Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 103. МНОЖЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

Цілі:

• навчальна: домогтися засвоєння правила множення десяткових дробів; формувати вміння виконувати вправи, які передбачають множення десяткових дробів;

• розвивальна: розвивати увагу, логічне мислення, пам'ять;   

• виховна: виховувати позитивне ставлення до навчання;

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Знайдіть суму чисел:

Запишіть кожну з цих сум у вигляді добутку.

2. Як називають компоненти множення? Знайдіть добуток чисел:

1) 13 і 6; 2) 24 і 4; 3) 15 і 11.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Приклади, що приводять до розуміння необхідності виконувати множення десяткових дробів:

____________________________________________

____________________________________________

2. Правило множення десяткових дробів.

3. Приклади множення десяткових дробів:

____________________________________________

____________________________________________

[4. Закони множення для десяткових дробів.]

VI. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота за підручником (§ 31)

Усно: № 1284, 1285, 1290, 1291.

Письмово: № 1293, 1297, 1299, 1309, 1311, 1313.

2. Додаткові завдання

1) 3більште:

а) число 3,7 у 3 рази; б) число 8,5 у 7 разів; в) число 10 у 2,5 рази; г) число 11,05 у 5,5 рази.

2) Назвіть число, більше за число:

а) 0,2 у 20 разів; б) 1,3 у 70 разів; в) 3,05 у 200 разів; г) 10,01 у 700 разів.

3) Від якого числа треба відняти добуток 0,48 ∙ 2,5, щоб дістати 4,7?

4) До якого числа треба додати добуток 8,7 і 3,04, щоб дістати 27?

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді.

Варіант 1

Варіант 2

1. Скільки десяткових знаків потрібно відокремити комою в добутку 3,8 ∙ 2,42?

1. Скільки десяткових знаків потрібно відокремити комою в добутку 2,73 ∙ 1,54?

 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 

Один

Два

Три

Чотири

Один

Два

Три

Чотири

2. Виконайте множення: 1,67 ∙ 3.

 

2. Виконайте множення: 3 ∙ 2,34.

 
 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 

5,01

5,1

4,9

6,1

7,2

7,02

8,3

6,9

                       

Відповіді

Варіант 1

1-В, 2-А

Варіант 2

1-Г, 2-Б

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 31, № 1298, 1300, 1310, 1312, 1314.

На повторення: № 1354.

2. Додаткове завдання. Добуток двох множників у 1,75 рази більший за перший з них. Чому дорівнює другий множник?

Відповідь. 1,75.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити