Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 79. ДОДАВАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

Цілі:

• навчальна: домогтися засвоєння правила додавання дробів з однаковими знаменниками; сформувати вміння виконувати вправи, у яких передбачено додавання дробів з однаковими знаменниками; 

• розливальна: розвивати пізнавальні здібності учнів; формувати вміння аналізувати інформацію; 

• виховна: виховувати старанність, віру у власні сили;

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

____________________________________________

____________________________________________

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. За допомогою якої дії знаходять суму чисел?

2. Знайдіть суму чисел: 1) 26 і 45; 2) 120 і 200; 3) 156 і 0; 4) 35, 28 і 15.

3. Як називають числа під час додавання?

4. Що означає збільшити число а на число b?

5. Звільніте: 1) 28 на 31; 2) 47 на 37; 3) 55 на 64; 4) 83 на 17.

6. Знайдіть суму чисельників дробів:

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Приклади, що показують необхідність додавання звичайних дробів:

____________________________________________

____________________________________________

2. Правило додавання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

3. Випадок здобуття під час додавання звичайних дробів неправильного дробу.

4. Приклади додавання звичайних дробів з однаковими знаменниками:

____________________________________________

____________________________________________

VI. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота за підручником (§ 26)

Усно:№ 1012, 1013, 1014, 1018. __

Письмово: № 1019, 1020, 1022, 1024, 1026, 1031.

2. Додаткові завдання

1)При яких натуральних значеннях а сума дробів 3/9 і a/9 буде правильним дробом?

2) Укажіть три значення Ь, при яких сума дробів 2/7 і b/7 буде неправильним дробом.

3) Спростіть вираз:

4) Яким числом потрібно замінити букву а, щоб була правильною рівність:

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді.

Варіант 1

Варіант 2

1. Знайдіть суму чисел

 

1. Знайдіть суму чисел

 
 

А

В

В

   

А

Б

В

 

8/22

8/11

2/11

10/26

6/13

10/13

2. Обчисліть:

 

2. Обчисліть:

 
 

А

Б

В

   

А

Б

в

 

20/26

18/22

                   

Відповіді

Варіант 1

1-Б, 2-В

Варіант 2

1-В, 2-Б

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 26, № 1021, 1023, 1025, 1027.    

На повторення: № 1068.

2. Додаткове завдання. Знайдіть усі натуральні значення х, при яких виконується нерівність

Відповідь. 3; 4; 5; 6; 7.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити