Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 104. МНОЖЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

Цілі:

• навчальна: удосконалити вміння виконувати множення десяткових дробів; сформувати вміння виконувати множення на розрядну одиницю, знаходити десятковий дріб від числа;

• розливальна: формувати вміння грамотно формулювати власні думки;

• виховна: виховувати інтерес до вивчення математики;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Математичний диктант

1) Якщо два множники мають по дві [три] цифри після коми, то в добутку найбільша кількість десяткових знаків може дорівнювати...

2) У добутку чисел 132,2 і 37,703 [29,576 і 158,3]... десяткових знаків.

3) Добуток деяких чисел с і т має сім цифр після коми (до спрощення), множник с — три [дві] цифри. Отже, у множнику т їх...

4) Добуток чисел 1,2 і 0,2 [0,3 і 1,4] дорівнює...

5) Рівність х = 3,2 ∙ 0,4 [х = 5,6 ∙ 0,2 ] правильна, якщо х = ...

6) Площа квадрата зі стороною 0,3 м [0,2 м] дорівнює...

7) Площа прямокутника зі сторонами 0,08 м і 0,05 м [0,05 м і 0,06 м] дорівнює...

8) Рівність x : 2,1 = 0,63 [х : 1,5 = 0,45] правильна, якщо х = ...

9) Запишіть нерівність 0,4 ∙ х > 0,09 [0,6 ∙ x > 0,08]. Вона правильна, якщо х, наприклад, дорівнює...

III. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ

План вивчення теми

1. Множення десяткових дробів на 10, 100, 1000 тощо.

2. Множення десяткових дробів на 0,1; 0,01; 0,001 тощо.

3. Приклади множення дробів на розрядну одиницю:

4. Як знайти десятковий дріб від числа?

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Робота за підручником (§ 31)

Усно: № 1286, 1287, 1288, 1289, 1301, 1302, 1303, 1304.

Письмово: № 1305, 1315, 1316, 1318, 1319, 1322, 1323.

2. Додаткові завдання

1) Знайдіть значення виразу:

а) 15,2x + 1,73y, якщо x = 0,1, у = 10;

б) 16,52а + 18,1b, якщо а = 1000; b = 0,01.

2) 3апишіть цифрами числа: 4,5 тис.; 87,4 тис.; 7648,1 тис.; 8,9 млн; 42,4 млн; 67,56 млн; 0,954 млн; 1,1 млрд; 22,77 млрд.

3) Порівняйте значення виразів:

а) 220 : 10 і 220 ∙ 0,1; б) 37000 : 10 і 37000 ∙ 0,01.

4) Знайдіть 0,1 значення виразу (7 - 5,38) ∙ 2,5.

5) 3найдіть 0,01 значення виразу (37,8 - 19,1) ∙ 4.

6) 3найдіть 0,0001 значення виразу 59 ∙ (536 – 78769 : 347).

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді.

Варіант 1

Варіант 2

1. Звільніте число 150,075 у 100 разів.

 

1. Звільніте число 120,034 у 10 разів.

 
 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 

1500,75

150075

1,5075

1500,75

12003,4

12,0034

1200,34

120034

2. Виконайте множення: 2,56 ∙ 0,1.

 

2. Виконайте множення: 13,84 ∙ 0,01.

 
 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 

0,0256

0,256

25,6

20,56

1,384

0,01384

138,4

0,1384

3. Обчисліть: 0,4 від 44.

 

3. Обчисліть: 0,3 від 99.

 
 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 

17,6

11

0,11

1,76

33

29,7

0,33

2,97

Відповіді

Варіант 1

1-Г, 2-Б, 3-А

Варіант 2

1-В, 2-Г, 3-Б

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 31, № 1306,1319, 1321, 1325.

На повторення: № 1355.

2. Додаткове завдання. До числа 20 додали 0,1 його, потім від суми відняли 0,01 її. Скільки дістали?

Відповідь. 21,78.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити