Розробки уроків - Математика 4 клас II семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДРОБАМИ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ЩО ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ

УРОК 109. ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. УСНЕ ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА. ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ

Мета:

формування предметних компетентностей: пояснити учням прийом ділення з остачею на двоцифрове число способом спроб; удосконалювати навички усного ділення круглих чисел на розрядні та вміння розв'язувати задачі на пропорційне ділення; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про безпечне довкілля (дорога і дорожні знаки);

здоров'язбережувальної: виховувати відповідальне ставлення до власного здоров'я.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: ділення з остачею на двоцифрове число способом спроб,; пропорційне ділення.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, літературне читання, основи здоров'я.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Звучить музика-релакс.

1) Робота над загадкою.

• Стоять вони всі при дорозі,

Допомогти людині в змозі,

Усюди — близько і далеко,

Надійні сторожі безпеки.

Одні із них нам сповіщають,

А інші — щось забороняють,

Попереджають нас завжди,

Аби не трапилось біди.

Вартують на узбіччях тихо,

Оберігають нас від лиха.

Ти тільки будь уважним дуже,

Їх слухайся, шановний друже.

Це знає кожен, знає всякий —

Слід поважать дорожні... (знаки).

2) Мотиваційна хвилинка.

— Як сьогодні ми будемо берегти своє здоров’я?

— Які у вас припущення?

— А для цього ми маємо підготуватися до випробувань. Покажемо свої знання та вміння!

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення.

а) 28 : 8 (3, ост. 4); 33 : 5 (6, ост. 3); 21 : 6 (3, ост. 3); 80 : 9 (8, ост. 8).

б) Використовуючи дужки, зміни порядок виконання дій так, щоб числове значення виразу відповідало заданому.

480 + 320 : 80 : 5 = 2

120 – 3 – 200 : 100 = 119

в) Розв’яжіть однією дією.

На пошиття 14 скатертин витратили 28 м тканини. Скільки скатертин можна пошити із половини цієї тканини? (Із половини тканини пошиють скатертин у 2 рази менше, ніж: із 28 м : 14 : 2 = 7 (скатертин)).

2) Математичний кросворд (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

По горизонталі:

1. Найменше трицифрове число.

2. Сума довжин сторін многокутника.

3. Прямокутник з рівними сторонами.

4. Відрізок, який сполучає точку кола з його центром.

5. Число, від якого віднімаємо.

6. Найменше семицифрове число.

По вертикалі:

1. Результат додавання чисел.

3. Основна одиниця маси.

7. Многокутник, який має три сторони.

8. Давньогрецький математик.

3) Математичний диктант (з використанням прийомів «Мозковий штурм», «Взаємоперевірка»).

Варіант 1

Варіант 2

1. Знайти 5/9 від 360.

1. Знайти 5/7 від 420.

2. Число 28 збільшити в 3 рази.

2. Число 29 збільшити в 3 рази.

3. Число 64 зменшити в 16 разів.

3. Число 84 зменшити в 14 разів.

4. Знайти різницю чисел: 90 і 72.

4. Знайти різницю чисел: 70 і 53.

5. Знайти частку чисел: 96 і 8.

5. Знайти частку чисел: 90 і 5.

6. 1/90 = ЗО. Знайти все число.

6. 1/70 = 40. Знайти все число.

7. Чому дорівнює зменшуване, якщо від’ємник 38, а різниця 46?

7. Чому дорівнює зменшуване, якщо від’ємник 43, а різниця 38?

8. Знайти ділене, якщо дільник 12,- а частка 6.

8. Знайти ділене, якщо дільник 16, а частка 6.

9. Число 700 зменшити на 302.

9. Число 800 зменшити на 407.

10. Обчислити: 1000 - 600 + 300 - 500.

10. Обчислити: 900 - 500 + 300 - 600.

11. Перетворити: 43 т 1 кг = [ ] кг.

11. Перетворити: 56 км 3 м = [ ] м.

12. Перетворити: 92 дм 25 см = [ ] см.

12. Перетворити: 81 см 4 мм = [ ] мм.

4) Каліграфічна хвилинка.

Відповіді:

Варіант 1. 200; 84; 4; 18; 12; 2700; 84; 72; 398; 200; 43 001 кг; 945 см.

Варіант 2. 300; 87; 6; 17; 18; 2800; 81; 96; 393; 100; 56 003 м; 814 мм.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— Увага!

Щоб виконати ділення з остачею, потрібно:

1) знайти найбільше число, яке менше від діленого і ділиться на дільник без остачі;

2) виконати ділення цього числа і знайти неповну частку;

3) знайти остачу, віднявши від діленого те число, яке ділиться на дане число без остачі.

— Виконайте ділення з остачею — № 867 (2) (с. 139).

— Розгляньте пояснення ділення з остачею (№ 868, с. 139).

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням ділової гри «За і проти»)

— Чи треба вміти ділити з остачею? (Відповіді учнів.)

— Де в житті нам знадобляться ці знання?

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 139).

а) Обчисліть приклади на ділення з остачею — № 869 (з використанням прийому «Коментування»).

б) Практичне розв’язування задачі № 870 (з використанням прийому «Коментування»).

Розв’язання:

1) 80 : 2 = 40 (кг) — маса снігового барса;

2) 40 ∙ 5 = 200 (кг) — маса лева;

3) 200 ∙ 4 = 800 (кг) — маса 4 левів.

Відповідь: 800 кг — маса чотирьох левів.

в) Самостійне обчислення виразів № 872 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

2) Фізкультхвилинка.

3) Робота над задачею № 871 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

Розв’язання:

1) 90 - 54 = 36 (л) — після перерви;

2) 90 : 10 = 9 (л) — за годину;

3) 54 : 9 = 6 (год) — до перерви;

4) 36 : 9 = 4 (год) — після перерви.

Відповідь: 6 годин двигун працював до перерви і 4 години після перерви.

4) Самостійне розв'язання задачі № 873 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

— Поясніть, про що дізнаємося кожною дією.

Розв’язання:

1) 43 600 : 4 = 10 900 (кг) — перелили в другий бідон;

2) 16 кг - 10 кг 900 г = 5 кг 100 г — маса бідона;

3) 43 кг 600 г - 5 кг 100 г = 38 кг 500 г — було в першому бідоні спочатку.

Відповідь: 38 кг 500 г олії було в першому бідоні спочатку.

5) Робота в «Мультиплікаційній» студії.

— А тепер — мультфільм повчальний! Для малят усіх — навчальний! («Азбука безпеки на дорозі» тітоньки Сови)

Назва серії

Стислий опис сюжету

Посилання на YouTube

Серія 4. Дорога і дорожні знаки

Тітонька Сова та її помічники показують і розповідають дітям про дорожні знаки і дорожню розмітку. І, звісно, про те, що правил безпеки слід дотримувати обов’язково

— Що цікавого дізналися з цієї серії?

6) Гра «Дорожні знаки» (з використанням прийому «Мозковий штурм»). Робота в командах.

Мета: вчити учнів розпізнавати дорожні знаки; закріпити знання про правила дорожнього руху; формувати вміння самостійно користуватися одержаними знаннями у повсякденному житті.

Обладнання: таблички з дорожніми знаками.

Хід гри

— Шановні учасники, послухайте невеличкі віршики про дорожні знаки і відгадайте, який це знак.

• Подивись, ось перед нами —

Знак трикутний з дітлахами.

Знак цей, брате, застережний:

Треба бути обережним! (Знак «Діти»)

• Переходити нам слід

Тільки там, де перехід.

А доріжку пішохідну,

Наче зебру, добре видно. (Знак «Пішохідний перехід»)

• І автобус на зупинку

На одну прибув хвилинку.

Є закон, а не порада —

Він стоїть, і ти постій.

Ані спереду, ні ззаду

Обійти його не смій! (Знак «Місце зупинки автобуса»)

• Он заправка. І машина

Вип’є з три відра бензину.

Поможи ж ти бак налити,

Якщо хоче вона пити. (Знак «Автозаправка»)

• Ось велике перехрестя,

Ген за ним до школи вхід.

Ось подивись, тут для пішоходів

Є підземний перехід. (Знак «Підземний пішохідний перехід»)

• Машини мчать на швидкостях,

А ось назустріч знак:

Зображено на ньому потяг,

Ну що ж це є за знак? (Знак «Залізничний перехід»)

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 140, № 874; 875.

2. Рефлексія (з використанням методу «Мікрофон»)

• Яке завдання вас найбільше зацікавило? Чому?

• Наведіть приклади ділення з остачею.

• Де можна використати отримані на уроці знання?

• Які риси характеру допомагали навчатися, а які — заважали?

Активність, апатія, ввічливість, упертість, дисциплінованість, допитливість, ініціативність, наполегливість, неуважність, незібраність, недбалість, організованість.

• Чи з’явилося почуття самоповаги від роботи на уроці? Похваліть себе!

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити