Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 95. ПОРІВНЯННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

Цілі:

• навчальна: удосконалити вміння порівнювати десяткові дроби; домогтися розуміння того, що існує безліч десяткових дробів, що містяться між двома поданими дробами; 

• розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, уваги учнів;

• виховна: виховувати працьовитість, уважність, спостережливість;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Математичний диктант

1) Запишіть десяткові дроби 5,0315 і 5,0325 [7,9431 і 7,9531] і порівняйте їх.

2) Поставте знак > або < між числами 3,48 і 3,048 [1,019 і 1,19].

3) Чи правильна нерівність 3,04 < 3,041 [2,03 < 2,031]?

4) Нерівність х < 5,2 [x < 5,9] буде правильною при таких натуральних значеннях х: ...

5) Нерівність 14,07 <  х< 18,43 [15,09 < x < 19,62] правильна при таких натуральних значеннях х: ...

6) Запишіть, що число х більше за число 17,06 і менше від числа 17,08 [більше за число 13,05 і менше від числа 13,07]. Ця нерівність правильна, наприклад, при такому значенні х: ...

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Зрівняйте кількість цифр після коми в десяткових дробах:

1) 3,7 і 3,85; 2) 4,671 і 4,6; 3) 0,25 і 0,25346.

2. Назвіть декілька чисел:

1) більших за 75, але менших від 80;

2) більших за 400, але менших від 408.

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ

Приклади, які сприяють розумінню того, що існує безліч десяткових дробів, що містяться між двома поданими дробами:

____________________________________________

____________________________________________

1. Робота за підручником (§ 29)

Письмово: № 1203, 1205, 1206, 1210, 1212.

2. Додаткові завдання

1) Підкресліть найбільше й обведіть кружечком найменше з поданих чисел: 4,075; 4,057; 4,507; 4,705; 40075.

2) Порівняйте дроби:  

3) Порівняйте величини: а) 547 м і 0,054 км; б) 54 м і 0,54 км; в) 2,8 дм і 28 см; г) 2,6 м і 25,6 дм; д) 54 кг і 0,8 ц; е) 2,5 т і 24,5 ц; ж) 1,48 кг і 1500 г; з) 1,2 км і 1200 м; і) 4,5 год і 240 хв; к) 181 хв і 3,1 год.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Варіант 1

1) Яке з наведених чисел дорівнює числу 1,010200?

А) 1,120000; Б) 1,12; В) 1,0102; Г) 1,012.

2) Який знак треба поставити між числами 3,0084 і 3,0048, щоб утворилася правильна нерівність?

А) <; Б) >; В) =; Г) будь-який.

3) При якому з наведених значень х буде правильною нерівність 7,8 < x < 7,9?

А) 7,75; Б) 7,83; В) 7,09; Г) 7,91.

4) Між якими сусідніми натуральними числами знаходиться дріб 5,014?

А) 5,01 і 5,02; Б) 4 і 6; В) 5 і 6; Г) 4 і 5.

Варіант 2

1) Яке з наведених чисел дорівнює числу 9,090800?

А) 9,98; Б) 9,0098; В) 9,098; Г) 9,0908.

2) Який знак треба поставити між числами 10,001 і 10,010, щоб утворилася правильна нерівність?

А) >; Б) <; В) =; Г) визначити неможливо.

3) При якому з наведених значень х буде правильною нерівність 3,5 < х < 3,6?

А) 3,45; Б) 3,50; В) 3,51; Г) 3,65.

4) Між якими сусідніми натуральними числами знаходиться дріб 9,018?

А) 9,01 і 9,02; Б) 8 і 10; В) 8 і 9; Г) 9 і 10.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 29, № 1204,1207,1209, 1211.  

2. Додаткове завдання. Замініть зірочки однаковими цифрами так, щоб утворилася правильна нерівність:

а) 19,*55 < 19,54*; б) 19,**55 > 19,*5*5*.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити