хв;

3) 28 : 4 = 7 (хв) — один кухар 28 в.

Відповідь: за 7 хвилин один кухар може зліпити 28 вареників.

2) Фізкультхвилинка.

3) Самостійна робота над задачею № 678 (с. 111) (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Розв’язання:

1) 2 т 4 ц – 2 т 080 кг = 2400 кг - 2080 кг = 320 кг — вивантажили в магазині;

2) 320 : 8 = 40 (кг) — в одному мішку;

3) 2080 : 40 = 52 (м.) — залишилося на машині.

Відповідь: 40 кг пшона було в кожному мішку; 52 мішки залишилося на машині.

Коментування дітей (корекція вчителя).

4) Практична робота з геометричним матеріалом — № 676 (с. 110) (з використанням прийому «Коло ідей»).

Робота з моделлю прямокутного паралелепіпеда

— Насправді ми часто зустрічаємо предмети, що мають схожу форму. Вони можуть бути виготовлені з різного матеріалу і пофарбовані в різні кольори, але за формою вони нагадують одне одного. Наприклад: валіза, шафа, телевізор іт. ін.

Ці предмети мають схожу форму. Правда, вони відрізняються, дрібними деталями: у валізи є ручка, у шафи — двері, але якщо не звертати увагу на ці дрібні деталі, то можна сказати, що всі ці предмети мають приблизно однакову форму. Усі вони нагадують за формою зображений на малюнку предмет, який не має ніяких другорядних деталей. Зображене тіло називається прямокутний паралелепіпед. (Словосполучення «прямокутний паралелепіпед» написано на дошці, його діти читають хором.)

— Наведіть приклади предметів, які мають форму прямокутного паралелепіпеда.

— Давайте ознайомимося з його елементами. Якщо уважно подивитися на це тіло, то ми помітимо, що вся поверхня прямокутного паралелепіпеда складається з прямокутників, які називаються його гранями. Дайте відповідь, скільки граней має прямокутний паралелепіпед?

— Сторони прямокутників, які є гранями прямокутного паралелепіпеда, називаються ребрами цього прямокутного паралелепіпеда. (Учитель розповідає і показує всі елементи прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічна грань, вершина.)

— Скільки граней має прямокутний паралелепіпед?

— Яку форму вони мають?

— Скільки ребер у прямокутного паралелепіпеда?

— Скільки у нього вершин?

— Побудуйте паралелепіпед у зошиті, позначте вершини, підпишіть ребра, грані.

5) Робота в «Літературній» студії.

Гра «Доповни приказку»

• Кожному мила (рідна) сторона.

• За (рідний) край хоч помирай!

• Всюди добре, а вдома найліпше.

• Який (рід), такий плід.

Учитель підводить учнів до розуміння того, що вони живуть у прекрасній місцевості, тому мають цінувати рідний край та берегти його природні багатства.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 111, № 679; 680.

2. Рефлексія (з використанням методу «Мікрофон»)

— Що нового дізналися на уроці?

— Яке геометричне тіло ми сьогодні вивчали? Що ви про нього запам’ятали?

— Яке завдання було найцікавішим?

— Кому складно розв’язувати приклади на ділення?

— Хто швидко, без труднощів виконав усю роботу?

— Похваліть себе!

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити