Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 100. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

Цілі:

• навчальна: удосконалити вміння застосовувати правила додавання та віднімання десяткових дробів до розв'язування задач; перевірити рівень засвоєння знань учнів з теми «Додавання та віднімання десяткових дробів» шляхом проведення самостійної роботи; 

• розвивальна: формувати вміння грамотно і чітко виражати свої думки;

• виховна: виховувати відповідальність, свідоме ставлення до навчання;

Тип уроку: застосування знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Варіант 1

1) Яке число є найменшим натуральним розв’язком нерівності 3,7 + (7,62 - 4,54) < х?

А) 6; Б) 7; В) 1; Г) 6,9.

2) При якому значенні х правильна рівність 2,68 + х = 3,69?

А) 1,1; Б) 1,11; В) 1,01; Г) 0,1.

3) Чому дорівнює значення виразу 0,2 - (0,1 + 0,0034)?

А) 0,0076; Б) 0,00966; В) 0,976; Г) 0,1966.

4) Коренем якого з наведених рівнянь е число 10?

A) (х - 2,093) + 2,793 = 10; Б) 10 + (12,993 - х) = 12,007; B) 10 + (12,093 - х) = 12,093; Г) (х + 2,093) - 2,93 = 10.

5)* Яка з величин дорівнює вираженій у метрах сумі 7 м 5 дм, 3 м 7 см і 2 м 88 мм?

А) 12,955 м; Б) 12,658 м; В) 12,838 м; Г) 14,08 м.

Варіант 2

1) Яке число є найменшим натуральним розв’язком нерівності 5,03 + (9,4 - 3,5) < х?

А) 12; Б) 10; В) 1; Г) 11.

2) При якому значенні х правильна рівність 9,88 + х = 10,89?

А) 0,01; Б) 1,1; В) 1,01; Г) 1,11.

3) Чому дорівнює різниця чисел 4 - (2,9 + 0,0996)?

А) 2,9994; Б) 2,0004; В) 1,9994; Г) 1,0004.

4) Коренем якого з наведених рівнянь є число 10?

A) (18,965 - х) + 1,035 = 10; Б) 10 + (x - 3,378) = 13,587; B) 6,413 + (3,587 + x) = 10; Г) 10 + (5,378 + х) = 15,378.

5)* Яка з величин дорівнює вираженій у дециметрах сумі 3 дм 5 мм, 80 мм і 23 см?

А) 6,6 дм; Б) 6,15 дм; В) 4,08 дм; Г) 4,53 дм.

Відповіді

Варіант 1

1-Б, 2-В, 3-Б, 4-В, 5-Б

Варіант 2

1-Г, 2-В, 3-Г, 4-А, 5-Б

III. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота за підручником (§ 30)

Письмово: № 1265, 1267, 1269, 1271.

2. Додаткові завдання

1) Довжина бічної сторони рівнобедреного трикутника дорівнює 10,1 см, а довжина основи — на 0,3 см менша. Знайдіть периметр трикутника.

2) Загальна маса трьох кавунів 25,67 кг. Маса одного з них — 6,87 кг, другого — на 1,55 кг більша. Яка маса третього кавуна?

3) Шимпанзе, стоячи на землі, може рукою дістати банан, який висить не вище, ніж 1,84 м. Для того щоб дістати банан, який висить на висоті 4,64 м, шимпанзе взяв двохметрову палицю, але до банана не дотягнувся. На скільки треба подовжити цю палицю?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою

Варіант 2

Варіант 2

1) Знайдіть значення виразу

13,01 - 10,297 + 4,001 - 2,4054

14,389 - 7,581 + 6,003 - 2,8503

2) Розв’яжіть рівняння

(х - 2,75) + 8,6 = 10,85

(х - 3,15) + 7,1 = 11,95

3) 3 однієї ділянки зібрали 95,37 т зерна, що на 16,8 т більше, ніж з другої. Скільки тонн зерна зібрали з обох ділянок?

3) Першого дня було продано 84,75 кг картоплі, що на 17,6 кг більше, ніж другого. Скільки кілограмів картоплі було продано за два дні?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 30, № 1266,1268, 1270.

2. Додаткове завдання. Марафон і 10 000 м — найдовші дистанції бігу на Олімпійських іграх. Яка з цих дистанцій довша і на скільки? Відсутні в задачі дані знайдіть у довідниковій літературі.

Розв'язання. Довжина марафону дорівнює 42,195 км. Отже, довжина марафону на 42,195 - 10 = 32,195 (км) більша за довжину дистанції 10 000 м.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити