Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 101. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Цілі:

• навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Десятковий дріб. Додавання і віднімання десяткових дробів»;

• розливальна: формувати вміння систематизувати й узагальнювати матеріал, робити висновки;

• виховна: виховувати відповідальність, дисциплінованість;

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Назвіть по порядку чотири розряди, які стоять у десятковому дробу праворуч від коми.

2. Прочитайте десяткові дроби: 7,3; 0,04; 5,13; 5,013; 6,0108.

3. Чи зміниться десятковий дріб, якщо до нього праворуч дописати один або декілька нулів?

4. Як порівняти два десяткові дроби, у яких:

1) різні цілі частини;

2) однакові цілі частини? Наведіть приклади.

5. Сформулюйте правило додавання десяткових дробів. У якому з наведених випадків правильно записане додавання чисел 3,57 і 4,8 у «стовпчик»:

6. Сформулюйте правило віднімання десяткових дробів. Поясніть, як від числа 9,6 відняти число 3,87.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота за підручником (§ 29-30)

Письмово: N№1217, 1218, 1277, 1278, 1279.

2. Додаткові завдання

1) Установіть правило, за яким укладено ряд чисел. У порожні квадратики запишіть відповідні числа:

2) Запишіть три числа, що містяться між поданою парою чисел:

а) 5,3 < ... < ... < ...5,5;

б) 0,6 < ... < ... < ...0,7;

в) 1,5 < ... < ... < ...1,51.

3) Порівняйте значення виразів:

а) 7,8 + 6,9 і 20,85 - 6,149;

б) 24,2 + 0,867 і 164,4468 - 139,3861.

4) Площа однієї кімнати дорівнює 14,4 м2, що на 2,8 м2 більше, ніж площа другої, а площа третьої кімнати на 5,6 м2 менша від суми площ першої і другої кімнат. Знайдіть площу трьох кімнат.

5) 2474,68 ц овочів розділили між трьома овочесховищами. До першого овочесховища помістили 738,74 ц, до другого — на 154,26 ц більше, ніж до першого. Скільки центнерів овочів завезли до третього овочесховища?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді.

1. Чому дорівнює кількість одиниць у розряді тисячних дробу 2,3451?

A

Б

В

Г

2

3

4

6

2. Який із наведених дробів найбільший?

А

Б

В

Г

31,27

31,273

31,174

31,269

3. На скільки число 5,6 більше за число 3,14?

А

Б

В

Г

2,54

1,46

2,46

8,74

4. Розв’яжіть рівняння 20 - х = 3,54 + 8,2.

А

Б

В

Г

8,26

11,36

9,74

9,26

Відповіді. 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником. Тестові завдання (с. 303, № 1)

2. Додаткове завдання. 0,16 використаних грошей на 68 грн менше тих, що залишилися. Скільки грошей було спочатку?

Відповідь. 100 грн.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити