Розробки уроків - Математика 4 клас II семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДРОБАМИ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ЩО ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ

УРОК 99. САМОСТІЙНА РОБОТА

Мета:

формування предметних компетентностей: повторення вивченого матеріалу з теми «Дроби»; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Основні терміни і поняття: дроби, чисельник і знаменник дробу.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Робота над епіграфом

Епіграфом до уроку я обрала слова В. Сервє:

«Математика — це не стільки знання, скільки вміння».

— Поясніть значення цього висловлювання.

2. Актуалізація опорних знань

1) Фронтальне опитування (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

— Як називаються такі числа?

5 — це...

6 — це...

— Знаменник дробу показує:

а) на скільки частин поділене ціле;

б) скільки взято частин цілого.

— Числівник дробу показує:

а) скільки взято частин цілого;

б) на скільки рівних частин поділене ціле.

2) Каліграфічна хвилинка.

— Запишіть, яка частина заштрихована в кожному прямокутнику.

— Запишіть цифрами дроби: три шостих, дві восьмих, чотири дев’ятих, вісім десятих, одна п’ята, три сьомих.

— У якому рядку дроби розташовані в порядку зростання? Запишіть цей рядок.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Коло ідей»)

На дошці записані завдання для самостійної роботи за варіантами.

— Отже, яка тема нашого уроку? (Самостійна робота)

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням методу «Незакінчене речення»)

✵ Ми маємо написати самостійну роботу, бо... (Відповіді учнів.)

3. Фізкультхвилинка

4. Самостійна робота (з подальшою перевіркою вчителем)

Варіант 1

1. Запиши числа дробами: одна восьма, дві третіх, шість десятих, три сьомих, чотири дев’ятих.

2. Запиши дроби у порядку зростання:

3. Знайди 3/5 від 4725.

4. Обчисли.

5. Розв’яжи задачу.

У супермаркет привезли 300 кг картоплі. Третину картоплі продали першого дня, а решту розфасували в пакети, по 4 кг кожний. Скільки вийшло пакетів з картоплею?

6. Розв’яжи задачу.

Першого дня швачка пошила 4 жіночих костюми, а другого — 6 таких костюмів. На пошиття всіх жіночих костюмів швачка витратила 30 м тканини. Скільки метрів тканини витрачала швачка кожного дня?

Варіант 2

1. Запиши числа дробами: одна сьома, дві четвертих, сім десятих, чотири сьомих, шість дев’ятих.

2. Запиши дроби у порядку зростання:

3. Знайди 2/5 від 4725.

4. Обчисли.

5. Розв’яжи задачу.

У супермаркет привезли 400 кг картоплі. Четверту частину картоплі продали першого дня, а решту розфасували в пакети, по 3 кг кожний. Скільки вийшло пакетів з картоплею?

6. Розв’яжи задачу.

Першого дня швачка пошила 3 жіночих костюми, а другого — 7 таких костюмів. На пошиття всіх жіночих костюмів швачка витратила 30 м тканини. Скільки метрів тканини витрачала швачка кожного дня?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання (завдання іншого варіанту)

2. Рефлексія (з використанням прийому «Інтерв'ю»)

✵ Чого навчилися на уроці? Які поняття повторили?

✵ Що особливо сподобалось?

✵ Що сьогодні здалося складним?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити