Розробки уроків - Математика 4 клас II семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАTOЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

  УРОК 65. ДІЯ МНОЖЕННЯ. ЗАКОНИ МНОЖЕННЯ

  УРОК 66. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ (алгоритм множення). РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА РУХ

  УРОК 67. МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ У ВИПАДКУ, КОЛИ В СЕРЕДИНІ ПЕРШОГО МНОЖНИКА Є НУЛІ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ДВОМА БУКВЕНИМИ ДАНИМИ

  УРОК 68. МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ, ЯКІ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ

  УРОК 69. МНОЖЕННЯ ОДНОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА БАГАТОЦИФРОВЕ. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ

  УРОК 70. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПОНЯТТЯМ «ПЛОЩА ФІГУРИ». КВАДРАТНИЙ САНТИМЕТР. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ

  УРОК 71. ПРАВИЛО ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ ПРЯМОКУТНИКА. ЗАДАЧІ, АНАЛОГІЧНІ ДО ЗАДАЧ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ

  УРОК 72. ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ І ПЕРИМЕТРА ПРЯМОКУТНИКА. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ

  УРОК 73. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ПЛОЩІ. ЗАДАЧІ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬ ДІЇ НАД ВЕЛИЧИНАМИ, ВИРАЖЕНИМИ ОДИНИЦЯМИ ПЛОЩІ

  УРОК 74. ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ ПРЯМОКУТНОЇ ДІЛЯНКИ. ПРОСТІ І СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПЛОЩІ ПРЯМОКУТНИКА

  УРОК 75. ЗНАХОДЖЕННЯ ОДНІЄЇ ЗІ СТОРІН ПРЯМОКУТНИКА ЗА ЙОГО ПЛОЩЕЮ І ВІДОМОЮ ДРУГОЮ СТОРОНОЮ. ЗАДАЧІ, АНАЛОГІЧНІ ЗАДАЧАМ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ. ДІЛЕННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ

  УРОК 76. ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ ФІГУРИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАЛЕТКИ. ЗАДАЧІ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПЛОЩЕЮ ПРЯМОКУТНИКА. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ

  УРОК 77. САМОСТІЙНА РОБОТА. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

  УРОК 79. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ДІЯ ДІЛЕННЯ. ВЛАСТИВОСТІ ЧАСТКИ. ЗАДАЧІ НА РУХ І НА ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ

  УРОК 80. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ (загальний випадок). ЗАДАЧІ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ

  УРОК 81. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

  УРОК 82. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. ПЕРЕВІРКА ДІЛЕННЯ МНОЖЕННЯМ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

  УРОК 83. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ В СЕРЕДИНІ НУЛЬ. ПЕРЕВІРКА ДІЛЕННЯ МНОЖЕННЯМ. ЕЛЕМЕНТИ ПРЯМОКУТНОГО ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА: РЕБРО, БІЧНА ГРАНЬ, ОСНОВА, ВЕРШИНА

  УРОК 84. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ В СЕРЕДИНІ НУЛЬ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

  УРОК 85. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ЩО ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

  УРОК 86. ДІЛЕННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

  УРОК 87. ДІЛЕННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ НА ІМЕНОВАНЕ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ. ЗАДАЧІ ВИВЧЕНИХ ВИДІВ

  УРОК 88. ВПРАВИ НА СУМІСНІ ДІЇ. ЗАДАЧІ НА ЗУСТРІЧНИЙ РУХ

  УРОК 89. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА ВСІ АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ. ЗАДАЧІ НА ЗУСТРІЧНИЙ РУХ

  УРОК 90. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. ВИРАЗИ НА ПОРЯДОК ДІЙ. ЗАДАЧІ НА ЗУСТРІЧНИЙ РУХ

  УРОК 91. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. ДІЛЕННЯ НА 10; 100; 1000 З ОСТАЧЕЮ. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ

  УРОК 92. САМОСТІЙНА РОБОТА

  УРОК 94. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА І ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНОЮ, ПОРІВНЯННЯ ЧАСТИН

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДРОБАМИ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ЩО ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ

  УРОК 95. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДРОБАМИ. ЗАПИС ДРОБУ. ЧИСЕЛЬНИК І ЗНАМЕННИК ДРОБУ. СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬ ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА

  УРОК 96. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

  УРОК 97. ДРОБИ, ЯКІ ДОРІВНЮЮТЬ ОДИНИЦІ. ПОРІВНЯННЯ ДРОБІВ

  УРОК 98. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ДРОБУ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

  УРОК 99. САМОСТІЙНА РОБОТА

  УРОК 101. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА. ПОВТОРЕННЯ ПРАВИЛА МНОЖЕННЯ ЧИСЛА НА ДОБУТОК

  УРОК 102. МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ, ЩО ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ. ПОВТОРЕННЯ ПЕРЕСТАВНОГО ТА СПОЛУЧНОГО ЗАКОНІВ МНОЖЕННЯ. ЗОБРАЖЕННЯ КРУГЛОГО ЧИСЛА У ВИГЛЯДІ ДОБУТКУ ДВОХ ЧИСЕЛ, ОДНИМ ІЗ МНОЖНИКІВ ЯКОГО Є ЧИСЛО 10; 100; 1000. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

  УРОК 103. УСНЕ МНОЖЕННЯ ДВОЦИФРОВИХ І КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА. СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ, РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЯКИХ ВИМАГАЄ ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

  УРОК 104. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА КРУГЛІ ЧИСЛА. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

  УРОК 105. МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА КРУГЛІ ТА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА. ПОВТОРЕННЯ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ ТА ДВОЦИФРОВІ ЧИСЛА

  УРОК 106. ЗНАХОДЖЕННЯ ДОБУТКУ ВИДУ 2400 ∙ 30 УСНИМ І ПИСЬМОВИМ СПОСОБАМИ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ. ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ

  УРОК 107. ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ

  УРОК 108. ПРАВИЛО ДІЛЕННЯ ЧИСЛА НА ДОБУТОК. УСНЕ ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА. ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ. ПОВТОРЕННЯ ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

  УРОК 109. ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. УСНЕ ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА. ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ

  УРОК 110. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА КРУГЛІ ДЕСЯТКИ З ОСТАЧЕЮ. ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ

  УРОК 111. ПОРІВНЯННЯ ЗАДАЧ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ. ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ НА КРУГЛІ ЧИСЛА. ВИРАЗИ НА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДІЙ

  УРОК 112. ДІЛЕННЯ ВИДУ 45 780 : 60; 299 600 : 700. ЗАДАЧІ НА РУХ

  УРОК 113. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ КРУГЛІ ЧИСЛА У ВИПАДКУ, КОЛИ В ЧАСТЦІ Є НУЛІ. ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ. РІВНЯННЯ

  УРОК 114. ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ, ЩО ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ. ДІЇ З ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ. ВИРАЗИ НА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДІЙ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

  УРОК 115. САМОСТІЙНА РОБОТА

  УРОК 117. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ МНОЖЕННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА І ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

  УРОК 118. МНОЖЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ

  УРОК 119. МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ (загальний випадок). ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ

  УРОК 120. МНОЖЕННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ

  УРОК 121. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ

  УРОК 122. МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ТРИЦИФРОВІ (ознайомлення). ЗАДАЧІ НА РУХ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ

  УРОК 123. МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ТРИЦИФРОВІ ВИДУ 1578 ∙ 403. ЗАДАЧІ НА РУХ І НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПЛОЩІ

  УРОК 124. САМОСТІЙНА РОБОТА

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

  УРОК 126. ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВЕ

  УРОК 127. ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ З ОСТАЧЕЮ У ВИПАДКУ ДВОЦИФРОВОЇ ЧАСТКИ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО АРИФМЕТИЧНОГО (ознайомлення)

  УРОК 128. ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО АРИФМЕТИЧНОГО. РІВНЯННЯ

  УРОК 129. ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ (загальний випадок). ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО АРИФМЕТИЧНОГО

  УРОК 130. ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО АРИФМЕТИЧНОГО

  УРОК 131. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ЧИСЛА ДРУГОГО ДЕСЯТКА. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

  УРОК 132. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ НУЛІ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

  УРОК 133. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ НУЛЬ ОДИНИЦЬ

  УРОК 134. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ З ОСТАЧЕЮ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

  УРОК 135. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. РОЗШИРЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ. СКЛАДАННЯ І РОЗВ'ЯЗУВАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ

  УРОК 136. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ТРИЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ. ПІДСУМКОВИЙ УРОК

ЛІТЕРАТУРА


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити