Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 99. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

Цілі:

• навчальна: удосконалити вміння обчислювати значення виразів, розв'язувати рівняння, які передбачають додавання і віднімання десяткових дробів;

• розвивальна: активізувати пізнавальну діяльність учнів; формувати вміння аналізувати інформацію;

• виховна: виховувати об'єктивність та чесність під час оцінювання власних знань;

Тип уроку: удосконалення вмінь і навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Самостійна робота з подальшою самоперевіркою

Варіант 1

Варіант 1

1) Обчисліть:

а) 2,25 + 3,17 + 4,94;

б) 17,37 + 24,61 + 13,84;

в) 16,92 - 10,34 - 3,12;

г) 28,36 - 12,45 - 9,14

а) 3,46 + 4,19 + 2,78;

б) 18,35 + 23,76 + 14,48;

в) 18,83 - 11,45 - 4,57;

г) 31,09 - 14,65 - 10,08

2) Трубу довжиною 9,35 м розрізали на дві частини. Довжина однієї частини дорівнює 2,89 м. На скільки метрів друга частина труби довша, ніж перша?

2) Від стрічки довжиною 10,85 м відрізали частину довжиною 7,63 м. На скільки метрів частина, що залишилася, менша від тієї, що відрізали?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Розкажіть, у якій послідовності виконують дії у виразах, які містять дужки.

2. У якій послідовності потрібно виконувати дії у виразі:

1) (17,08 - 5,6) + 13,256; 2) 19,34 - (3,76 + 8,245)?

3. Наведіть алгоритм розв’язання рівняння:

1) (x + 45) - 13 = 37;

2) (49 - х) - 28 = 12;

3) 24 + (x - 1) = 17;

4) 95 - (36 + х) = 46.

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Робота за підручником (§ 30)

Письмово: № 1259, 1261, 1263, 1272*.

2. Додаткові завдання

1) Знайдіть корінь рівняння:

а) х + 2,8 = 3,72 + 0,38;

б) р - 6,8 = 8,7 + 6,4;

в) 4,1 + а = 20,3 - 4,9;

г) 10 - m + 4,3 = 10,7.

2) Знайдіть значення виразу:

а) 56,24 - (27,11 - (43,76 - 27,11));

б) 537 - (47,23 + (32,77 + 0,1));

в) 444 - (307,45 - (90 - 86,54));

г) 8,7 + (100 - (12,91 - 11,97)).

3) 3менште число 68,7 на суму чисел 44,7 і 0,375.

4) Збільште число 7,654 на різницю чисел 37 і 22,9.

5) Зменште суму чисел 90,4 і 65,4 на число 90,8.

6) Знайдіть суму різниці чисел 504 і 47,9 і числа 58,7.

7) Знайдіть х, якщо відомо, що:

а) число 8,6 більше за суму чисел х і 2,75 на 1,85;

б) число 16,1 більше за різницю чисел х і 3,8 на 11,3.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді.

Варіант 1

Варіант 2

1. Чому дорівнює значення виразу 15,94 - (6,08 + 3,21)?

1. Чому дорівнює значення виразу 7,64 + (13,23 - 5,18)?

 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 
 

13,07

12,97

6,65

5,95

   

14,79

10,77

12,67

15,69

 

2. Розв’яжіть рівняння (х + 4,5) - 6,3 = 1,4

2. Розв’яжіть рівняння 12,6 - (х - 2,8) = 5,7.

 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 
 

3,2

2,3

3,1

2,9

   

8,9

9,7

10,1

9,2

 
                       

Відповіді

Варіант 1

1-В, 2-А

Варіант 2

1-Г, 2-Б

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 30, № 1260, 1262, 1264, 1273*.

2. Додаткове завдання. Сума деякого числа і 6,59 на 3,75 більша, ніж різниця чисел 9 і 1,16. Знайдіть це число.

Відповідь. 5.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити