Розробки уроків - Математика 4 клас II семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДРОБАМИ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ЩО ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ

УРОК 120. МНОЖЕННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з прийомом множення іменованих чисел на двоцифрове число; формувати вміння розв'язувати задачі на знаходження чисел за двома різницями; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про безпечне довкілля (мікроби);

здоров'язбережувальної: виховувати відповідальне ставлення до власного здоров'я.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: множення іменованих чисел на двоцифрове число.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, літературне читання, основи здоров'я.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

1) Психологічна настанова.

Звучить музика-релакс.

Не думай про здоров’я зверхньо.

Поки здоровий, ти не зрозумієш, напевно,

Здоров’я — на роки, не на віки:

Воно ж, на жаль, не безмірне.

2) Мотиваційна хвилинка (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

— Нас оточують мільярди маленьких клітин-мікроорганізмів. Більшість із них не шкідливі для людей, але деякі спричиняють захворювання. Колись про це нічого не знали і тому страждали від багатьох інфекційних хвороб та епідемій.

— Як сьогодні ми будемо берегти своє здоров’я?

— Які у вас припущення?

— А для цього ми маємо підготуватися до випробувань. Покажемо свої знання та вміння.

2. Актуалізація опорних знань

1) Міні-тестування (з використанням прийому «Тихе опитування»).

Варіант 1

1. Які рівності правильні?

а) 806 кг = 8 ц 06 кг;

б) 1036 кг = 10 т 36 кг;

в) 56 ц = 5 т 6 ц;

г) 30 000 кг = 300 т.

2. Порівняй величини.

а) 4 т 290 кг [ ] 40 ц 29 кг;

б) 8006 кг [ ] 8т 006 кг;

в) 70 ц 80 кг [ ] 7 т 800 кг;

г) 7875 [ ] 7 кг 375 г.

3. Маса слонихи 70 ц, а слоненя в 7 разів її легше. Яка маса слоненяти? Який вираз є розв’язанням задачі?

а) 70 : 7;

б) 70 - 7;

в) 70 ∙ 7.

Варіант 2

1. Які з рівностей правильні?

а) 1 907 кг = 19 т 07 кг;

б) 6000 кг = 60 т;

в) 73 ц = 7 т 3 ц;

г) 809 кг = 8 ц 09 кг

2. Порівняй величини.

а) 9 551 [ ] 9 кг 531г;

б) 50 ц 80 кг [ ] 5 т 800 кг;

в) 6 009 кг [ ] 6 т 009 кг;

г) 7 т 520 кг [ ] 70 ц 52 кг.

3. Слону в зоопарку на добу дають 80 кг їжі, а верблюду — 16 кг. У скільки разів слон з’їдає за добу їжі більше, ніж верблюд? Який вираз є розв’язанням задачі?

а) 80 - 16;

б) 80 + 16;

в) 80 : 16.

2) Гра «Математична естафета» (з використанням прийому «Тихе опитування»)

Хід гри

Учитель заздалегідь на трьох аркушах записує вирази на вивчені випадки множення та Ділення. Об’єднує клас у три команди. За сигналом учителя учні розв’язують вирази, передаючи їх ланцюжком одне одному. Виграє команда, яка швидше поверне розв’язані вирази вчителю.

1. Перетворити: 356 км 8 м = [ ] м.

2. Перетворити: 67 895 кг = [ ] т [ ] ц [ ] кг.

3. Знайти різницю чисел: 840 і 620.

4. Число 920 зменшити на 570.

5. Знайти добуток чисел: 120 і 7.

6. Перший множник 350, другий множник 2. Знайти добуток.

7. Перший доданок 370, другий доданок 540. Знайти суму.

8. Знайти суму чисел: 370 і 480.

9. Знайти частку чисел: 78 і 13.

10. Число 740 зменшити в 2 рази.

Відповіді: 356 008 м; 67 т 8 ц 95 кг; 220; 350; 840; 700; 910; 850; 6; 370.

3) Каліграфічна хвилинка. Гра «Шифрувальник».

— Трицифрові числа (крім іменованих) запишіть у порядку зростання.

220-М

840-О

910-И


350-І

700-Р

850-Б

370-К

Відповідь: мікроби.

4) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Мікроорганізми, або мікроби — мікроскопічні організми, занадто маленькі, щоб бути видимими неозброєним оком. Вивченням мікроорганізмів займається наука мікробіологія.

Мікроорганізми живуть майже усюди на Землі, де є вода у рідкому стані.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (фронтально з використанням прийому «Коло ідей»)

— Визначте, яке ділення можна виконати, а яке — ні.

5 км : 4 м

21 735 : 7 м

9 м 52 см : 8

25 т 500 кг : 15 м

Щоб обчислити приклад 5 км : 4 м, потрібно зобразити ділене й дільник в однакових одиницях — у метрах. Тоді вийде такий приклад: 5000 м поділити на 4 м. У результаті отримаємо неіменоване число.

Приклад 21 735 : 7 м обчислити не можемо, адже неіменоване число на іменоване ділити не можна.

У прикладі 9 м 52 см : 8 ділення виконати можна. Однак спершу потрібно 9 м 52 см виразити в сантиметрах. Це буде 952 см.

Приклад 25 т 500 кг : 15 м — таке ділення виконувати не можна, тому що іменовані числа означають зовсім різні величини. 25 т 500 кг — це одиниці маси, а 15 м — це одиниці довжини.

— Виконайте обчислення (усно) № 942 (с. 150).

1 т : 20 = 1000 кг : 20 = 50 кг

1 ц : 20 = 100 кг : 20 = 5 кг

1 т - 20 кг = 1000 кг - 20 кг = 980 кг = 9 ц 80 кг

1 ц - 20 кг = 100 кг - 20 кг = 80 кг

2 кг 500 г ∙ 2 = 5 кг

3 м 50 см ∙ 4 = 14 м

— Розгляньте обчислення (№ 943, с. 150). Поясніть, як помножили іменоване число на двоцифрове.

Зробіть висновок.

42 ц 65 кг ∙ 28 = 1194 ц 20 кг

Висновок. При множенні складені іменовані числа замінюють простими.

У відповіді просте іменоване число замінюють складеним.

— Яка тема уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням методу «Мікрофон»)

— А для чого потрібно вміти множити іменовані числа на двоцифрове?

— Де в житті нам знадобляться ці знання?

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 150-151).

а) Самостійна робота. Обчислення виразів, спираючись на пояснення — № 944 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

8349 м 76 см ∙ 48 = 400 км 788 м 48 см

5 м 25 см ∙ 24 = 126 м

7 ц 8 кг ∙ 45 = 31 т 8 ц 60 кг

24 кг 800 г ∙ 35 = 868 кг

11 см 5 мм ∙ 66 = 759 см

5 м 42 см ∙ 50 = 271 м

— Закінчіть речення.

✵ При множенні складене іменоване число замінюють... (простим).

✵ У відповіді просте іменоване число замінюють... (складеним).

б) Робота над задачами — № 945 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

✵ Задача 1

Розв’язання:

1) 560 - 490 = 70 (ц) — більше перевіз перший шофер;

2) 70 : 2 = 35 (ц) — 1 самоскид за 1 рейс;

3) 560 : 35 = 16 (рейс.) — робив перший шофер;

4) 490 : 35 = 14 (рейс.) — робив другий шофер.

Відповідь: 16 рейсів робив перший шофер і 14 рейсів — другий.

✵ Обернена задача 2

Розв’язання:

1) 16 - 14 = 2 (рейс.) — більше робив перший шофер;

2) 70 : 2 = 35 (ц) — за 1 рейс;

3) 16 ∙ 35 = 560 (ц) — перший шофер;

4) 14 ∙ 35 = 490 (ц) — другий шофер.

Відповідь: 560 ц цементу перевіз перший шофер і 490 ц — другий.

2) Фізкультхвилинка.

3) Самостійне розв'язування задачі № 946 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Розв’язання:

1) 170 ∙ 3 = 510 (г) — один кекс;

2) 510 ∙ 25 = 12 750 (г) — 25 кексів.

12 750 г = 12 кг 750 г

Відповідь: 12 кг 750 г маса 25 кексів.

4) Розв'язування геометричних задач № 947 (фронтально з використанням прийому «Коментування»).

Розв’язання:

1) Р = 2 ∙ (а + а);

2) S = а ∙ а; при а = 36 см:

Р = 2 ∙ (36 + 36) = 2 ∙ 72 = 144 см;

S = 36 ∙ 36 = 1296 см2.

5) Самостійна робота над задачею № 948 (робота в міні-групах з використанням прийому «Я — вчитель»).

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

Розв’язання:

1) 627 - 285 = 342 (п) — більше першого дня;

2) 342 : 6 = 57 (п) — за 1 рейс;

3) 627 : 57 = 11 (рейс.) — першого дня;

4) 285 : 57 = 5 (рейс.) — другого дня.

Відповідь: 11 рейсів було зроблено першого дня і 5 рейсів другого дня.

6) Робота в «Мультиплікаційній» студії.

— А тепер — мультфільм повчальний! Для малят усіх — Навчальний! («Уроки обережності» тітоньки Сови)

Назва серії

Стислий опис сюжету

Посилання на YouTube

Серія 7. Мікроби

Серія з циклу «Уроки обережності» з тітонькою Совою — про те, що таке мікроби і навіщо дітям слід обов’язково дотримувати чистоти і гігієни

https://www.youtube.com/wat ch?v=okUBpCUIdkI&list=PLkLwod_eIKOWQNGsdUZMngU3f6PeyKjwN&index=7

— Що цікавого дізналися з цієї серії?

7) Гра «Чистота — залог здоров'я».

Мета: формувати навички контролю за виконанням правил особистої гігієни.

Обладнання: дзиґа, фішки, картки з питаннями.

Ведучий крутить дзиґу, яка визначає картку з питанням. За правильну відповідь гравець отримує фішку. Виграє той, у кого виявиться більше фішок.

Запитання

1. Назви предмети, які тобі знадобляться для умивання. (Мило, рушник)

2. Назви предмети, які будуть потрібні для того, щоб прийняти душ. (Шампунь, мило, гель для душу)

3. Як часто потрібно митися? (Щодня)

4. Як часто потрібно чистити зуби? (Вранці і ввечері)

5. Як часто потрібно підстригати нігті? (Не рідше 1 разу на 10 днів)

6. Як часто потрібно мити вуха? (Щодня)

7. Як часто потрібно міняти нижню білизну? (Щодня)

Оком не побачиш,

Тільки в мікроскоп,

Цю малу істоту

На ім’я мікроб.

Він буває різний,

Але часто злий,

Тому перед їжею

Руки завжди мий.

Мило допоможе,

Щоб утік мікроб.

Так ти вбережешся

Від бридких хвороб!

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 151, № 949; 950.

2. Рефлексія (з використанням методу «Мікрофон»)

✵ Яке завдання вас найбільше зацікавило? Чому?

✵ Як називаються числа при множенні?

✵ Як знайти множник?

✵ Для чого потрібно вміти множити іменовані числа на двоцифрове?

✵ Де можна використати отримані на уроці знання?

✵ Оцініть результативність своєї роботи на уроці за 100-бальною шкалою.

1 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100

1 — зовсім не впевнений;

100 — абсолютно впевнений.

✵ Чи з’явилося почуття самоповаги від роботи на уроці? Похваліть себе!

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити