Математика 5 клас II семестр - Навчально-методичний посібник - за підручником Н. А. Тарасенкова - 2012 рік

Урок № 108. ДІЛЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

Цілі:

• навчальна: удосконалити вміння виконувати ділення десяткових дробів; сформувати вміння виконувати ділення на розрядну одиницю, знаходити число за його десятковим дробом;

• розвивальна: формувати вміння бачити закономірності, міркувати за аналогією;

• виховна: виховувати уважність, спостережливість;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

____________________________________________

____________________________________________

2. Математичний диктант

1) Виконайте ділення 10,5 [20,5] на 0,5.

2) Знайдіть частку 0,51 : 1,7 [0,54 : 1,8].

3) Знайдіть значення виразу 3 : 0,04 [5 : 0,02].

4) 3апишіть рівністю: частка від ділення числа 21,75 [4,92] на число х дорівнює 4,35 [1,2]. Знайдіть значення х.

5) Запишіть і розв’яжіть рівняння 0,3х = 1,38 [0,05х = 2,25].

6) У скільки разів число 3,72 [2,16] більше за число 3,1 [1,6]?

7) У скільки разів число 5,032 [4,055] менше від числа 12,58 [10,543]?

8) Частка від ділення одиниці на число 1,25 [2,5] дорівнює...

9) У скільки разів частка 4,8 : 0,5 [7,6 : 0,2] більша або менша, ніж частка 4,8 : 5 [7,6 : 2]?

III. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ

План вивчення теми

1. Правила ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000 тощо.

2. Приклади ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000 тощо:

____________________________________________

____________________________________________

3. Правила ділення десяткових дробів на 0,1, 0,01, 0,01 тощо.

4. Приклади ділення десяткових дробів на 0,1, 0,01, 0,01 тощо:

____________________________________________

____________________________________________

5. Як знайти число за його десятковим дробом?

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Робота за підручником (§ 32)

Усно: № 1360, 1361, 1362, 1363, 1370, 1371, 1372, 1373.

Письмово: № 1374, 1376, 1384, 1386.

2. Додаткові завдання

1) Порівняйте значення виразів і зробіть висновок:

а) 62,3 : 10 і 62,3 ∙ 0,1; б) 45,67 : 10 і 45,67 ∙ 0,1; в) 68 : 10 і 68 ∙ 0,1; г) 327,6 : 100 і 327,6 ∙ 0,01; д) 12,1 : 100 і 12,1 ∙ 0,01; е) 324 : 1000 і 324 ∙ 0,001.

2) Порівняйте значення виразів і зробіть висновок:

а) 19,2 : 0,1 і 19,2 ∙ 10; б) 0,2 : 0,1 і 0,2 ∙ 10; в) 3,9 : 0,01 і 3,9 ∙ 100; г) 0,19 : 0,01 і 0,19 ∙ 100; д) 0,025 : 0,001 і 0,025 ∙ 1000; е) 7,08 : 0,001 і 7,08 ∙ 1000.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

____________________________________________

____________________________________________

2. Виконання усних вправ

Укажіть правильну відповідь:

 

3. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді.

Варіант 1

Варіант 2

1. Знайдіть число, якщо його 0,6 дорівнює 54.

 

1. Знайдіть число, якщо його 0,7 дорівнює 56.

 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 
 

324

90

900

32,4

   

392

8

80

39,2

 

2. Знайдіть значення виразу 3,8 : k, як що k = 0,01.

 

2. Знайдіть значення виразу 4,05 : m, якщо m = 0,1.

 

А

Б

В

Г

   

А

Б

В

Г

 
 

0,38

0,038

38

380

   

40,05

40,5

0,405

405

 
                       

Відповіді

Варіант 1

1-Б, 2-Г   

Варіант 2

1-В, 2-Б

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 32, № 1377,1385,1387.   

На повторення: № 1416.

2. Додаткове завдання. Зменште значення виразу 0,87 : 0,29 + 0,36 : 12 + 8,4 : 0,12 + 0,081 : 0,9 у 0,0001 разів.

Відповідь. 731 200.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити