Розробки уроків - Математика 4 клас II семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДРОБАМИ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ЩО ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ

УРОК 110. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА КРУГЛІ ДЕСЯТКИ З ОСТАЧЕЮ. ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ

Мета:

формування предметних компетентностей: пояснити учням прийом письмового ділення з остачею трицифрових чисел на круглі десятки; формувати вміння розв'язувати задачі на пропорційне ділення, розв'язувати рівняння; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про безпечне довкілля (пішохідний перехід);

здоров'язбережувальної: виховувати відповідальне ставлення до власного здоров'я.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: ділення з остачею, пропорційне ділення.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, літературне читання, основи здоров'я.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Хто здоровий, той сміється,

Все йому в житті вдається.

Він долає всі вершини,

Це ж чудово для людини!

Мотиваційна хвилинка

Переходити нам слід

Тільки там, де перехід.

І доріжку пішохідну

Наче зебру, добре видно.

— Як сьогодні ми будемо берегти своє здоров’я?

— Які у вас припущення?

— А для цього ми маємо підготуватися до випробувань. Покажемо свої знання та вміння.

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення.

• Добуток чисел 0 і 345 збільшити на 65. (65)

• Частку чисел 450 і 5 збільшити у 10 разів. (900)

• Різницю чисел 1000 і 750 зменшити у 5 разів. (50)

• Добуток чисел 12 і 10 зменшити у 4 рази. (ЗО)

2) Каліграфічна хвилинка (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

«Кодування» (якщо згодні з твердженням, ставте 1, а якщо ні — 2)

1. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

2. Щоб обчислити площу квадрата, треба довжину сторони помножити на 4.

3. Якщо в задачі запитується «На скільки більше...», виконуємо дію додавання.

4. Периметр — це сума довжин усіх сторін геометричної фігури.

5. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час.

6. Щоб знайти 8 частину числа, треба поділити його на 8.

7. При діленні будь-якого числа на 0 отримуємо 0.

8. Щоб знайти 2/3 від числа, треба його поділити на 3 і помножити на 2.

9. Щоб знайти добуток, треба числа поділити.

Відповідь: 122111212.

3) Самостійна робота.

1. Сидячи біля вікна вагона потяга хлопчик почав рахувати телеграфні стовпи. Він нарахував 10 стовпів. Яку відстань пройшов за цей час потяг, якщо відстань між стовпами 50 м?

2. Один годинник відстає на 25 хвилин, показуючи 1 год 50 хв. Який час показують інші годинники, якщо вони забігають на 15 хв?

3. Чому дорівнюють сторони прямокутника, площа якого дорівнює 12 см2, а периметр — 26 см?

4. Яке число дістанемо, якщо додати найбільше непарне двоцифрове число 1 найменше парне трицифрове число?

5. У кожному рядку чисел знайдіть закономірність і вставте пропущені числа.

1) 3; 6; __; 12; 15; 18.

2) 1; 8; 11; 18; __; 28; 31.

3) 2; 2; 4; 4; __; 6; 8; 8.

4) 24; 21; __; 15; 12.

5) 65; 60; 55; __; 45; 40; 35.

Відповіді:

1. 50 ∙ 9 = 450 (м)

2. 1 година 50 хв + 25 хв = 2 год 15 хв

2 години 15 хв + 15 хв = 2 год 30 хв

3. Сторони прямокутника 12 см і 1 см.

4. 199.

5. 1) 9; 2) 21; 3) 6; 4) 18; 5) 50.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— Увага!

— Розгляньте, як знайшли частку та остачу — № 876 (с. 140).

— Розгляньте записи та поясніть обчислення — № 878 (с. 141).

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням ділової гри «За і проти»)

— Чи треба вміти ділити трицифрові числа на круглі десятки з остачею? (Відповіді учнів.)

— Де в житті нам знадобляться ці знання?

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 140-141).

а) Обчислення прикладів на ділення з остачею № 877 (з використанням прийому «Коментування»).

523 : 60 = 8 (ост. 43) 356 : 60 = 5 (ост. 56)

710 : 80 = 8 (ост. 70) 433 : 50 = 8 (ост. 33)

248 : 80 = 3 (ост. 8)

б) Самостійне розв’язування рівнянь № 879 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

в) Робота над задачею № 880 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

Розв’язання:

1) 960 + 1440 = 2400 (км) — проїхав мотоцикліст;

2) 2400 : 60 = 40 (км/год) — швидкість;

3) 960 : 40 = 24 (год) — за перший тиждень;

4) 1440 : 40 = 36 (год) — за другий тиждень.

Відповідь: 24 години був у дорозі мотоцикліст перший тиждень і 36 годин другий тиждень.

2) Фізкультхвилинка.

3) Самостійне розв'язування задачі № 881 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

Розв’язання:

22 т 5 ц : 2 т 5 ц = 225 ц : 25 ц = 9 (р.)

Відповідь: 9 рейсів має зробити автомобіль.

4) Виконання завдання з логічним навантаженням № 882 (з використанням прийому «Коло ідей»).

Розв'язання:

1) 400 : 20 = 20 (м/с) — швидкість коня;

2) 300 : 12 = 25 (м/с) — швидкість антилопи;

3) 25 - 20 = 5 (м/с) — більше;

Відповідь: на 5 м/с більша швидкість антилопи, ніж швидкість коня.

5) Робота в «Мультиплікаційній» студії.

— А тепер — мультфільм повчальний! Для малят усіх — навчальний! («Азбука безпеки на дорозі» тітоньки Сови)

Назва серії

Стислий опис сюжету

Посилання на YouTube

Серія 5. Пішохідний

перехід

Дуже важливий урок про те, якими бувають пішохідні переходи і як слід бути уважними та дотримувати правил безпеки на дорозі

https://www.youtube.com/watch?v=OmpdygOOb1k&list=PLkLwod_elKOV2UGuTOtrMoakeLmSSHgXC&index=5

— Що цікавого дізналися з цієї серії?

6) Гра «Моментальне фото» (з використанням прийомів «Мозковий штурм», «Взаємоперевірка») (робота в парах).

— Запам’ятайте Правила дорожнього руху для пішоходів та дотримуйте їх!

• Ходи тротуарами чи пішохідними доріжками.

• Там, де їх немає, йди узбіччям дороги, назустріч транспорту. І тільки з дорослими!

• На тротуарах і пішохідних доріжках тримайся правої сторони.

• Переходь дорогу там, де позначено перехід.

• Переходь тоді, коли транспорт дуже далеко або його зовсім немає на дорозі.

• Якщо перехід не позначено, то спочатку подивись ліворуч, посередині дороги — праворуч.

7) Діагностичне тестування.

На партах у дітей — аркуш з тестовими завданнями.

Завдання. Прочитай твердження. Якщо воно правильне — постав «+», якщо хибне — постав «-».

1. Ходжу тротуарами чи пішохідними доріжками. +

2. Переходжу дорогу де заманеться. -

3. Якщо перехід не позначено, дивлюся спочатку праворуч, потім — ліворуч. -

4. Зелене світло світлофора:

а) дозволяє рух; +

б) забороняє рух. -

5. Проїжджа частина:

а) для транспорту; +

б) для пішоходів. -

— Жити у великому місті і не знати правил дорожнього руху неможливо. Щоб зберегти життя, уникнути неприємних ситуацій на дорозі, слід знати ці правила й завжди їх дотримувати, а іноді — навіть нагадувати про них вашим рідним.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 141, № 883; 884.

2. Рефлексія (з використанням методу «Мікрофон»)

• Яке завдання вас найбільше зацікавило? Чому?

• Наведіть приклади ділення з остачею.

• Де можна використати отримані на уроці знання?

• Які риси характеру допомагали навчатися, а які — заважали?

Активність, апатія, ввічливість, упертість, дисциплінованість, допитливість, ініціативність, наполегливість, неуважність, незібраність, недбалість, організованість.

• Чи з’явилося почуття самоповаги від роботи на уроці? Похваліть себе!

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити