Розробки уроків - Математика 4 клас II семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАTOЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

УРОК 65. ДІЯ МНОЖЕННЯ. ЗАКОНИ МНОЖЕННЯ

Мета:

формування предметних компетентностей: узагальнити уявлення учнів про дію множення, її закони; повторити взаємозв'язок між величинами: швидкість, час, відстань; удосконалювати навички усних обчислень; розвивати мислення, увагу; виховувати інтерес до предмета; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про значення сміху в житті людини.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: переставний і сполучний закони множення.

Міжпредметні зв'язки: літературне читання, мистецтво.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

Звучить спокійна музика.

— Уявіть, що у ваших долоньках — дрібка гарного настрою.

Поділіться ним, щоб зробити день приємнішим для всіх, хто зараз поряд із вами.

2. Актуалізація опорних знань

1) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Жив на світі дідок

Маленького зросту,

І сміявся старичок

Надзвичайно просто:

«Ха-ха-ха

Та кхе-хе-хе,

Хі-хі-хі

Та бух-бух!

Бу-бу-бу

Та бе-бе-бе,

Дінь-дінь-дінь

Та трюх-трюх!»

Данило Хармс

— Ви знаєте, що таке сміх?

За визначенням В. Даля, де мимовільний, голосний прояв людиною почуття веселості, гарного настрою. Людина починає сміятися у тримісячному віці, це природна емоційна реакція організму — зазвичай на позитивні, радісні події.

Дослідження зарубіжних учених, проведені за допомогою новітніх методів, включаючи створені на комп’ютерах «моделі сміху», засвідчили, що під час сміху від м’язів обличчя йдуть особливі імпульси, які благотворно впливають на нервову систему і роботу мозку, знімаючи напругу. Навіть коли вам невесело, і ви вичавлюєте із себе фальшиву посмішку, механізм спрацьовує, і на душі стає набагато легше.

2) Інтерактивна вправа «Асоціативна характеристика» з ключовим словом.

С — сонячний...

М — мудрий...

І — іскристий...

X — харизматичний...

— Не соромтеся сміятися — і ви здивуєтеся тому, як зміниться на краще ваше життя і ваше здоров’я.

3) Мотивація навчальної діяльності.

— На попередніх уроках ми мандрували математичною країною з фіксиками, а сьогодні до нас завітали нові друзі....

Мультиплікаційний фільм «...». Місце дії розгортається в казці, де смішні персонажі звірів потрапляють у різні життєві ситуації. Герої мультсеріалу всі без винятку позитивні,- мають власні індивідуальні характери та звички.

4) Усні обчислення (з використанням прийому «Інтрига»).

• Знайти добуток чисел: 36 і 3.

• Знайти частку чисел: 102 і 17.

• Число 120 зменшити у 5 разів.

• 1/70 = 80. Знайти все число.

• У скільки разів більше 3200 від 4?

• Знайти 4/9 від 54.

• Обчислити: 560 : 7 : 4 : 5 ∙ 80.

• Перетворити: 853 км 8 м = [ ] м.

• Перетворити: 96 712 кг = [ ] т [ ] кг.

5) Каліграфічна хвилинка.

108; 6; 24; 5600; 800; 24; 320; 853 008 м; 96 т 712 кг

6) Гра «Шифрувальники». Робота в парах.

А-108

И-24

I-800

С-320

Ш-96 т 712 кг

М-6

Р-5600

И-24

К-853 008 м

— Знайдіть значення виразів, запишіть замість числа відповідну букву, складіть слово. («Смішарики»)

— Назвіть головних героїв...

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— Поясніть способи обчислення — № 531 (с. 87); № 533 (с. 88) (з використанням прийому «Коментування»).

— Самостійно прочитайте текст завдання по частинах.

— Що таке множення? (Сума однакових доданків)

— Замініть, де це можливо, приклади на додавання прикладами на множення. Поясніть свій вибір.

7 + 7 + 7 + 7 = 7 ∙ 4

15 + 15 + 15 + 15 + 15 = 15 ∙ 5

103 + 103 + 301 — різні доданки

а + а + а = а ∙ 3

— Як називаються числа при множенні? (Множники)

— Що показує перший множник? (Який доданок)

— Що показує другий множник? (Скільки разів береться доданок.)

а ∙ b = а + а + а + а + ... + а

b разів

Помножити а на b — означає взяти число а доданків b разів.

— Які закони множення ви знаєте? (Переставний, сполучний, розподільний)

• Переставний закон множення. Від перестановки множників добуток не змінюється.

4 ∙ 6 = 6 ∙ 4; а ∙ b = b ∙ а

• Сполучний закон множення. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел.

25 ∙ 2 ∙ 7 = (25 ∙ 2) ∙ 7 = 350; а ∙ b ∙ с = (а ∙ с) ∙ b

— З переставного і сполучного законів множення виходить, що натуральні числа можна множити в будь-якому порядку.

16 ∙ 40 ∙ 3 ∙ 2 = 16 ∙ 3 ∙ 40 ∙ 2 = 48 ∙ 80 = 3840

4 ∙ 17 ∙ 5 = 4 ∙ 5 ∙ 17 = 340

• Розподільний закон множення.

(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с

— Що зробили з кожним доданком? (Помножили на с.)

— Що зробили з добутками? (Додали.)

— Який зробимо висновок? (Добуток суми двох чисел на будь-яке число дорівнює сумі добутків у кожного доданка на це число.)

— Яка тема уроку?

Висновок. Дія множення. Закони множення.

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням методу «Мікрофон»)

— А для чого нам потрібно знати закони множення?

— Де в житті нам знадобляться ці знання? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 87-89).

а) Обчислення прикладів з вивченої теми — № 532 (с. 87) (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

— Знайдіть добуток зручним способом.

8 ∙ 4 ∙ 50 = 1600

2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 15 = 600

4 ∙ 6 ∙ 25 = 600

б) Самостійне виконання завдання № 533 (с. 88). Робота в парах (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

— Прочитайте пояснення про розподільний закон. Вивчіть цей закон напам’ять.

— За допомогою розподільного закону множення знайдіть значення виразу.

(200 + 30 + 5) ∙ 8 = 200 ∙ 8 + 30 ∙ 8 + 5 ∙ 8 = 1600 + 240 + 40 = 1880

в) Самостійна робота над задачею № 534 (з використанням прийому «Мікрофон»).

Коментування дітей (корекція вчителя).

— Укажіть задачі, які розв’язуються дією множення. Запишіть розв’язання цих задач.

1) 15 ∙ 5 = 75 (парт) — у 5 таких класах;

2) 8 ∙ 4 = 32 — друге число;

3) 200 ∙ 5 = 1000 (кг) — картоплі буде потрібно для отримання 200 кг крохмалю.

г) Порівняння виразів — № 535 (с. 88) (з використанням гри «Хто швидше?»).

245 ∙ 45 < 245 ∙ 46 (на 245) 468 ∙ 25 > 468 ∙ 24 (на 25)

д) Письмове обчислення прикладів — № 536 (с. 88) (з використанням прийому «Коментування»).

Варіант 1

Варіант 2

2) Фізкультхвилинка

4. Робота над задачею — № 537 (с. 88) (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»)

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

— Чи можемо ми відразу відповісти на питання задачі?

— Що для цього слід знати?

Учні складають задачу, самостійно розв’язують її з наступною взаємоперевіркою.

Відстань у 30 км велосипедист проїхав зі швидкістю 15 км/год. Яку відстань подолає за цей самий час вершник, рухаючись зі швидкістю 12 км/год?

Розв’язання:

1) 30 : 15 = 2 (ч) — час у дорозі;

2) 12 ∙ 2 = 24 (км) — подолає вершник.

12 ∙ (30 : 15) = 24 (км)

Відповідь: відстань 24 км подолає вершник.

5. Самостійна робота над задачею — № 538 (с. 89) з подальшою взаємоперевіркою з дошки

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

Розв’язання:

1) 72 : 3 = 24 (км) — відстань;

2) 24 : 12 = 2 (км/хв) — швидкість, з якою рухався потяг.

(72 : 3) : 12 = 2 км/хв

Відповідь: 2 км/хв — швидкість потяга.

6. Робота в «Інформаційно-художній» студії (робота в групах)

1) Група «Пізнайки».

«Смішарики» — мультсеріал для всієї родини. Українська адаптація перших 100 серій мультфільму була створена 2009 року і вперше показана на телеканалі «Інтер» 15 квітня 2009 року.

Режисером українського дубляжу «Смішариків» виступив Євген Малуха. Серіал дублювали як професійні актори, так і працівники телеканалу «Інтер» — ведучий програми «Подробиці» Руслан Сенічкін, спеціальний кореспондент програми «Подробиці тижня» Леся Вакулюк і головний редактор телеканалу Євген Самойленко.

«Смішарики» — це дружня сімейка кумедних круглих персонажів, кожен з яких має свою історію і свій характер. До того ж у «Смішариках» немає жодного негативного персонажу — тут абсолютно відсутнє протиставлення «поганий — добрий».

2) Група «Художники».

— Якими ви бачите головних героїв?

3) Група «Розумники». Гра «Добавлянка».

СМІХ

Як в душі у вас... (поселився)

Зайчик сонячний... (іскристий),

То навколо враз розлився

Сміх..., ..., ... (дзвінкий, веселий, чистий).

І тоді усім чудово,

Радість настрій піднімає.

На душі в людей... (святково).

Сміх завжди... (допомагає).

Надія Красоткіна

— З гумором та з посмішкою можна розв’язати будь-яку ситуацію, бо «сміх лікує душу». Адже засміявся — і всі негаразди кудись поділися! Знову сяє сонечко, знову небо блакитне.

Сміх — це ж саме життя, його суть! Радість, щастя та світло, гумор та посмішки!

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 89, № 539; 540.

2. Рефлексія (з використанням методу «Мікрофон»)

— Що повторювали сьогодні на уроці?

— З’єднайте рівності з назвами законів.

а ∙ b = b ∙ а розподільний

а ∙ b ∙ с = (а ∙ с) ∙ b переставний

(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с сполучний

• Чи потрібно знати закони множення?

• Де можна використати ці знання?

• Передайте зміст своєї діяльності на уроці за допомогою трьох дієслів.

• Передайте свій емоційний стан після уроку за допомогою трьох прикметників.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити