Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 81. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ З ОДНАКОВИМИ ЗНАМЕННИКАМИ

Цілі:

• навчальна: удосконалити вміння виконувати додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками; сформувати вміння розв'язувати рівняння і обчислювати значення виразів з дробами з однаковими знаменниками;

• розвивальна: розвивати творчі здібності, кмітливість учнів;

• виховна: виховувати відповідальність за результати своєї роботи, наполегливість у досягненні мети;

Тип уроку: удосконалення вмінь і навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Математичний диктант

1) Щоб знайти різницю двох дробів з однаковими знаменниками, потрібно...

2) Різницею дробів  є дріб...

3) Різниця чисел  дорівнює.

4) Запишіть, що різницею чисел   є число  Знайдіть число а.

5) Дробом, який у сумі з дробом 4/9 дає дріб  є...

6) Подайте число нуль як різницю двох дробів зі знаменником 84 [93].

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Наведіть приклад рівняння, у якому невідомим є:

1) доданок; 2) зменшуване; 3) від’ємник.

2. Як знайти невідомий доданок? Розв’яжіть рівняння х + 35 = 76.

3. Як знайти невідоме зменшуване? Розв’яжіть рівняння x - 45 = 17.

4. Як знайти невідомий від’ємник? Розв’яжіть рівняння 32 - х = 19.

5. Розкажіть про порядок дій у виразі, у якому є дужки. Обчисліть:

1) 25 - (16 + 3); 2) (47 - 38) + 35.

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Робота за підручником (§ 26)

Письмово: № 1029, 1040, 1041, 1042, 1046, 1048.

2. Додаткові завдання

1) При якому значенні n правильна рівність:

2) Розв’яжіть рівняння:

3) Порівняйте значення виразу і дріб:

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді.

Варіант 1

Варіант 2

1. Розв’яжіть рівняння

 

1. Розв’яжіть рівняння 

 
 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 

5

15

41

5/34

46

36

12

12/35

2. Обчисліть:

 

2. Обчисліть:

 
 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 

28/45

9/44

                       

Відповіді

Варіант 1

1-Б, 2-В

Варіант 2

1-В, 2-А

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 26, № 1030, 1043, 1047, 1049.

На повторення: № 1070.

2. Додаткове завдання. На скільки корінь рівняння  менший від кореня рівняння

Відповідь. На 7/17.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити