Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 66. ЩО ТАКЕ ЗВИЧАЙНИЙ ДРІБ

Цілі:

• навчальна: формувати вміння читати й записувати звичайні дроби, розв'язувати задачі, які передбачають використання поняття звичайного дробу;

• розливальна: формувати вміння грамотно формулювати власні думки;

• виховна: виховувати старанність, працьовитість, уважність, дисциплінованість;

Тип уроку: удосконалення вмінь і навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

2. Математичний диктант

1) Дріб  має чисельник..., а знаменник...

2) Дріб з чисельником 5 і знаменником 8 [чисельником 4 і знаменником 9] записують так:...

3) 3апишіть дріб: дві сьомих [п’ять дванадцятих]. Число «сім» [«дванадцять»] показує..., а число «два» [«п’ять»] показує...

4) Запишіть дріб, який має знаменник 9, а чисельник на дві [чотири] одиниці менший.

5) Запишіть дроби:  Підкресліть дроби з чисельником [знаменником] 12.

6) Запишіть словами, як читають число   (записане на дошці).

7) Наведіть приклад дробу, який має знаменник, на п’ять одиниць більший за чисельник.

8) Якщо відрізок поділено на 8 [9] рівних частин, то кожну з них позначають так:...

9) Десяту частину дециметра [соту частину центнера] називають...

III. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Робота за підручником (§ 23)

Письмово: N° 876, 877, 898, 900.

2. Додаткові завдання

1) Три чверті квітника потрібно засіяти чорнобривцями. На скільки рівних частин треба розділити квітник? Скільки таких частин узяти?

2) Паркан розділили на чотири рівні частини. Одну частину потрібно пофарбувати Володі, а три частини — його старшому брату. Яку частину паркана потрібно пофарбувати кожному з братів?

3) Побудуйте квадрат зі стороною 6 см. Розділіть його на три рівні частини. Зафарбуйте 2/3 квадрата. Яка частина квадрата залишилася незафарбованою?

4) Побудуйте квадрат зі стороною 4 см. Розділіть його на 16 рівних частин. Зафарбуйте 7 частин синім кольором і 6 частин — червоним. Запишіть за допомогою дробів, яка частина квадрата: а) зафарбована синім кольором; б) зафарбована червоним кольором; в) не зафарбована.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді.

Варіант 1

Варіант 2

1. Яку частину тижня становлять дві доби?

 

1. Яку частину години становлять три хвилини?

 
 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 
 

1/2

1/7

2/7

2/5

   

1/3

1/60

3/57

3/60

 
       

2. Купили 7 кг яблук, із них 3 кг витратили на приготування варення, а з 2 кг зварили компот. Яку частину яблук витратили за варення і компот?

 

2. Купили 5 кг фарби, із них 2 кг витратили на фарбування дверей і 1 кг — на фарбування вікон. Яку частину фарби витратили на фарбування дверей і вікон?

 
 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 
 

3/2

5/7

3/7

2/7

   

3/5

2/5

1/2

1/5

 
       
                       

Відповіді

Варіант 1

1-В, 2-Б

Варіант 2

1-Г, 2-А

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: §23, №899,907*.

На повторення: № 912 (2).

2. Додаткове завдання. Побудуйте квадрат зі стороною 4 см. Зафарбуйте 3/4 цього квадрата. Чому дорівнює площа зафарбованої частини? Наведіть ще два способи розв’язання цієї задачі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити