Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 91. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Цілі:

• навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками»;

• розливальна: формувати вміння бачити закономірності, аналізувати й узагальнювати інформацію;

• виховна: виховувати відповідальність за результати своєї роботи, свідоме ставлення до навчання;

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Розв'язування задач

Колективне розв'язування задач, аналогічних до тих, що були задані додому

____________________________________________

____________________________________________

Індивідуальні завдання

1) Маса чемодана становить 3/14 маси багажу, а маса дорожньої сумки - 5/14 маси багажу. Яка маса багажу, якщо маса чемодана і сумки становить 24 кг?

2) Вартість печива становить 4/13 вартості всієї покупки, а вартість цукерок – 5/13 усієї покупки. Яка вартість покупки, якщо за печиво і цукерки заплатили 63 грн?

3) Довжина однієї сторони чотирикутника становить 3/11 його периметра, а довжина другої сторони — 4/11 периметра. Знайдіть периметр чотирикутника, якщо сума довжин цих сторін дорівнює 28 см.

4) Кількість років сина становить 2/11 кількості років батька, а кількість років доньки — 5/11 кількості років батька. Скільки років батькові, якщо сину й доньці разом 28 років?

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Сформулюйте правило додавання дробів з однаковими знаменниками. Наведіть приклади.

2. Сформулюйте правило віднімання дробів з однаковими знаменниками. Наведіть приклади.

3. Як відняти правильний дріб від одиниці? Наведіть приклади.

4. Чому дорівнює різниця натурального числа, що не дорівнює 1, і правильного дробу?

5. Сформулюйте правило додавання мішаних чисел. На прикладах  поясніть, як виконують додавання мішаних чисел.

6. Сформулюйте правило віднімання мішаних чисел. На прикладах  поясніть, як виконують віднімання мішаних чисел.

7. Як від натурального числа відняти мішане число? Наведіть приклади.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота за підручником (§ 26-28)

Письмово: № 1051, 1057, 1087, 1100, 1154, 1160.

2. Додаткові завдання

1) Протягом двох днів необхідно зібрати деяку кількість лікарських рослин. Першого дня зібрали 3/5 необхідної кількості, а другого – 4/5 необхідної кількості. Чи було зібрано необхідну кількість лікарських рослин протягом цих двох днів?

2) Знайдіть значення виразу a + b - с, якщо  b на  менше від а, а с на 3більше за b.

3) Яким числом (натуральним чи дробовим) є значення виразу  якщо кількість доданків дорівнює: а) 16; б) 20?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання завдань на картках

Закресліть приклади, у яких дії виконані неправильно:

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником. Тестові завдання (с. 257).

2. Додаткове завдання. Від дротини завдовжки 1 м Іван відрубав 1/5 частину, Петро — 1/5 частину того, що залишилося, а Степан — 1/4 того, що залишилося після того, як відрубав Петро. Хто скільки відрубав дроту? Михайло каже, що залишилося 12/25 м дроту. Чи згодні ви з ним?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити