Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 96. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

Цілі:

• навчальна: домогтися засвоєння правил додавання та віднімання десяткових дробів; сформувати вміння виконувати завдання, у яких передбачено додавання і віднімання десяткових дробів;     

• розвивальна. розвивати вміння міркувати за аналогією, працювати за алгоритмом;

• виховна: виховувати свідоме ставлення до навчання;

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання усних вправ

1) Укажіть три десяткові дроби:

а) більші за дріб 9,6 [8,9]; б) менші від дробу 0,9[0,6]; в) більші за число 2,3 [3,4], але менші від числа 3 [4].

2) Назвіть усі натуральні числа, які містяться між числами:

а) 2,7 і 5,1 [3,6 і 6,2]; б) 0,5 і 2,5 [1,7 і 3,7]; в) 3,2 і 4,2 [2,8 і 3,8].

3) З-поміж точок А(6,070), В(6,7), С(6,01) і D(6,09) виберіть ту, яка на координатному промені розташована ліворуч від точки М(6,07).

4) З-поміж точок А(7,06), В(7,6), С(7,690) і D(7,96) виберіть ту, яка на координатному промені розташована праворуч від точки N(7,69).

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою та обговоренням

Варіант 1

Варіант 2

1. Виконайте додавання чисел:

1) 953 + 12138; 2) 10128 + 2

1) 154 + 25678; 2) 11159 + 1

2. Подайте у вигляді десяткового дробу суму чисел:

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Правило додавання десяткових дробів.

2. Переставний і сполучний закони додавання десяткових дробів.

3. Правило віднімання десяткових дробів (аналогічне до правила додавання).

4. Приклади додавання та віднімання десяткових дробів:

____________________________________________

____________________________________________

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота за підручником (§ 30)

Усно: № 1224, 1225, 1226, 1229, 1242.

Письмово: № 1230, 1231, 1233, 1243, 1244.

2. Додаткове завдання

Заповніть таблицю.

x

0,3

5,7

1,07

3,84

2,591

8,162

0,175 + х

           

9 - х

           

х - 0,005

           

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді.

Варіант 1

Варіант 2

1. У якому з наведених випадків додавання чисел 31,5682 і 0,987 у стовпчик записане правильно?

 

1. У якому з наведених випадків віднімання чисел 25,3978 і 1,564 у стовпчик записане правильно?

 
 

А

Б

В

   

А

Б

В

 

2. Виконайте віднімання: 43,48 - 2,1.

 

2. Виконайте додавання: 21,35 + 3,4.

 
 

А

Б

В

   

А

Б

B

 

43,27

41,38

22,48

24,75

21,69

55,35

                   

Відповіді

Варіант 1

1-В, 2-Б

Варіант 2

1-Б, 2-А

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 30, № 1232,1234,1245.

2. Додаткове завдання. Запишіть замість зірочок цифри так, щоб утворилася правильна рівність: *,8*4 + 14,72* = *0,*84.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити