Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 93. ЩО ТАКЕ ДЕСЯТКОВИЙ ДРІБ

Цілі:

• навчальна: сформувати уявлення про десяткові дроби; домогтися засвоєння розрядів десяткового дробу; сформувати вміння читати й записувати десяткові дроби, використовувати десяткові дроби для запису значень величини;

• розвивальна: сприяти розвитку пізнавального інтересу учнів; формувати вміння аналізувати інформацію; 

• виховна: виховувати позитивне ставлення до навчання;

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

____________________________________________

____________________________________________

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Подайте:

1) у дециметрах 1 см; 3 см; 5 дм 2 см;

2) у метрах 25 см; 4 см; 4 дм;

3) у тоннах 385 кг; 27 кг; 5 ц; 3 т 8 кг;

4) у гривнях 2 коп., 25 коп., 10 грн 50 коп.

2. Що спільного в запису чисел

3. Назвіть цілу і дробову частину чисел:

4. Яке число записують:

1) одиницею з чотирма наступними нулями;

2) одиницею з шістьма наступними нулями;

3) одиницею з сімома наступними нулями?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Що називають десятковими дробами?

2. Ціла і дробова частини десяткового дробу.

3. Правило запису дробової частини десяткового дробу.

4. Розряди десяткового дробу.

VI. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота за підручником (§ 29)

Усно: № 1174, 1175, 1176, 1178.

Письмово: № 1179, 1181, 1183, 1186, 1188, 1191.

2. Додаткові завдання

1) Які з наведених рівностей правильні?

а) 1 мм = 0,1 м; б) 2 дм = 0,2 м; в) 2 мм = 0,2 дм; г) 14 см = 1,4 дм; д) 66 м = 0,66 км; е) 3 км 7 м = 3,7 км.

2) Поясніть, чому: а) 1 год 40 хв ≠ 1,4 год; б) 13 хв 20 с ≠ 13,2 хв.

3) Заповніть порожні комірки таблиці.

Звичайний дріб

4/10

 

1/100

 

57/1000

 

 

 

 

Десятковий дріб

 

1,2

 

0,003

 

2,05

 

0,0012

 

3,010

 

1,00005

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді.

Варіант 1

Варіант 2

1. Запишіть цифрами десятковий дріб: три цілих п’ять сотих.

1. Запишіть цифрами десятковий дріб: сім цілих сорок три тисячних.

 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 
 

3,5

3,05

3,005

3,500

   

7,43

7,430

7,043

7,43000

 

2. Запишіть звичайний дріб  у вигляді десяткового.

2. Запишіть звичайний дріб  у вигляді десяткового.

 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 
 

4,56

4,56000

4,00056

4,056

   

5,008

5,08

5,800

5,8

 
                       

Відповіді

Варіант 1

1-Б, 2-Г

Варіант 2

1-В, 2-Б

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 29, № 1180, 1182, 1184,1187, 1189, 1192.

На повторення: № 1220.

2. Додаткове завдання. Рибалки вловили 19 рибин масою 100 г, 200 г, ..., 1900 г. Чи можливо весь вилов поділити порівну між 10 рибалками? Якщо можливо, то як? Якщо ні, то чому?

Розв'язання. Маса всього улову дорівнює 19 000 г, отже, кожен з 10 рибалок може отримати 1900 г риби. Вилов між 10 рибалками можна поділити так: один рибалка забирає одну рибину масою 1900 г, решта 9 рибалок забирають по дві рибини масою: 100 г і 1800 г, 200 г і 1700 г, 300 г і 1600 г тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити