Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 80. ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

Цілі:

• навчальна: домогтися засвоєння правила віднімання дробів з однаковими знаменниками; сформувати вміння виконувати вправи, у яких передбачено віднімання дробів з однаковими знаменниками; 

• розвивальна: формувати вміння бачити закономірності, міркувати за аналогією;

• виховна: виховувати спостережливість, уважність, свідоме ставлення до навчання;

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Математичний диктант

1) Щоб знайти суму двох дробів з однаковими знаменниками, потрібно...

2) Сумою дробів  є дріб...

3) Сумою дробів  є число...

4) Запишіть, що сумою чисел  є число  Знайдіть число а.

5) Дріб  можна записати у вигляді суми таких дробів зі знаменником 7 [5]:...

6) 3апишіть усі пари правильних дробів зі знаменником 13 [11], які в сумі дають дріб

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. За допомогою якої дії знаходять різницю чисел?

2. Знайдіть різницю чисел: 1) 76 і 35; 2) 128 і 30; 3) 19 і 0; 4) 37 і 28.

3. Як називають числа під час віднімання?

4. Що показує дія віднімання?

5. Наскільки: 1)число 56 більше за число 14; 2)число 17 менше від числа 85?

6. Що означає зменшити число а на число b?

7. Зменште: 1) 58 на 34; 2) 67 на 23; 3) 73 на 64; 4) 84 на 17.

8. Знайдіть різницю чисельників дробів:

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Приклади, що показують необхідність віднімання звичайних дробів:

____________________________________________

____________________________________________

2. Правило віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

3. Різниця двох дробів з однаковими знаменниками.

4. Приклади віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками:

____________________________________________

____________________________________________

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота за підручником (§ 26)

Усно: № 1015, 1016, 1017. 1033.

Письмово: № 1028, 1032, 1034, 1036.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання завдань на картках з друкованою основою

Варіант 1

1) Запишіть у квадратик таке число, щоб була правильною рівність:

2) 3акресліть приклади, у яких неправильно виконане віднімання:

Варіант 2

1) Запишіть у квадратик таке число, щоб була правильною рівність:

2) 3акресліть приклади, у яких неправильно виконане віднімання:

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 26, № 1035, 1037, 1038.

На повторення: № 1069.

2. Додаткове завдання. Порівняйте з одиницею суму дробів:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити