Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 106. МНОЖЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

Цілі:

• навчальна: удосконалити вміння виконувати множення десяткових дробів; сформувати вміння застосовувати правило множення десяткових дробів до розв'язування задач; перевірити рівень засвоєння учнів з теми «Множення десяткових дробів» шляхом проведення самостійної роботи;

• розвивальна: розвивати творчі здібності, кмітливість учнів;

• виховна: виховувати уважність, самокритичність;

Тип уроку: застосування знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Варіант 1

1) Який із наведених добутків дорівнює 8?

А) 320 ∙ 0,25; Б) 0,32 ∙ 250; В) 3,2 ∙ 2,5; Г) 0,032 ∙ 2500.

2) Яке з наведених чисел дорівнює добутку 3,02 ∙ 0,04?

А) 1,208; Б) 0,1208; В) 12,08; Г) 0,0128.

3) Який із наведених добутків найбільший?

А) 1,2 ∙ 1,8; Б) 1,3 ∙ 1,7; В) 1,5 ∙ 1,5; Г) 1,1 ∙ 1,9.

4) Яке з чисел треба поділити на добуток 7,8 ∙ 3,1, щоб дістати 5,65?

А) 136,617; Б) 128,5127; В) 131,978; Г) 125,74327.

5) При якому з наведених значень х значення виразу 0,0125 ∙ 1,001 ∙ х найменше?

А) 0,51; Б) 1,0002; В) 0,3; Г) 0,009.

Варіант 2

1) Який із наведених добутків дорівнює 0,005?

А) 1,25 ∙ 0,4; Б) 0,125 ∙ 0,04; В) 0,125 ∙ 0,4; Г) 12,5 ∙ 0,04.

2) Яке з наведених чисел дорівнює добутку 7,009 ∙ 0,07?

А) 0,49063; Б) 0,4963; В) 4,9063; Г) 0,04963.

3) Який із наведених добутків найбільший?

А) 0,6 ∙ 7,9; Б) 0,25 ∙ 19; В) 28 ∙ 0,17; Г) 1,1 ∙ 4,3.

4) Яке з чисел треба поділити на добуток 6,5 ∙ 2,3, щоб дістати 8,6?

А) 132,67; Б) 129,487; В) 128,57; Г) 118,317.

5) При якому з наведених значень х значення виразу 0,0145 ∙ 1,001 ∙ x: найменше?

А) 0,91; Б) 1,0001; В) 0,5; Г) 0,007.

Відповіді

Варіант 1

1-В, 2-Б, 3-В, 4-А, 5-Г

Варіант 2

1-Б, 2-А, 3-В, 4-В, 5-Г

III. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Робота за підручником (§ 31)

Письмово: № 1337, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346.

2. Додаткові завдання

1) Катер рухався 2 год за течією і 3 год проти течії. Який шлях подолав за цей час катер, якщо швидкість течії дорівнює 2,2 км/год, а власна швидкість катера — 11,3 км/год?

2) Знайдіть об’єм коробки, яка має форму прямокутного паралелепіпеда, ширина якого дорівнює 2,5 дм, висота у 0,8 рази більша за ширину, а довжина у 1,8 рази більша за висоту.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Самостійна робота

Варіант 1

1) Виконайте дії:

а) 1,27 ∙  31 - 18,07; б) 83,8 + (24 ∙ 5,7 - 4,7); в) 12 ∙ 3,44 5 + 43,6.

2) Знайдіть значення виразу 0,22x + 0,34y, якщо х = 3, у = 0,2.

3) Купили 2,3 кг огірків за ціною 8,5 грн за кілограм і 1,8 кг помідорів за ціною 10,6 грн за кілограм. За які овочі заплатили більше і на скільки?

Варіант 2

1) Виконайте дії:

а) 50,05 - 2,15 ∙ 23; б) 120 - (48 ∙ 2,3 + 2,7); в) 220,6 – 15 ∙ 3,56 ∙ 4.

2) Знайдіть значення виразу 0,48а + 0,21b, якщо а = 7, b = 0,3.

3) Купили 1,3 кг груш за ціною 12,8 грн за кілограм і 2,4 кг яблук за ціною 6,7 грн за кілограм. За які фрукти заплатили більше і на скільки?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 31, № 1341, 1343, 1345, 1347. 

На повторення: № 1357.

2. Додаткове завдання. Усі сторони прямокутної рамки мають ширину 0,25 дм. На скільки дециметрів периметр зовнішнього прямокутника більший за периметр внутрішнього?

Відповідь. На 2 дм.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити