Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 94. ПОРІВНЯННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

Цілі:

• навчальна: домогтися засвоєння властивості десяткових дробів, правила порівняння десяткових дробів; сформувати вміння виконувати завдання, у яких передбачають застосування правила порівняння десяткових дробів;

• розвивальна: формувати вміння працювати з текстом підручника, висувати припущення, працювати за алгоритмом;      

• виховна: виховувати старанність, наполегливість;

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

2. Математичний диктант

1) Дріб  у вигляді десяткового дробу записують так: ...

2) Дріб 0,35 [0,98] звичайним дробом можна записати так: ...

3) Число сорок дев’ять цілих сорок дев’ять тисячних [тридцять шість цілих тридцять шість тисячних] записують так: ...

4) Запишіть назву числа, поданого на дошці: 207,0207 [409,0409].

5) Частку 30 105 : 10 000 [40 207 : 10 000] у вигляді десяткового дробу записують так: ...

6) Число, у якого цілих — нуль, сотих — три і тисячних п’ять [цілих — нуль, десятих — шість і тисячних дев’ять], десятковим дробом записують так: ...

7) Довжину відрізка 12 м 17 см [8 м 23 см] у метрах виражають так: ...

8) 7 кг 180 г [13 кг 540 г] у кілограмах виражають так: ...

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Сформулюйте правило порівняння натуральних чисел.

2. Прочитайте записи: 1) 37 < 85; 2) 52 > 9; 3) 15 < 18 < 20.

3. Порівняйте числа:

1) 40 198 і 40 918; 2) 135 795 і 135 895; 3) 1 010 010 і 1 001 001.

4. Розташуйте числа 948, 749, 834, 543, 927 у порядку зростання.

5. Розташуйте числа 421, 243, 356, 281, 506 у порядку спадання.

План вивчення теми

1. Властивість десяткових дробів.

2. Правило порівняння десяткових дробів:

1) з різними цілими частинами;

2) з однаковими цілими частинами.

3. Приклади порівняння десяткових дробів:

____________________________________________

____________________________________________

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота за підручником (§ 29)

Усно: № 1177.

Письмово: № 1195, 1197, 1201.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді.

Варіант 1

Варіант 2

1. Який із наведених десяткових дробів більший за дріб 8,08, але менший від дробу 8,18?

1. Який із наведених десяткових дробів більший за дріб 7,07, але менший від дробу 7,17?

 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 
 

8,12

8,8

8,9

8,2

   

7,7

7,27

7,16

7,6

 

2. Яке з наведених чисел найбільше?

 

2. Яке з наведених чисел найменше?

 
 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 
 

9,8

9,089

9,81

9,189

   

1,21

1,12

1,021

1,012

 
                       

Відповіді

Варіант 1

1-А, 2-В

Варіант 2

1-В, 2-Г

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 29, № 1196, 1198, 1202.

На повторення: № 1220, 1221.

2. Додаткове завдання. У п’яти посудинах міститься п’ять видів рослинних олій: соняшникова, оливкова, соєва, кукурудзяна і бавовняна. Об’єми, які займають ці олії, такі: 0,85 л, 0,7 л, 0,75 л, 0,8 л, 0,45 л. Відомо, що об’єм оливкової олії менший від об’єму кукурудзяної, але більший за об’єм соєвої. Соняшникової олії більше, ніж кукурудзяної, а бавовняної менше, ніж соєвої. Який об’єм займає олія кожного виду?

Відповідь. Бавовняна олія — 0,45 л, соєва — 0,7 л, оливкова — 0,75 л, кукурудзяна — 0,8 л, соняшникова — 0,85 л.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити