Розробки уроків - Математика 4 клас II семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

УРОК 135. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. РОЗШИРЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ. СКЛАДАННЯ І РОЗВ'ЯЗУВАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ

Мета:

формування предметних компетентностей: формувати обчислювальні навички учнів; розвивати вміння розв'язувати задачі, обернені до задач на знаходження суми двох доданків, та ускладнені задачі на спосіб зведення до одиниці; вдосконалювати вміння учнів знаходити значення виразів та розв'язувати задачі із дробами і задачі на знаходження довжини, ширини периметра і площі прямокутника; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про здоровий дух («Дозвілля»);

здоров'язбережувальної: виховувати відповідальне ставлення до власного здоров'я.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

Основні терміни і поняття: ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, розрядний склад числа, дроби, довжина, ширина, периметр, площа прямокутника.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, літературне читання, основи здоров'я.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

1) Робота над твердженням.

Єдина справжня розкіш — це розкіш людського спілкування (А де Сент-Екзюпері).

2) Мотиваційна хвилинка.

Гра «Подаруй квітку»

Учитель дає одному з учнів квітку. Він зможе подарувати її тому, хто його найкраще попросить. Зміст прохання має бути щирим, ввічливим, змістовним і обов’язково аргументованим. (Уживати слова ввічливості, використовувати міміку, жести, інтонацію.) Особисті інтереси не враховуються. Учень має обґрунтувати своє рішення (наприклад, чому саме Олі він віддав квітку). Учні по черзі висловлюють прохання.

— Які у вас припущення щодо теми уроку?

— А для цього ми маємо підготуватися до випробувань. Покажемо свої знання та вміння.

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення. Гра «Ріпка» (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

Хід гри

Серед учнів обирають персонажів казки «Ріпка», які мають розв’язувати дії до одного прикладу.

Посадив дід ріпку. Поливав, доглядав за нею щодня, і виросла вона велика-велика.

(На дошці прикріплений малюнок ріпки, на якому записаний приклад на 6 дій.)

(840 : 84 ∙ 10 - 280 : 4) ∙ 12 + 240

Хотів дід висмикнути ріпку (виконує 1-шу дію), та не зміг. Покликав на допомогу бабу (виконує 2-гу дію). Тягнули-тягнули — не змогли витягнути. Покликала баба на допомогу внучку (обчислює 3-тю дію). Вже втрьох вони тягнуть. Але ріпка й не думає рухнутися. Попросили допомогти собачку (виконує 4-ту дію), теж нічого не вийшло. Побачила все це кішка і вирішила теж допомогти (виконує 5-ту дію). Нарешті прибігла мишка (обчислює 6-ту дію), смикнула — і ріпка нарешті вилізла із землі.

2) Робота за картками (за варіантами).

Учень обирає картку за власним розсудом (з використанням прийому «Тихе опитування»).

Варіант 1

1. 4523 + 3456 = [ ]

А 1067

Б 7979

В 7879

2. Обчисли письмово.

5342 + 1227 6745 + 2152

3461 + 5328 4653 + 3316

3. Розв’яжи рівняння.

х - 3672 = 1126 + 207

4. Знайди значення виразу 5733 + а, якщо а = 1264.

Варіант 2

1. 5448+ 2462 = [ ]

А 7810

Б 7900

В 7910

2. Розв’яжи рівняння.

х - 3786 = 2434

3. Обчисли письмово.

5607 + 3489

2987 + 6456

7549 + 1677

3598 + 2302 + 1689

4. Встав пропущені числа.

3) Каліграфічна хвилинка (з використанням прийомів «Коментування», «Взаємоперевірка»).

— Знайдіть закономірність і продовжіть ряд чисел.

1110; 1220; 1330; ...; ...; ...; ...

2000; 1870; 1740; ...; ...; ...; ...

1071; 1142; 1213; ...; ...; ...; ...

4) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Відпочинок, дозвілля — проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.

Зазвичай відпочинок має такі стадії: стомленість, розслаблення, відновлення сил, розвага.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (фронтально з використанням прийому «Коло ідей»)

— Знайдіть частку й остачу (№ 1067, с. 166) (з використанням прийому «Коментування»).

384 276 : 83 = 4629 (ост. 69)

38 094 : 48 = 793 (ост. 30)

579 685 : 91 = 6370 (ост. 15)

Самостійна робота за варіантами

— Знайдіть значення виразів (№ 1068, с. 166) (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Варіант 1

26 т 496 кг : 92 = 26 496 кг : 92 = 288 кг

77 м 22 см : 33 = 7722 см : 33 = 234 см = 2 м 34 см

Варіант 2

28 кг 032 г : 64 = 28 032 г : 64 = 438 г

404 м 04 см : 74 = 40 404 см : 74 = 546 см = 5 м 46 см

Робота над задачею № 1071 (с. 166) (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»)

— Які компоненти відомі?

Урожайність

Кількість гектарів

Урожай

Гречка

?

23 га

506 ц

Рис

?, у 2 рази вища

18 га

?

Розв’язання:

1) 506 : 23 = 22 (ц) — гречки з 1 га;

2) 22 ∙ 2 = 44 (ц) — риса з 1 га;

3) 44 ∙ 18 = 792 (ц) — риса з 18 га.

Відповідь: 792 ц риса з 18 га зібрали.

— Яка тема уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням методу «Мікрофон»)

— А для чого потрібно вміти ділити багатоцифрові числа на двоцифрові та розв’язувати задачі?

— Де в житті нам знадобляться ці знання?

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Самостійна робота за підручником (с. 166-167).

а) Обчислення виразів № 1069.

Варіант 1

(16 205 : 35 + 185) ∙ 49 = (463 + 185) ∙ 49 = 648 ∙ 49 = 31 752

Варіант 2

(480 ∙ 60 - 3636) : 18 = (28 800 - 3636) : 18 = 25 164 : 18 = 1398

б) Самостійна робота над задачею № 1072 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

— Складіть і розв’яжіть задачу про збирання проса за таблицею.

— Які компоненти відомі?

3 двох ділянок зібрали 460 ц проса. На першій ділянці зібрали по 12 ц з 1 га.

На другій ділянці з 28 га зібрали по 7 ц. Скільки гектарів займає перша ділянка?

Розв’язання:

1) 28 ∙ 7 = 196 (ц) — з другої ділянки;

2) 460 - 196 = 264 (ц) — з першої ділянки;

3) 264 : 12 = 22 (га) — займає перша ділянка.

Відповідь: 22 га — площа першої ділянки.

в) Самостійне знаходження значень виразів № 1073 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

500 + а > 1200 500 - а < 200

а > 1200 - 500 а > 500 - 200

а > 700 а > 300

2) Фізкультхвилинка «Пісня про дружбу» (муз. О. Янушкевич, сл. М. Ясакова).

3) Самостійна робота за варіантами з подальшою перевіркою вчителем.

Завдання № 1077

Варіант 1

30 000 - 37 800 : 84 : 18 + 589 = 30 000 - 450 : 18 + 589 = 30 000 - 25 + 589 = 29 975 + 589 = 30 564

Варіант 2

(364 ∙ 92 + 230 230) : 46 = (33 488 + 230 230) = 263 718 : 46 = 5733

Завдання № 1078

Варіант 1

26 кг 372 г : 76 - 22 кг 088 г : 88 = 26 372 : 76 - 22 088 : 88 = 347 - 251 = 96 г

10 кг : 5 г = 10 000 г : 5 г = 2000

Варіант 2

30 км 008 м : 88 + 14 км 600 м ∙ 42 = 30 008 : 88 + 14 600 ∙ 42 = 341 + 613 200 = 613 541 м = 613 км 541 м

10 м : 5 см = 1000 см: 5 см = 200

Завдання № 1079

Варіант 1

х : 61 = 305

х = 305 ∙ 61

х = 18 605

Варіант 2

540 : x = 20

х = 540 : 20

x = 27

Завдання № 1080, с. 167 (самостійно — варіант 1)

Варіант 1

Розв’язання:

1) 1445 - 245 = 1200 (ц) — для прокорму;

2) 1200 : 6 ∙ 5 = 1000 (ц) — продав.

Відповідь: 1000 ц картоплі продав фермер.

Завдання № 1082

Варіант 2

Розв’язання:

1) 2 + 4 + 6 = 12 (км) — проїхав менше за 3 год;

2) 148 - 12 = 136 (км) — проїхав за 4 год, якщо однаково;

3) 136 : 4 = 34 (км) — проїхав мотоцикліст за четверту годину.

Відповідь: 34 км проїхав мотоцикліст за четверту годину.

Самостійна робота над геометричними задачами № 1081 (з використанням прийому «Коментування»)

Розв’язання:

1) 45 ∙ 20 = 900 (м2) — площа;

(45 + 20) ∙ 2 = 130 (м) — периметр;

2) 320 : 16 = 20 (см) — довжина;

(20 + 16) ∙ 2 = 72 (см) — периметр;

3) (х + 8) ∙ 2 = 40

2 ∙ х + 16 = 40

2 ∙ х = 40 - 16

2 ∙ х = 24

х = 24 : 2

х = 12 (дм) — довжина

12 ∙ 8 = 96 (дм2) — площа

4) а ∙ b = 24 см2

(а + b) ∙ 2 = 20 см

а = 6, b = 4

Довжина 6 см, ширина 4 см.

Коментування учнів (корекція вчителя).

4) Робота в «Мультиплікаційній» студії.

— А тепер — мультфільм повчальний! Для малят усіх — навчальний! («Мудрі казки» тітоньки Сови)

— Переглянувши мультфільм, заповніть колонку з його змістом.

Назва серії

Стислий опис сюжету

Посилання на YouTube

Серія 46. «Разом веселіше»

Серія з циклу «Мудрі казки» з тітонькою Совою — про те, як ...

https://www.youtube.com/watch?v=tw-5LgbcOqI&index=46&list=PLF0F0B12519C36FD0

— Що цікавого дізналися з цієї серії?

Анкета «Сім днів повної свободи»

— Уявіть, що цілий тиждень ти і тільки ти будеш вирішувати, що тобі робити, коли лягати спати, як одягатися, де проводити дозвілля...

АНКЕТА

1. Про що ти просив би в ці дні у своїх батьків, братів, сестер?

2. Яке місце в твоєму житті у ці сім днів займуть школа, дім, вулиця?

3. Чим ти, одержавши свободу, займешся в першу чергу? (Назвати свою улюблену справу, захоплення.)

4. Кого з цікавих тобі людей ти запросив би до себе на ці сім днів?

5. Де в ці дні ти проводитимеш вільний час?

6. Напевне, у тебе є якась мрія. За можливості, поділися нею. І що ти зробиш у ці сім днів, щоб вона здійснилася?

— У спілкуванні існує ще одне правило, про яке не слід забувати. Яким би не був у вас настрій, ви зобов’язані бути коректними з товаришами, не стараючись на комусь «зігнати злість». Адже відомо, що настрій, внутрішній стан людини в першу чергу відбиваються на результатах праці.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 167, № 1084; 1086.

2. Рефлексія (з використанням методу «Мікрофон»)

Гра «Продовжіть речення»

• На уроці я вчився(лася)...

• Мені було цікаво...

• Труднощі виникли, тому що...

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити