Розробки уроків - Математика 4 клас II семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

УРОК 133. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ НУЛЬ ОДИНИЦЬ

Мета:

формування предметних компетентностей: пояснити учням отримання нуля під час ділення багатоцифрового числа на двоцифрове; виробляти вміння розв'язувати задачі на спільну роботу та знаходження середнього арифметичного; формувати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про здоровий дух («Дружба»);

здоров'язбережувальної: виховувати відповідальне ставлення до власного здоров'я.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, літературне читання, основи здоров'я.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

1) Робота над прислів'ями (фронтально з використанням прийому «Мозкова атака»).

— Про що цей народний вислів?

Дерево міцне корінням, а людина — друзями.

2) Мотиваційна хвилинка. Розгадування кросворда.

1. Що сповіщає про початок уроку?

2. У чому всі діти носять шкільне приладдя до школи?

3. Якщо написати олівцем і припуститися помилки, то можна з легкістю виправити за допомогою цієї речі.

4. Що ми використовуємо на уроці, щоб отримати нові знання?

5. У ньому діти малюють на уроці образотворчого мистецтва.

6. За допомогою неї у зошиті з’являються написи.

— Подивіться уважно на виділену колонку. Яке ж слово ми утворили? (Дружба)

— Які у вас припущення щодо теми уроку?

— А для цього ми маємо підготуватися до випробувань. Покажемо свої знання та вміння.

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення.

а) Заповніть таблицю.

с

0

15

8

100

k

2

1

4

10

с : k

2

30

100

2

с - k

б) Обчисліть: 4 т 2 ц : 3; 4 м 5 дм : 5; 9 см 9 мм : 9 мм.

в) Довжина коридору 12 м, а ширина становить 1/2 довжини. Який периметр і площа коридору?

2) Робота за картками.

Варіант 1

1. Три однакові жатки за 5 год роботи скосили 60 га жита. Скільки гектарів жита зможе скосити одна така жатка за 8 год роботи?

2. Обчисліть письмово.

124 116 : 4

Варіант 2

1. 800 ц сіна коням вистачить на 32 дні, а коровам — на 40 днів. На скільки днів вистачить 450 ц сіна для коней та корів разом?

2. Обчисліть письмово.

14 721 : 7

3) Каліграфічна хвилинка (з використанням прийомів «Коментування», «Взаємоперевірка»).

— Знайдіть закономірність і продовжіть ряд чисел.

1800; 1650; 1500; ...; ...; ...; ...

1135; 1270; 1405; ...; ...; ...; ...

1059; 1118; 1177; ...; ...; ...; ...

4) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедїї — вільної енциклопедії).

Дружба — особисті відносини між людьми, що ґрунтуються на довірі, щирості, взаємних симпатіях, спільних зацікавленнях і захопленнях. Обов’язковими ознаками дружби є взаємна повага, довіра та терпіння. Людей, яких пов’язує дружба, називають друзями.

— Напередодні вам було запропоновано декілька висловів про дружбу. Подивимось, які з них більше відповідають вашим уявленням.

• Друг — це людина, з якою можна кудись піти (товариш).

• Друг — це людина, з якою можна поговорити відверто, розповісти свої таємниці. (Випадки — коли незнайомій людині можна розповісти більше.)

• Друг — це людина, яка заради тебе кине все та прийде на допомогу, яка завжди зрозуміє тебе, завжди розділить з тобою останнє, скаже про тебе добре слово. (Споживацьке ставлення до дружби.)

• Друг — це людина, заради якої я все кину та прийду на допомогу, яку я завжди зрозумію, завжди розділю з нею останнє, скажу про неї добре слово.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (фронтально з використанням прийому «Мозкова атака»)

— Перевірте письмове обчислення частки. Поясніть, чому в другому розряді частки дістали нуль десятків (с. 162, № 1036) (з використанням прийому «Коментування»).

211 110 : 62 = 3405

— Перевірте обчислення, прочитайте пояснення (№ 1038, с. 162).

— Яка тема уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням методу «Мікрофон»)

— А для чого потрібно вміти ділити багатоцифрові числа на двоцифрові у випадку, коли частка містить нуль одиниць?

— Де в житті нам знадобляться ці знання?

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 162-163).

а) Письмове обчислення прикладів з перевіркою спираючись на пояснення — № 1037 (з використанням прийому «Коментування»).

17 136 : 51 = 336 Перевірка: 336 ∙ 51 = 17 136

106 236 : 52 = 2043 Перевірка: 2043 ∙ 52 = 106 236

б) Самостійне письмове обчислення прикладів за варіантами № 1039 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Варіант 1

272 640 : 71 = 3840 Перевірка: 3840 ∙ 71 = 272 640

202 950 : 45 = 4510 Перевірка: 4510 ∙ 45 = 202 950

Варіант 2

422 520 : 84 = 5030 Перевірка: 5030 ∙ 84 = 422 520

150 664 : 74 = 2036 Перевірка: 2036 ∙ 74 = 150 664

2) Фізкультхвилинка.

3) Самостійна робота над задачею №1040 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

— Які компоненти відомі?

Розв’язання:

1) 4 кг 500 г = 4500 г;

4500 ∙ 8 = 36 000 (г) — маса 8 посилок;

2) 4 кг = 4000 г;

4000 ∙ 17 = 68 000 (г) — маса 17 посилок;

3) 36 000 + 68 000 = 104 000 (г) — усього;

4) 8 + 17 = 25 (пос.) — усього;

5) 104 000 : 25 = 4160 (г) — середня маса однієї посилки;

4160 г = 4 кг 160 г.

Відповідь: 4 кг 160 г — середня маса однієї посилки.

Коментування учнів (корекція вчителя).

4) Робота в «Мультиплікаційній» студії.

— А тепер — мультфільм повчальний! Для малят усіх — навчальний! («Мудрі казки» тітоньки Сови)

— Переглянувши мультфільм, заповніть колонку з його змістом.

Назва серії

Стислий опис сюжету

Посилання на YouTube

Серія 6. «Квіти дружби»

Серія з циклу «Мудрі казки» з тітонькою Совою — про те, як ...

https://www.youtube.com/watch?v=FYrcW2GRqcg&index=23&list=PLF0F0B12519C36FD0

— Що цікавого дізналися з цієї серії?

Гра «Кошик» (з використанням методу «Мікрофон»)

Завдання учням — дібрати синоніми до слова «дружба».

Можливі відповіді: співробітництво, взаєморозуміння, злагода, чуйність, братерство, єдність, співчуття, добросусідство, товариськість, взаємовиручка, турбота, повага, ввічливість, чуйність, допомога та ін.

— Дружба — це стосунки між людьми на основі взаємної довіри, взаєморозуміння, спільних інтересів, прив’язаності.

• Людина з друзями — степ із квітами, а людина без друзів — жменя попелу.

• Хочеш мати друзів — сам стань другом.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 162, № 1041; 1042.

2. Рефлексія (з використанням методу «Мікрофон»)

• Яке завдання вас найбільше зацікавило? Чому?

• Як ділити багатоцифрові числа на двоцифрові у випадку, коли частка містить нуль одиниць?

• Де можна використати отримані на уроці знання?

• Які риси характеру допомагали навчатися, а які — заважали?

Активність, апатія, ввічливість, упертість, дисциплінованість, допитливість, ініціативність, наполегливість, неуважність, незібраність, недбалість, організованість.

• Чи з’явилося почуття самоповаги від роботи на уроці? Похваліть себе!

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити