Розробки уроків - Математика 4 клас II семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДРОБАМИ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ЩО ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ

УРОК 115. САМОСТІЙНА РОБОТА

Мета:

формування предметних компетентностей: повторення вивченого матеріалу з теми «Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями»; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Основні терміни і поняття: круглі числа, розрядний склад числа.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організаційний момент

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»).

Ділене 1000, дільник 100, знайди частку; збільш у 10 разів; збільш на 10; у скільки разів отримане число більше, ніж 2? на скільки отримане число менше, ніж 100? знайди добуток отриманого числа і 2; знайди різницю отриманого добутку і 36; збільш у 2 рази; збільш на 92; збільш у 10 разів; знайди добуток даного числа і числа 9; знайди суму отриманого числа і 2000; зменш у 1000 разів; знайди частку отриманого числа і 5. Що вийшло?

Відповіді: 10; 100; 110; 55; 45; 90; 54; 108; 200; 2000; 18 000; 20 000; 20; 4.

2) Каліграфічна хвилинка (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

— Запишіть тільки відповіді:

• Збільшити 75 у 100 разів.

• Знайти восьму частину числа 560.

• Невідоме число збільшили у 7 разів і отримали 490. Яке число невідоме?

• Яке число потрібно розділити на 1000, щоб отримати 561?

• Число 19 збільшити в 3 рази.

• Число 8963 зменшити на 6 десятків.

• 2 хв 55 с — записати в секундах.

• Скільки метрів у 50 000 см?

• Скільки хвилин у 5 годинах?

Відповіді: 7500; 70; 70; 561 000; 57; 8903; 175 с; 500 м; 300 хв.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Коло ідей»)

Дітям роздають завдання за варіантами.

Тестування

Варіант 1

1. У якому рядку приклади записані в порядку зростання результату?

2. У якому рядку приклади записані в порядку спадання результату?

Варіант 2

1. У якому рядку приклади записані в порядку спадання результату?

2. У якому рядку приклади записані в порядку зростання результату?

Взаємоперевірка.

— Яка тема нашого уроку? (Самостійна робота)

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням методу «Незакінчене речення»).

• Ми маємо написати самостійну роботу, бо ... (Відповіді учнів.)

3. Фізкультхвилинка

4. Самостійна робота (з подальшою перевіркою вчителем)

Варіант 1

1. Обчисли вирази.

13 500 : 500 ∙ 46

5357 - 162 000 : 600

2. Обчисли.

9 ц 52 кг : 34

8 м 28 см : 23

3. Розв’яжи задачу.

За 6 днів завод виготовив 114 сівалок. Скільки сівалок виготовить завод за 27 днів, якщо щодня виготовлятиме на 2 сівалки більше?

4. Накресли прямокутник, довжина якого 7 см, а площа — 14 см2.

Варіант 2

1. Обчисли вирази.

32 800 : 400 ∙ 24

6239 + 164 500 : 70

2. Обчисли.

9 ц 18 кг : 54

7 м 68 см : 12

3. Розв’яжи задачу.

За 4 дні друкарка надрукувала 120 сторінок. Скільки сторінок вона надрукує за 14 днів, якщо щодня друкуватиме на 8 сторінок більше?

4. Накресли прямокутник, ширина якого 3 см, а площа 18 см2.

Додаткове завдання (для обох варіантів)

На млині за три дні змололи 1 т 356 кг пшениці. Першого дня змололи деяку кількість пшениці, другого — у 2 рази більше, а третього — 288 кг. Скільки кілограмів пшениці змололи на млині першого і другого дня окремо?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання (завдання іншого варіанту)

2. Рефлексія (з використанням прийому «Інтерв'ю»)

• Чого навчились на уроці? Які поняття повторили?

• Що особливо сподобалось?

• Що сьогодні здалося складним?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити